Dziesięciu jak… jeden

opublikowano: 02-02-2016, 22:00

Kontrahenci nie muszą już zwlekać z podjęciem współpracy, aż każdy z nich otrzyma interpretację od fiskusa. Mogą wystąpić o wspólną

Przedsiębiorca może już zwrócić się do fiskusa, aby go poinformował o dacie wydania interpretacji podatkowej w jego sprawie, a także o zawartej w niej ocenie jego stanowiska. Podatnik może zażądać przekazania takiej informacji telefonicznie albo drogą elektroniczną. Nowych udogodnień, wprowadzonych od tego roku jest więcej, ale są też zmiany, które mogą okazać się kłopotliwe dla wnioskujących o interpretacje. Możliwość uzyskania telefonicznie lub e-mailem informacji o wydaniu interpretacji wprowadzono ubiegłoroczną nowelizacją Ordynacji podatkowej, która obowiązuje od stycznia tego roku. Jeśli podatnik skorzysta z takiego uprawnienia, organ musi przekazać informację niezwłocznie, gdy interpretację sporządzono przed wystosowaniem żądania. W pozostałych przypadkach z tego obowiązku ma wywiązać się nie później niż w dniu roboczym następującym po wydaniu wykładni albo innego rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Interpretacja ogólna zwalnia organy podatkowe z wydawania interpretacji indywidualnych. Nie zawsze. Tylko gdy rozstrzygnięto w niej problem zgłaszany przez podatników. W takich sytuacjach jednostki podległe resortowi kierowanemu przez ministra Pawła Szałamachę odeślą wnioskodawców do wykładni ministerialnej.
Zobacz więcej

ODESŁANIE DO MINISTRA:

Interpretacja ogólna zwalnia organy podatkowe z wydawania interpretacji indywidualnych. Nie zawsze. Tylko gdy rozstrzygnięto w niej problem zgłaszany przez podatników. W takich sytuacjach jednostki podległe resortowi kierowanemu przez ministra Pawła Szałamachę odeślą wnioskodawców do wykładni ministerialnej. Marek Wiśniewski

Odesłanie do wykładni MF

Rozstrzygnięcia mogą być różne. Nowe reguły dają m.in. ministrowi finansów (MF) prawo do odmowy wydania interpretacji indywidualnej, gdy opisany we wniosku podatnika stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiada zagadnieniu, które poruszono wcześniej w interpretacji ogólnej MF, wydanej na podstawie takiego samego stanu prawnego. W przypadku zbieżności problemu poruszonego we wniosku z interpretacją ogólną organ podatkowy odeśle podatnika do stanowiska zajętego przez ministra.

— To powinno zredukować liczbę powielanych wniosków zawierających te same pytania. Ponadto w poszczególnych zagadnieniach nastąpi ujednolicenie orzecznictwa organów — prognozuje Peter Kay, partner, szef działu doradztwa podatkowego i prawnego KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie jednak MF będzie mógł zmienić swoje postanowienie, gdy interpretacja ogólna zostanie przez niego zmieniona. Na razie trudno ocenić, jak w praktyce będą sprawdzać się te procedury. Według Anity Olbrych, doradcy podatkowego w Impel Business Solutions, mogą okazać się one kłopotliwe dla podatników. Zdecydowanie pozytywnie ocenia ona inne nowe rozwiązanie — możliwość wystąpienia o interpretację przez dwóch lub więcej podatników, których łączy to samo zdarzenie gospodarcze (bieżące lub planowane).

W takim przypadku jeden z zainteresowanych podatników ma działać jako strona w postępowaniu o wydanie interpretacji.

— To z nim organ podatkowy będzie się kontaktował w razie jakichś wątpliwości i ten podatnik otrzyma interpretację. Pozostali otrzymają odpis. Jednak ochrona z niej wynikająca obejmie zarówno podatnika wskazanego jako strona w postępowaniu, jak i pozostałych wymienionych we wspólnym wniosku — wyjaśnia Anita Olbrych.

Nie tylko dla wspólników

Zdaniem doradcy z Impel Business Solutions, z prawa do wspólnego wniosku nie muszą korzystać wyłącznie grupy podatników działających w sposób sformalizowany, czyli np. uczestnicy konsorcjum czy wspólnicy spółki cywilnej. I to ma duży plus dla biznesu.

