Ze spółek

Furman Tomasz, Bednarz Ewa, Burza Piotr
opublikowano: 19-01-2000, 00:00

W SKRÓCIE

GIEŁDA. Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Giełdy zajmie się propozycją nowego regulaminu GPW. Wiesław Rozłucki, prezes giełdy, powiedział nam, że w nowych przepisach zniknie kryterium dopuszczeniowe, związane z wykazywaniem przez spółki zysku netto. To rozwiązanie może sprawić, że na polskiej giełdzie zaczną się pojawiać m.in. spółki internetowe.

BIELBAW. Rada nadzorcza spółki odwołała ze stanowiska prezesa Zbigniewa Skowronskiego. Zastąpił go Edward Wypych. Jako powodem odwolania podano niezadowalające wyniki ekonomiczne spólki. Po trzech kwartalach ubieglego roku zysk netto Bielbawu spadł do 1,1 mln zł, wobec 3,4 mln zł w analogicznym okresie 1998 r.

BORYSZEW. 12 i 13 stycznia Styrbor, spółka w 100 proc. zależna od Boryszewa kupiła z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe 2 tys. akcji zwykłych na okaziciela spółki matki po 24,50 zł oraz 2 tys. akcji po 24,60 zł. Kupione akcje dają prawo do 0,15 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W wyniku dokonanych transakcji Styrbor posiada 47 467 akcji Boryszewa, które stanowią 2,12 proc. jej kapitału akcyjnego i dają prawo do wykonywania 47 467 głosów na WZA. Wymieniona liczba głosów stanowi 1,88 proc. ogólnej liczby głosów na WZA Boryszewa.

BYTOM. 17 stycznia spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie dwie transakcje na łączną kwotę 5,5 mln zł. 17 stycznia aneksem do umowy został przedłużony do dnia 17 lipca 2000 roku termin spłaty kredytu, zaciągniętego przez spółkę na kwotę 4,5 mln zł w Banku Handlowym 14 maja 1999 r. Kredyt jest oprocentowany w wysokości WIBOR+3 proc. Bank Handlowy, jako podmiot powiązany ze spółką, posiada 207 336 akcji Bytomia, które stanowią 27,64 proc. kapitału akcyjnego spółki.

ELIMAR. DM Elimar wprowadzi od 20 stycznia 2000 roku do swojej oferty nowy rodzaj zleceń. Jest on uroszczoną formą zarządzania polegającą na wprowadzaniu zleceń do dyspozycji maklera (DDM) na rekomendowany portfel akcji.

Każdy inwestor posiadający rachunek inwestycyjny w PM Elimar może powierzyć pracownikowi biura dokonanie zlecenia nabycia rekomendowanych przez analityków i doradców biura akcji tj. RPA. Makler dokonuje obliczeń, które pozwolą mu na optymalny wybór ilości i ceny akcji oraz realizację zlecenia. W przypadku osiągnięcia docelowej stopy zwrotu określa z inwestorem dalszą kroki postępowania.

Usługa DDM/RPA jest pierwszą tego typu na polskim rynku kapitałowym. Kierowana jest wyłącznie do osób dysponujących wolną gotówko w kwocie wynoszącej minimum 50 tys. zł. Umożliwia niemal automatyczne inwestowanie w rekomendowany portfel składający się z akcji od 6 do 8 spółek notowanych na giełdzie. Do portfela dobierane są walory, które w horyzoncie średnioterminowym powinny przynieść stopę zwrotu na poziomie wyższym niż Warszawski Indeks Giełdowy. W ciągu całego 1999 roku stopa zwrotu z RPA wyniosła 78,8 proc. co stanowi o przeszło 35 proc. więcej w stosunku do WIG-u. Zalecany przez PM Elimar koszyk akcji jest korygowany raz w miesiącu. TF

IMPEXMETAL. Spółka zamierza wyemitować za pośrednictwem banku Pekao SA bony komercyjne o wartosci 50 mln zł.

KROSNO. Spółka sprzedała pakiet akcji Huty Szkla Gospodarczego Irena zmniejszając swój udział w jej kapitale do 4,94 proc.

W ubiegłym roku Krosno miało 9,7 proc. akcji Ireny. Obecnie posiada ponad 308 tys. sztuk akcji.

NAFTOBUDOWA. 17 stycznia zarząd Przedsiębiorstwa MADOR sp. z o.o. złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Firma jest jednostką zależną, w której Naftobudowa posiada 55 proc. udziału w kapitale zakładowym i w głosach na ZW. Kapitał zakładowy spółki wynosi 500 tys. zł. i dzieli się na 10 tys. udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. każdy.

MOSTOSTAL ZABRZE. Telekomunikacja Polska wytypowała spółkę do zrealizowania w generalnym wykonawstwie Radiowo - Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Rykach. Centrum będzie się składało z masztu wraz z anteną o wysokości 210 metrów oraz obiektów wyposażonych w urządzenia nadawcze. Wartość kontraktu wynosi14,7 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2000 roku.

OKOCIM. 17 stycznia spółka otrzymała informację z Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa o przekazaniu przez Skarb Państwa 1 680 tys. akcji browaru Agencji Rozwoju Przemysłu w formie aportu. W wyniku powyższej transakcji Skarb Państwa zredukował ilość posiadanych akcji z 2 240 tys. do 560 tys., co spowodowało spadek udziału Skarbu Państwa w kapitale akcyjnym Okocimia z 10,18 proc. do 2,54 proc. i tym samym zredukowane zostało uprawnienie do maksymalnej liczby głosów na WZA spółki z 10,18 proc. do 2,54 proc.

PAGED. Dokonano rejestracji podwyższonego kapitału Paged Sklejka Morąg Mazury, spółki zależnej od Paged, z 17,2 mln zł do 24 387 400 zł. Podwyższenie kapitału akcyjnego nastąpiło w drodze zamiany zobowiązań z tytułu obligacji zamiennych wraz z oprocentowaniem na akcje. W wyniku zamiany Paged objął 35 937 akcji spółki i posiada łącznie 130 701 akcji, co stanowi 53,59 proc. udziału w jej kapitale akcyjnym i uprawnia do wykonania takiej samej liczby głosów na WZA.

SZEPTEL. 18 stycznia spółka otrzymała informację Zarządu Gminy Szepietowo o sprzedaży jej akcji. W wyniku transakcji Gmina Szepietowo posiada 411 tys. akcji Szeptela, które stanowią 4,07 proc. kapitału akcyjnego spółki i dają prawo do wykonywania 1233 tys. głosów na jej WZA, co stanowi 11,22 proc. maksymalnej liczby głosów. EB

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Furman Tomasz, Bednarz Ewa, Burza Piotr

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu