Cyfrowe ułatwienia w rachunkowości

opublikowano: 25-08-2021, 20:00

E-podpisy pod sprawozdaniami finansowymi, oświadczenia online dla KAS – to nowe uproszczenia dla firm przyjęte przez rząd.

Przeczytaj tekst, a dowiesz się:

  • jakie dokumenty będzie można przesyłać elektronicznie,
  • jakie uprawnienia otrzymają członkowie wieloosobowych zarządów spółek.

Zakończyły się uzgodnienia co do zmian przepisów o rachunkowości, których projekt poddano konsultacjom z końcem ubiegłego roku. Rząd właśnie go przyjął. Nowelizacją zajmie się więc Sejm i według założeń wejdzie ona w życie po dwutygodniowym vacatio legis.

Przygotowany przez ministra finansów projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości zapowiada zmiany także w kilku innych aktach. Wprowadza je m.in. do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Celem projektowanych rozwiązań jest dostosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości i rewizji finansowej do aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej oraz do nowych możliwości technologicznych.

– Upraszczamy zasady podpisywania sprawozdań finansowych przy zachowaniu ich elektronicznej formy. Ujednolicamy też formaty sprawozdań emitentów. Zwiększy to dostęp do danych, których analiza i interpretacja będą łatwiejsze. Polska Agencja Nadzoru Audytowego będzie mogła natomiast efektywniej realizować swoje zadania dzięki większym możliwościom wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych – wyjaśnia Piotr Patkowski, wiceminister finansów.

Jeden format elektronicznych sprawozdań umożliwi automatyczne przeszukiwanie dokumentów oraz dokonywanie porównań, analiz i interpretacji danych. Natomiast dzięki wspomnianym uproszczeniom w składaniu podpisów będzie mógł zrobić to elektronicznie jeden z członków wieloosobowego zarządu spółki, gdy uzyska od pozostałych takie upoważnienie. Jest to ważne dla tych podmiotów, które ze względów organizacyjnych i technicznych mają trudności z podpisywaniem sprawozdań online.

W konsekwencji tych zmian podatnicy CIT zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych również będą składać drogą elektroniczną określone dokumenty do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Dotyczy to odmowy podpisania sprawozdania finansowego i oświadczenia osób wchodzących w skład organu wieloosobowego, że sprawozdanie spełnia wymagania ustawowe, oraz odmowy złożenia takiego oświadczenia. Jednocześnie zostanie wydłużony termin na złożenie sprawozdania do Szefa KAS. Wyniesie on 15 dni, obecnie jest 10. Minister finansów doprecyzował ponadto, że podatnicy, których sprawozdania finansowe nie muszą być badane, zostaną zwolnieni z przesyłania raportów z badań.

Projekt zapowiada też wprowadzenie podstaw prawnych do złożenia w KRS elektronicznych kopii określonych oświadczeń, odmów ich złożenia oraz odmów złożenia wymaganych podpisów, które w oryginale zostały sporządzone w postaci papierowej, a następnie odwzorowano je elektronicznie (zeskanowane). Dokumenty te przy składaniu do rejestru będą podpisywane przez osobę dokonującą zgłoszenia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: IWA

Polecane