Brak funduszy UE uderzyłby w kolej

Budownictwo drogowe ma przed sobą umiarkowanie dobre perspektywy związane m.in. z Programem Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Jest on w ok. 65 proc. finansowany ze środków krajowych. Zdecydowanie większe ryzyko stoi natomiast przed budownictwem kolejowym, które w większym stopniu jest finansowane ze środków unijnych.

Wgląd w sytuację w budownictwie infrastrukturalnym dają wyniki Budimexu, który jest największym wykonawcą w budownictwie drogowym w Polsce (realizuje ok. 20 proc. wszystkich projektów GDDKiA), a ponadto działa w budownictwie kolejowym. W całym 2020 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 7,3 mld zł, co oznaczało wzrost w ujęciu r/r o 4,8 proc. Odpowiadały za to m.in. bardzo dobre wyniki w segmencie lądowo-inżynieryjnym, a więc głównie budowy dróg, oraz segmencie kolejowym. W pierwszym z nich przychody wyniosły 3,4 mld zł (wzrost o 9,6 proc. r/r), a w drugim 1,5 mld zł (wzrost aż o 33,9 proc.). Po trzech kwartałach bieżącego roku przychody ogółem Budimexu są na niższym poziomie niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r., ale przychody w segmencie lądowo-inżynieryjnym wyniosły 2,5 mld zł, czyli tyle samo, ile w analogicznym okresie rok wcześniej. Wzrosły przychody w segmencie budownictwa kolejowego, które wyniosły prawie 1,3 mld zł (wzrost o 21,1 proc.).

book icon
Treść dostępna dla subskrybentów pakietu Premium
Premium
Zyskaj dostęp do analiz i danych
Zostań subskrybentem Premium już teraz!
Analizy PB
Nowy klient
Premium Offer
POZNAJ PB PREMIUM
ARTYKUŁY + ANALIZY + DANE
129 zł 12,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące*
WYBIERZ
* każdy kolejny miesiąc 129,00 zł
Rabat 36%
Premium Offer
CZYTAJ PRZEZ CAŁY ROK
ARTYKUŁY + ANALIZY + DANE
990 zł / rok
Oszczędź 558 zł
WYBIERZ