Przedawnienie a rejestry długów

DI
03-07-2012, 00:00

KOMENTARZ

MACIEJ M. BOGUCKI

radca prawny Kancelaria Mamiński & Wspólnicy

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcie przedawnienia. Najprościej rzecz ujmując, jest to zarzut procesowy, związany z upływem określonego czasu od daty wymagalności płatności (w zależności od rodzaju i stron stosunku zobowiązaniowego wynosi 2, 3 lub 10 lat), którego podniesienie w toku sprawy sądowej kończy się brakiem możliwości uwzględnienia żądania zapłaty. Upływ okresu przedawnienia powoduje zatem jedynie brak możliwości dochodzenia zapłaty roszczeń na drodze sądowej — sąd bowiem powództwo o roszczenie przedawnione oddali. Przedawnienie roszczeń, w tym także roszczeń o zapłatę, nie powoduje jednak wygaśnięcia długu, innymi słowy, dług nie przestaje istnieć.

Należy tutaj zauważyć, że działalność Biur Informacji Gospodarczej (BIG), prowadzących rejestry dłużników, jak i zasady umieszczania wpisów w tychże rejestrach, reguluje Ustawa z 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010.81.530 ze zm.).

Zgodnie z przepisami Ustawy, zgłoszenia dłużnika do rejestru może dokonać osoba, która zawrze odpowiednią, pisemną umowę z BIG (art. 12). Dalszymi warunkami wpisu jest istnienie określonego stosunku prawnego, kreującego zobowiązanie do zapłaty (np. umowy), zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 60 dni, a przed zgłoszeniem wniosku o wpis wierzyciel wezwał dłużnika do dobrowolnej zapłaty pod rygorem dokonania wpisu — przy czym od doręczenia takiego wezwania dłużnikowi upłynął nie mniej niż miesiąc. Istotna jest także wysokość zobowiązania, w przypadku konsumentów nie mniej niż 200 zł, a w przypadku przedsiębiorców nie mniej niż 500 zł (art. 14 i 15). W przypadku nieuregulowanych zobowiązań, stwierdzonych tytułem wykonawczym, niezbędny upływ czasu od wezwania dłużnika do zapłaty jest krótszy i wynosi 14 dni (art. 16).

Ustawa przy tym nie wskazuje, jako przeszkody dokonania wpisu w rejestrze długów, faktu ewentualnego przedawnienia roszczeń. Nie zawiera także nakazu wykreślenia długu już ujawnionego, który następnie uległ przedawnieniu. Konsekwencją takiego uregulowania zasad dokonywania wpisów w rejestrach długów jest możliwość ujawnienia także długów przedawnionych, których odzyskanie na drodze sądowej byłoby już niemożliwe. Wskazać należy, że wobec faktu, iż dane z rejestru długów są brane pod uwagę m.in. przy ocenie zdolności kredytowej, umieszczenie tam danych dłużnika, nawet co do długu już przedawnionego, może stanowić (i w praktyce często stanowi) jedyny skuteczny instrument odzyskania należności.

Ustawa nie wskazuje, jako przeszkody dokonania wpisu w rejestrze długów, faktu przedawnienia roszczeń. Nie zawiera także nakazu wykreślenia długu już ujawnionego, który następnie uległ przedawnieniu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Przedawnienie a rejestry długów