Bliski koniec zatorów płatniczych?

ALEKSANDRA WIATROWSKA
opublikowano: 14-11-2012, 00:00

Zatory płatnicze i związane z nimi obowiązki podatkowe są jednym z największych problemów przedsiębiorców.

Część z nich opóźnia się z zapłatą należności swoim kontrahentom lub nie płaci w ogóle, co jednak nie zwalnia drugiej strony z odprowadzenia VAT i podatku dochodowego. Jednak ostatnio zaszły wydarzenia, które wprowadzają ważne zmiany w sytuacji rzetelnych podatników- przedsiębiorców.

Podatnik ma prawo do odliczenia od kwoty podatku VAT, którą jest zobowiązany zapłacić, kwotę podatku należnego lub zapłaconego z tytułu świadczonych mu usług, chociaż wystawca tych faktur dopuścił się nieprawidłowości, chyba że organ podatkowy na podstawie obiektywnych przesłanek udowodni, iż podatnik powinien wiedzieć lub wiedział, że transakcja wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury. Taki wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11 wywołał ulgę wśród wielu przedsiębiorców także w Polsce, gdzie stanowiska organów fiskalnych do tej pory były zgoła inne. Niespodziewanie szybko doszło również do powielenia stanowiska Trybunału przez Naczelny Sąd Administracyjny 26 czerwca 2012 r., kiedy zostały wydane dwa wyroki dotyczące tej kwestii (I FSK 1200/11 i I FSK 1201/11).

Zarówno trybunał, jak i NSA podkreślili, że prawo podatników do odliczenia od podatku VAT, który są zobowiązani zapłacić, podatku VAT należnego lub zapłaconego z tytułu towarów i usług otrzymanych przez nich, jest zasadą podstawową dotyczącą systemu podatku VAT, jaki obowiązuje w UE. Natomiast odmowa prawa do odliczenia jest wyjątkiem, więc to na organach podatkowych ciąży obowiązek wykazania obiektywnie, że podatnik wiedział lub powinien wiedzieć, że transakcja stanowiąca podstawę do odliczenia wiązała się z przestępstwem, czyli że świadomie uczestniczył w oszustwie. Organ nie może, bez przeprowadzenia niezbędnej kontroli, odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT tylko z tego powodu, że podatnik nie upewnił się, że wystawca faktury za towary lub usługi jest podatnikiem, że dysponował on tymi towarami lub usługami, czy wywiązał się z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT lub z tego powodu, że podatnik nie posiada innych dokumentów niż faktura, dokumentujących spełnienie powyższych warunków.

Miejmy nadzieję, że to stanowisko znajdzie również swój wyraz w polskim ustawodawstwie. 16 października 2012 r. został złożony rządowy projekt ustawy modyfikującej ustawy o VAT, CIT i PIT poprzez zmiany, dzięki którym przedsiębiorca będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania, obliczając VAT oraz PIT/CIT, chociaż nie otrzymał w terminie zapłaty za dostarczone przez siebie towary lub usługi. Następnie wierzyciel będzie zobowiązany w ciągu 7 dni zawiadomić o tym urząd skarbowy, podając dane dłużnika oraz kwotę wierzytelności. Z drugiej strony proponuje się również, aby przedsiębiorca — dłużnik jeżeli nie zapłaci należności, nie będzie mógł jej „wrzucić” w koszty uzyskania przychodu. Wskazane wyroki oraz planowana zmiana prawa powinny poprawić sytuację uczciwych przedsiębiorców.

ALEKSANDRA WIATROWSKA

prawnik w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ALEKSANDRA WIATROWSKA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Bliski koniec zatorów płatniczych?