— Jeszcze niedawno brak przepisów o tzw. wspólnej interpretacji wstrzymywał niektóre zdarzenia gospodarcze. Zdarzało się, że dwóch kontrahentów chciało zabezpieczyć sposób traktowania swojej transakcji, np. w rozliczeniach VAT. Często najpierw jeden występował o interpretację, a dopiero gdy otrzymał korzystne rozstrzygnięcie, drugi kontrahent wnioskował o interpretację dla siebie. Stanowisko uzyskane przez jego partnera nie dawało mu bowiem ochrony. W każdym razie w swoim wniosku powoływał się na korzystną wykładnię pierwszego kontrahenta — mówi Anita Olbrych.

Podatnicy postępowali tak, szczególnie jeśli podlegali dwóm różnym dyrektorom izb skarbowych, a zatem było realne ryzyko otrzymania odmiennych rozstrzygnięć. Mieliby spory kłopot, jeśli np. według jednej interpretacji transakcja podlegałaby VAT, a w drugiej uznano, że podatnik nie ma prawa do odliczenia tego podatku. Takie rozbieżności były częste w sprawach dotyczących premii pieniężnych i bonusów. Występowanie o interpretacje jedna po drugiej powołało jednak tak, że cała procedura trwała co najmniej 6 miesięcy, nierzadko dłużej. Wystąpienie o wspólną interpretację jest korzystne, gdy wnioskodawcy chcą przyspieszyć wdrożenie planowanych działań. Ordynacja nie odpowiada jednak na pytanie, czy w każdym układzie jest to możliwe.

— Nie jest jasne, czy wspólny wniosek mogą złożyć pracownicy uczestniczący w firmowym spotkaniu integracyjnym i chcą potwierdzić, że udział w nim nie stanowi dla nich przychodu do opodatkowania — zwraca uwagę Anita Olbrych. Za wskazówkę można przyjąć argumenty podnoszone w uzasadnieniu do nowelizacji — że rozwiązanie można stosować do wielu różnych zagadnień, np. gdy grupa udziałowców ma wątpliwości co do sposobu opodatkowania otrzymanej od spółki dywidendy.

Cena w przetargu

Wątpliwości co do nowych przepisów mogą mieć też wykonawcy zamówień publicznych. W tym przypadku chodzi o skutki nowego uprawnienia przyznanego zamawiającym. Od tego roku mogą oni występować o wydanie interpretacji podatkowych w sprawach rzutujących na sposób obliczenia ceny.

— W praktyce większość tego typu wniosków będzie dotyczyła stawek VAT — wyjaśnia Lidia Adamek-Baczyńska, doradca podatkowy, partner spółki Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA. Problem może się pojawić, gdy wygrany w przetargu ma już własną interpretację, odmienną od uzyskanej przez zamawiającego.

— Ten problem może dotyczyć wielu podmiotów. Występowanie z wnioskami o interpretacje podatkowe jest częste wśród uczestniczących w przetargach, szczególnie w sprawie potwierdzenia możliwości stosowania obniżonych stawek VAT — podkreśla Lidia Adamek-Baczyńska.

Uważa, że ten, kto wygrał przetarg, może zastosować się do wykładni wydanej zamawiającemu dla potrzeb realizacji tego jednego zlecenia. Ordynacja podatkowa stanowi, że zastosowanie się do interpretacji przez podatnika realizującego zlecenie nie może mu szkodzić. Doradca zastrzega, że w przypadku dostaw takich samych towarów lub usług na rzecz innych podmiotów niż zamawiający podatnik powinien stosować się do interpretacji wydanej jemu. W konsekwencji może on stosować różne stawki. Podobnie może być, gdy ten sam przedsiębiorca wygra dwa przetargi na dostawę takiego samego towaru lub wykonanie takiej samej usługi, ale zamawiający otrzymają różne interpretacje podatkowe.

Wspólny wniosek na ORD-WS

Do składania wspólnych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej służy odrębny formularz. To druk ORD-WS. Z objaśnień podanych na tym druku wynika, że dla ustalenia organu, do którego ma być skierowany ten wniosek, należy powiązać rodzaj sprawy, której dotyczy zgłaszany problem z województwem, na którego terenie znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika wyznaczonego jako strona postępowania. Szczegółową listę rodzaju spraw i organów podatkowych umieszczono w tych objaśnieniach.
40 zł Tyle wynosi indywidualna opłata za wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Opłata od wspólnego wniosku jest iloczynem stałej opłaty za wniosek indywidualny i liczby zainteresowanych wspólną interpretacją. Jeśli przykładowo z wnioskiem wystąpi 10 podatników, należność wyniesie 400 zł.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu