13 proc. dla podatników PIT

Hubert Bojdo
27-12-2004, 00:00

Reformy przybliżyły system podatkowy Rosji do systemów krajów rozwiniętych.

Dziś przedstawimy najistotniejsze informacje dotyczące zasad opodatkowania podatkiem dochodowym oraz VAT.

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są w Rosji:

- rosyjskie osoby prawne,

- zagraniczne osoby prawne posiadające w Rosji zakład (ang. permanent establishment) lub uzyskujące dochody ze źródeł w Rosji.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi maksymalnie 24 proc., przy czym 5 proc. zasila budżet centralny (federalny), 17 proc. trafia do budżetu regionu, a 2 proc. pozostaje w budżecie lokalnym (od 1 stycznia 2005 r. wspomniana alokacja ulegnie nieznacznej zmianie).

Władze regionalne mają prawo do obniżenia należnego im podatku, jednakże nie więcej niż o 4 proc. W konsekwencji stawka podatku w zależności od regionu wynosi od 20 proc. do 24 proc.

Obowiązkiem osób prawnych jest składanie deklaracji podatkowych miesięcznie lub kwartalnie (podatnicy mają prawo wyboru stosowania jednej z tych zasad) oraz rocznie, w terminie do 28 marca roku następującego po danym roku podatkowym.

Stawki podatku zryczałtowanego (pobieranego u źródła) wynoszą:

- podatek od dywidend — 6 proc. w przypadku dywidend wypłacanych rosyjskim rezydentom podatkowym lub 15 proc. w przypadku dywidend wypłacanych nierezydentom,

- podatek od odsetek — 20 proc.,

- podatek od należności licencyjnych — 20 proc.

Trzy stawki VAT

Opodatkowaniu VAT podlegają sprzedaż towarów i świadczenie usług w Rosji oraz import. Rosyjskie regulacje w zakresie VAT przewidują trzy stawki podatkowe: 18 proc., 10 proc. oraz 0 proc. Stawką podstawową (18 proc.) objęta jest większość towarów oraz usług, 10 proc. stawka VAT obowiązuje m.in. na żywność, odzież dziecięcą, zabawki. Stawka 0 proc. znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku eksportu. Istnieje również zamknięta lista towarów i usług zwolnionych z VAT, m.in. wynajem powierzchni zagranicznym przedstawicielstwom oraz obcokrajowcom, usługi medyczne oraz sprzedaż pewnych rodzajów sprzętu medycznego, usługi bankowe i ubezpieczeniowe, transakcje papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi.

Osoby fizyczne

Rezydentem podatkowym dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych jest osoba przebywająca na terytorium Federacji Rosyjskiej w roku kalendarzowym co najmniej 183 dni. Rezydenci podlegają opodatkowaniu w tym kraju od całości dochodów, niezależnie od miejsca ich uzyskania. Podstawowa stawka podatku dochodowego dla rezydentów wynosi 13 proc. Jest to jedna z najniższych stawek podatku od dochodów osobistych na świecie, wprowadzona przez kraj nie będący rajem podatkowym.

Dywidendy otrzymane przez rezydentów opodatkowane są według 6-proc. stawki podatkowej. W przypadku dywidend od spółek rosyjskich jest to podatek pobierany u źródła przez płatnika, natomiast gdy dywidenda jest otrzymywana z zagranicy, podatnik jest obowiązany sam uiścić podatek według wspominanej stawki.

Dochody z określonych źródeł, w szczególności nagrody w ramach akcji promocyjno-reklamowych, odsetki od lokat bankowych, wypłaty z polis ubezpieczeniowych, jeżeli ich wartość przekracza ustalone wartości, podlegają opodatkowaniu według stawki 35 proc.

Dochody uzyskane w Rosji przez osoby nie będące rezydentami podatkowymi podlegają opodatkowaniu 30-proc. stawką liniową, niezależnie od rodzaju uzyskanego dochodu.

Dochody osób fizycznych m.in. z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy bądź kontraktu cywilnoprawnego, pociągają obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne. Składki te płacone są tylko przez pracodawcę, a jedynie osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą zobowiązane są do ich rozliczenia we własnym zakresie.

Stawka składki ma charakter degresywny, a więc maleje wraz ze wzrostem dochodu będącego podstawą naliczania składki. Maksymalna stawka wynosi 35,6 proc. i jest płacona od dochodu rocznego wynoszącego do 100 tys. rubli włącznie (równowartość około 10,9 tys. zł). W przypadku dochodu rocznego przekraczającego 600 tys. rubli (równowartość około 65,4 tys. zł), składka od nadwyżki jest odprowadzana według stawki wynoszącej jedynie 2 proc.

Hubert Bojdo

dyrektor w zespole międzynarodowego prawa podatkowego Deloitte

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Hubert Bojdo

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / 13 proc. dla podatników PIT