BPH o deficycie

Adam Antoniak
opublikowano: 13-10-2009, 15:09

Deficyt C/A wyniósł w sierpniu 69 mln euro wobec prognozowanej przez nas nadwyżki na poziomie 180 mln euro i mediany oczekiwań rynkowych wskazującej na nadwyżkę w wysokości 15 mln euro.

W ujęciu dwunastomiesięcznym deficyt C/A spadł z 2,7 proc. PKB w lipcu do 2,4 proc. PKB w sierpniu.

Deficyt w handlu towarami wyniósł 481 mln. Rynek oczekiwał deficytu w wysokości 250 mln euro. Eksport wyniósł 7 523 mld euro (-22,3 proc. r/r), a import 8 004 mld (-27,9 proc. r/r). Nasze prognozy wskazywały na odpowiednio: -18,5 proc. r/r i -26,6 proc. r/r. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł 571 mln euro. Jednocześnie Polska wpłaciła do budżetu UE EUR261mln tytułem opłat i składek członkowskich.

Struktura rachunku obrotów bieżących wygląda bardzo podobnie jak w lipcu, a spadek  deficytu z 570 mln euro w lipcu do 69 mln euro w sierpniu wynikał w głównej mierze z większej niż przed miesiącem skali napływu funduszy z budżetu UE.

Skala deficytu handlowego była podobna jak w lipcu i wyniosła 481 mln euro vs. 488 mln euro).

Na rachunku finansowym zwraca uwagę znaczący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich (890 mln euro), głównie w formie reinwestowanych zysków (420 mln euro) oraz wyraźnie niższy - niż w rekordowym pod tym względem lipcu - napływ inwestycji portfelowych (433 mln euro). Znaczący  napływ kapitału w formie pozostałych inwestycji (3 092 mld euro) wynikał głównie ze wzrostu zadłużenia zagranicznego sektora rządowego o 1 519 mld euro.

Wzrost deficytu w handlu towarami w ostatnich dwóch miesiącach wynika z malejącej skali spadków importu przy względnej stabilizacji tempa spadku eksportu. Najprawdopodobniej jest to wynik stopniowej odbudowy stanów zapasów przez krajowe przedsiębiorstwa, co wspierane jest zdecydowanie mocniejszym niż na początku roku poziomem złotego. Jednocześnie popyt zagraniczny na polskie towary pozostaje bardzo słaby. Pierwsze dwa miesiące trzeciego kwartału br. wskazują, że w porównaniu do poprzednich dwóch kwartałów wzrasta skala deficytu handlowego. W efekcie pozytywny wkład eksportu netto we wzrost PKB w III kw. będzie najprawdopodobniej wyraźnie niższy niż w I i II kwartale. Jednocześnie spodziewamy się, że zmiana stanu zapasów będzie w mniejszym stopniu ciążyła na tempie wzrostu PKB. Z punktu widzenia PKB kluczowa będzie skala zmian kontrybucji obu tych kategorii względem siebie. Nasza prognoza tempa wzrostu PKB III kw. to 0,8 proc. r/r.

Adam Antoniak
Starszy ekonomista Banku BPH

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Adam Antoniak

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / BPH o deficycie