Ze spółek

Zbiejcik Maciej, Sulejewski Artur
13-01-2000, 00:00

ZE SPÓŁEK

APEXIM. Spółka dostarczy do ZUS-u 2 tys. drukarek laserowych. Wartość zamówienia wynosi 10,5 mln zł.

BEEF-SAN. Zarządu KDPW przyjął do depozytu1 527 900 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz 17 400 akcji zwykłych imiennych serii A i B.

BIELBAW. Zbigniew Kwiecień posiada 80 tys. akcji spółki, co zapewnia 5,52 proc. udział w kapitale akcyjnym.

BOŚ. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na powołanie Jarosława Chudeckiego na stanowisko prezesa Banku Ochrony Środowiska. Od lata zeszłego roku obowiązki szefa BOŚ pełnił wiceprezes Piotr Wiesiołek. BT

BROK. Zarząd spółki dokonał korekty prognozy wyników finansowych na 1999 rok. Przychody netto ze sprzedaży wyniosą 140,3 mln zł, zysk brutto 1,4 mln zł, a wynik finansowy netto 0,8 mln zł. W założeniach korekty prognozy, spółka uwzględniła większy koszt akcyzy (w porównaniu do wcześniej planowanego na piwo cytrynowe). Kwota wyższej akcyzy wynosi około 2,3 mln zł.

KGHM. Marian Krzemiński, prezes spółki zapowiedział w wywiadzie dla Reutera, że w tym roku KGHM skupi się na trzech obszarach działalności: produkcji miedzi elektrolitycznej, telekomunikacji i restrukturyzacji firmy. Spółka planuje wyprodukowanie 480 tys. ton miedzi i 1,1 tys. ton srebra w 2000 roku.

Marian Krzemiński spodziewa się potrojenia abonentów telefonii lokalnej, której KGHM jest udziałowcem oraz zwiększenia udziałów spółki w Polkomtelu z obecnych 19,5 proc. do ponad 20 proc. Władze kombinatu zamierzają również wyprzedać większość spółek zależnych nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością KGHM.

Z zatrudnionych na koniec 1999 roku 18 884 pracowników ze spółki ma odejść 700 osób. Strata KGHM w 1999 roku zdaniem prezesa spółki spowodowana była koniecznością stworzenia 600 mln zł rezerwy na zaangażowanie firmy w inwestycje w Kongu.

NBP. Podczas spotkania z przedstawicielami Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Hanna Gronkiewicz Waltz, prezes NBP stwierdziła, że spodziewa się iż ostatecznie na koniec 1999 roku PKB wyniesie 4 proc. Jej zdaniem inflacja w lutym, liczona rok do roku może przekroczyć 10 proc.

— Jednak w następnych miesiącach będziemy mieli do czynienia z tendencją spadkową — uważa Hanna Gronkiewicz Waltz.

Prezes NBP wyraziła nadzieję, źe w 2000 roku deficyt na rachunku obrotów bieżących nie przekroczy 7 proc. PKB. Jej zdaniem kwestia uwolnienia złotego jest mniej istotna od konieczności zniesienia pełzającej dewaluacji naszej waluty. PB

NOVITA. Novitex (podmiot zależny od Novity) nabył 12 046 akcji spółki-matki po 6,8 zł za sztukę. Novitex posiada obecnie 954 283 akcji Novity, co stanowi 24,57 proc. jej kapitału akcyjnego. Transakcja finansowana została z kapitałów własnych, a celem nabycia jest lokata krótkoterminowa.

PKN. Spółka zamierza w 2000 roku ograniczyć koszty o ponad 165 mln zł. Przez 3 lata spółka chce zaoszczędzić 500 mln zł. Zarząd płockiego koncernu największych redukcji kosztów spodziewa się w zakresie handlu i logistyki. Według przyjętych założeń pozwoli to zaoszczędzić w ciągu 3 lat 300 mln zł.

Kolejne 125 mln powinno być zasługą poprawy efektywności przerobu ropy. Wreszcie 75 mln zł ma pochodzić z ograniczenia kosztów handlu detalicznego. Chodzi m. in. wyeliminowanie nierentownych i nieefektywnych stacji. Jednocześnie kierownictwo koncernu nie chce za wszelką cenę redukować zatrudnienie. Spadek liczby pracowników w 1999 roku wynikał z przesunięć sporej części załogi do spółek zależnych. PKN zatrudnia obecnie ponad 10 tys. ludzi. MZ

PROKOM. Prokom Investments otrzymał od MSP wyłączność na prowadzenie negocjacji w sprawie zakupu 80 proc. akcji Polfy Tarchomin — podało wczoraj źródło zbliżone do resortu skarbu.

PRÓCHNIK. Rada nadzorcza spółki przyjęła strategię dla grupy Próchnik na lata 2000 — 2002. Podstawowym założeniem strategii jest stworzenie trwałych podstaw zapewniających nie zagrożony i stały wzrost wartości dla akcjonariuszy. Jest ona uzależniona od wartości poszczególnych spółek tworzących grupę. W celu zwiększenia wartości poszczególnych spółek, zakładane jest przyspieszenie działań obejmujących restrukturyzację majątkową, organizacyjną, asortymentową, technologiczną, finansową oraz zatrudnienia. Zarząd spółki dopuszcza możliwość zmian w strukturze portfela spółek. Działania te mają doprowadzić do osiągnięcia w latach 2000-2002 przez następujących wielkości ekonomicznych: sprzedaż 354,2 mln zł, 379,7 mln zł, 409,98 mln zł, zysk operacyjny 24,7 mln zł, 31,19 mln zł, 32,8 mln zł, zysk netto 6,07 mln zł, 12,17 mln zł i 15,16 mln zł. Suma bilansowa w tych latach ma wynieść odpowiednio 379,8 mln zł, 375,25 mln zł oraz 380,39 mln zł. Prognozowane wyniki grupy Próchnik są danymi sumarycznymi, a nie skonsolidowanymi i będą stanowiły kryteria oceny realizacji przedstawionej prognozy. Taka prezentacja danych wynika z trudności oszacowania wielkości obrotów pomiędzy podmiotami grupy, co uniemożliwia przeprowadzenie wiarygodnych wyłączeń konsolidacyjnych, a tym samym wygenerowanie rzetelnych danych skonsolidowanych prognozowanych wyników.

STGROUP. Spółka zawarła umowę z firmą Fujitsu Siemens Computers. Przedmiotem umowy jest dystrybucja przez STGroup na terenie Polski produktów firmy Fujitsu Siemens: komputerów PC, serwerów Intel i notebooków. W ciągu 5-ciu najbliższych kwartałów STGroup planuje osiągnąć obroty na poziomie 30 mln zł.

SWARZĘDZ. Organizacje związkowe działające w spółce podpisały z pracodawcą porozumienie ustalające zasady postępowania dotyczące pracowników objętych zamiarem zwolnień grupowych. Zwolnienia obejmą około 230-270 osób z oddziału w Mosinie, w Swarzędzu oraz Centrali i Centrum Handlowo-Logistyczego. Ponadto około 120-155 pracowników oddziału w Mosinie otrzyma propozycję pracy w zakładach w Swarzędzu i Kościanie. AS

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zbiejcik Maciej, Sulejewski Artur

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Ze spółek