Działamy dla dobra wszystkich

Partnerem publikacji jest Chiesi Poland
opublikowano: 02-03-2022, 14:31
aktualizacja: 02-03-2022, 15:10

Grupa Chiesi to producent innowacyjnych technologii leczniczych w wielu obszarach terapeutycznych. Na temat najnowszych prac rozwojowych, a także o przyszłości grupy opowiedział Krzysztof Łokaj, dyrektor generalny Chiesi Poland.

Postawiliśmy na zrównoważony rozwój, który będzie nam towarzyszył przez nadchodzące lata. Integrujemy działania środowiskowe i społeczne z naszą podstawową działalnością biznesową – mówi Krzysztof Łokaj, dyrektorgeneralny Chiesi Poland.

Chiesi jest jednym z liderów na rynku innowacyjnych technologii farmaceutycznych. Jakie są najważniejsze obszary terapeutyczne, w których kierunku prowadzicie badania?

Układ oddechowy to kluczowy obszar ekspertyzy badawczo-rozwojowej. Przyniósł on nam znaczną wartość i nadal się roz- wija, by sprostać potrzebom leczniczym związanych z astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i innymi chorobami układu oddechowego. Podwójna terapia złożona z leku przeciwzapalnego oraz leku rozszerzającego oskrzela jest naszym kluczowym produktem w tych jednostkach chorobowych. Przynosi on znaczące przychody, pozostając istotnym elementem działalności badawczo-rozwojowej.

Program potrójnej terapii to dowód na nasze duże zaangażowanie w nowe metody lecznicze w zakresie chorób układu oddechowego. Nowy lek potrójny, zarejestrowany do leczenia astmy i POChP, zawiera trzy aktywne składniki (przeciwzapalny i dwa rozszerzające oskrzela) w jednym inhalatorze co umożliwia skuteczną terapię przeciwzapalną połączoną z maksymalnym rozszerzeniem oskrzeli w całym drzewie oddechowym. Produkty stosowane w inhalatorach ciśnieniowych pMDI oparte są na innowacyjnej technologii Modulite, pozwalającej na modulowanie wielkości cząstek aerozolu, by docierały do najdalszych obszarów układu oddechowego w celu skutecznego leczenia schorzeń. Projekty rozwojowe obejmują również inne obszary — tworzone są nowe czą- steczki przeciwzapalne, przeciwwłóknieniowe, stosowane w idiopatycznym włóknieniu płuc oraz leczeniu mukowiscydozy.

Dzięki klinicznemu sukcesowi leków w leczeniu zespołu niewydolności oddechowej noworodków, stworzyliśmy imponującą platformę w neonatologii. W tym obszarze nasze programy badawczo-rozwojowe obejmują nowatorskie i mniej inwazyjne metody ukierunkowanego dostarczania leku do płuc noworodka. Chiesi ogólnie koncentruje się na pomocy małym pacjentom. Dlatego opracowaliśmy nowe leki dla innych schorzeń noworodków, np. do leczenia ostrego zespołu odstawienia opioidów występującego u noworodków.

Do innych obszarów, w których kierunku intensywnie się rozwijamy, należą m.in. okulistyka, choroby rzadkie, hematologia, transplantologia czy choroby sercowo-naczyniowe. Oprócz tego, w związku z narastającym problemem globalnego ocieplenia, jesteśmy zaangażowani w znaczne inwestycje przeznaczone na opracowanie nowego nośnika (propelentu) do inhalatorów ciśnieniowych, który ma na celu obniżenie ich potencjału cieplarnianego.

Wasza grupa przejęła niedawno dynamicznie rozwijającą się polską firmę SmartPharma. Na jakie korzyści liczycie w związku z tą fuzją?

Zamkniecie transakcji nastąpiło 31 lipca 2020 r. a pełna integracja spółek SmartPharma oraz Chiesi Poland została zakończona 31 grudnia. To dla nas nowy, obszar terapeutyczny o ogromnym potencjale, jakim jest pediatria. Oferuje on możliwość rozwijania portfela produktów bez refundacji. Wspomniane przejęcie oznacza dla nas pozyskanie platformy z ofertą, składającą się dziś z 8 produktów, która będzie intensywnie wzbogacana o nowe technologie w ciągu najbliższych miesięcy.

Zrównoważony rozwój jest jednym z priorytetów dla wielu firm w XXI wieku. Jakie działania prowadzicie w tym obszarze i jakie inne wartości są bliskie waszemu DNA?

Postawiliśmy na zrównoważony rozwój, który będzie nam towarzyszył przez nadchodzące lata. Integrujemy działania środowi- skowe i społeczne z naszą podstawową działalnością biznesową. W strategii firmy zawarliśmy 9 Celów Agendy ONZ, starając się przekształcić globalne wyzwania na działania lokalne. Jednym z nich jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2035 r. Chiesi ma możliwości, zasoby i umiejętności, aby wnieść wkład w realizacje Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jesteśmy przekona- ni, że biznes jest siłą, która może generować zysk społeczny.

Jesteśmy pierwszą firmą farmaceutyczną o zasięgu światowym, która otrzymała Certyfikat B Corp® wydany przez organizację non-profit B Lab. Ocenie podlegała działalność na rzecz społeczeń- stwa i środowiska wszystkich podmiotów stowarzyszonych Chiesi na podstawie wskaźnika B Impact Assessment (BIA), najbardziej rozpowszechnionego wskaźnika oceny wpływu firmy na pracowników, społeczeństwo, środowisko i klientów. Otrzymując Certyfikat Grupa Chiesi dołączyła do światowego ruchu, obejmującego 64 kraje w zakresie 150 gałęzi przemysłu, dążącego do zmiany roli działalności biznesowej w społeczeństwie.

Nasze najważniejsze wartości to: działanie dla dobra wszystkich, tworzenie innowacji i wartości, stawianie pacjenta na pierwszym miejscu, działanie spójnie i z pełnym zaufaniem, wykorzystywanie naszego potencjału, aby rozwijać się i doskonalić, współpraca jako różnorodny zespół. Działamy zgodnie z naszym mottem „każ dy z nas jest inny, każdy z nas jest Chiesi”.

Co czeka Chiesi Poland w najbliższym roku? Jakie są cele strategiczne firmy na 2022 r.?

Dla Chiesi Poland rok 2022 to przede wszystkim szereg wdrożeń nowych produktów. Jeden produkt z obszaru Mukowiscydozy jest już refundowany od 1 listopada 2021 r. i będzie mógł być stosowany szerzej przez lekarzy oraz trafi do pacjentów. Pozostałe 4 nowe produkty pojawią się w pulmonologii w obszarze leczenia astmy oraz POChP. Trzecim segmentem jest segment pediatryczny, w którym po przejęciu spółki SmartPharma trwają intensywne prace poszukiwania nowego portfela. Inne obszary strategicznego rozwoju Chiesi Poland w 2022 r. to działanie w kierunku prowadzenia zrównoważonego biznesu (certyfikacja B-Corp), wzmocnienie działań z kategorii compliance (utrzymanie certyfikatu ISO 370001 z zakresu zarządzania działaniami antykorupcyjnym), podnoszenie satysfakcji pracowników (certyfikacja GPTW) oraz praca nad rozwojem edukacyjnych serwisów dla pacjentów w myśl zasady grupy „Pacjent na pierwszym miejscu”.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane