Compliance środowiskowe

SERGIUSZ URBAN
opublikowano: 18-06-2012, 00:00

KOMENTARZ

Compliance w zakresie prawa ochrony środowiska obejmuje ogół zagadnień, mających na celu zapewnienie funkcjonowania spółki w zgodności z przepisami szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, przede wszystkim ustawy Prawo ochrony środowiska, postanowieniami ustaw sektorowych, takich jak na przykład ustawa o odpadach, ustawa Prawo wodne itp., jak również obowiązującymi w spółce zasadami i normami odnoszącymi się do zagadnień związanych z troską o środowiskowy wymiar jej działalności.

Compliance środowiskowe wymaga odpowiedniej organizacji wewnętrznej spółki, w tym ukształtowania wzajemnych relacji pomiędzy jej zarządem i pracownikami. Relacje te mają zapewnić, że odnoszące się do ochrony środowiska cele spółki oraz jej właścicieli są realizowane z należytą starannością. Compliance środowiskowe nie jest instytucją prawa polskiego, jednak jego istotne elementy możemy obserwować w istniejących Systemach Zarządzania Środowiskowego, które mogą być umocowane w ustawodawstwie (i faktycznie niekiedy są, na przykład system ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), funkcjonujący na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r.). Co więcej, jako że w sferze regulacji stosunków spółki w jej wewnętrznych aktach i regulaminach cieszy się ona stosunkowo dużą swobodą, umożliwia to daleko idące kształtowanie zasad jej funkcjonowania także w wymiarze środowiskowym.

Compliance środowiskowe ma zagwarantować zarówno działanie spółki zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jak i przestrzeganie wewnętrznych uregulowań i procedur, a tym samym wyeliminowanie ryzyka niepożądanych zachowań, które mogą powodować odpowiedzialność spółki czy też członków jej organów wobec osób trzecich i wobec organów państwa. Compliance ma także — a może nawet na pierwszym miejscu — zmniejszyć ryzyko negatywnego odbioru firmy przez otoczenie rynkowe, przede wszystkim przez tych, do których adresowana jest jej działalność. Równie istotny jest przekaz pozytywny, jaki realizowanie compliance środowiskowego może nieść ze sobą, pozwalając na budowanie obrazu firmy „przyjaznej środowisku”.

Metodyczne podejście do zrozumienia i przestrzegania wymogów związanych z ochroną środowiska jest od dawna przedmiotem zainteresowania wielu firm, początkowo głównie tych największych. Obecnie uwaga skupia się w coraz większej mierze na mniejszych, lecz liczniejszych firmach należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ich działalność również wywiera na środowisko znaczący wpływ, a firmy te w procesie komunikowania się z rynkiem oraz szukaniu metod uzyskania przewagi konkurencyjnej coraz bardziej otwierają się na zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Nie bez wpływu na ten stan rzeczy pozostaje także koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w której również akcentuje się środowiskowy wymiar podejmowanych działań.

SERGIUSZ URBAN

doradca, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: SERGIUSZ URBAN

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu