NFI Zachodni <NFIWn.WA> 33/2003 informacja Zarządu Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.

NFI Zachodni <NFIWn.WA> 33/2003 informacja Zarządu Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. 33/2003 INFORMACJA ZARZĄDU ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Zarząd Spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") w związku z "raportem bieżącym" opublikowanym przez Pana Zbigniewa M. Błaszczyka, wyjaśnia, iż treść wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na który powołuje się Pan Zbigniew M. Błaszczyk jest w sposób oczywisty niezgodna z treścią postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydanego na posiedzeniu jawnym w dniu 11 marca 2003 roku, którym to postanowieniem Sąd wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w składzie Zarządu Funduszu dokonane uchwałami Rady Nadzorczej Funduszu z dnia 18 grudnia 2002 r. i z dnia 7 lutego 2003 r. tj. wykreślił ze składu Zarządu Funduszu Pana Zbigniewa Mariana Błaszczyka oraz wpisał do rejestru Pana Janusza Leonarda Lazarowicza jako Prezesa Zarządu Funduszu i Pana Piotra Jana Wielowieyskiego jako Wiceprezesa Zarządu. Powołanym postanowieniem Sąd ostatecznie potwierdził, że skład Zarządu Funduszu został ukształtowany konstytutywnym uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2002 r. i 7 lutego 2003 r. oraz, że wszelka legitymacja Pana Zbigniewa M. Błaszczyka do działania w imieniu Funduszu wygasła z dniem 18 grudnia 2002 r. Równocześnie Zarząd Funduszu informuje, że wobec oczywistej niezgodności treści wpisu w rejestrze z treścią ww. postanowienia Sądu, Fundusz w dniu jutrzejszym zwróci się do Sądu o sprostowanie. Niezależnie od powyższego, Zarząd Funduszu wyjaśnia, iż nie sposób czynić Zarządowi zarzutu, iż nie zawiadamiał Pana Zbigniewa M. Błaszczyka o posiedzeniach Zarządu, skoro z dniem 18 grudnia 2002 roku Pan Zbigniew M. Błaszczyk przestał być członkiem tegoż Zarządu. Niezależnie bowiem od faktu, iż przedmiotowy wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest w sposób oczywisty niezgodny z treścią postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydanego na posiedzeniu jawnym w dniu 11 marca 2003 roku, należy po raz kolejny wskazać, że wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie ma charakteru konstytutywnego. Pan Zbigniew M. Błaszczyk został odwołany ze składu Zarządu w dniu 18 grudnia 2002 r. i okoliczność, że wskutek oczywistej omyłki Sądu nadal figuruje w rejestrze, w żadnej mierze nie oznacza, że pozostaje on nadal członkiem Zarządu i winien być zawiadamiany o posiedzeniach tego organu. Mając to na uwadze należy wskazać na całkowitą bezpodstawność wywodów Pana Zbigniewa Błaszczyka co do rzekomej nieważności uchwał Zarządu Funduszu "związanych z kierowaniem i reprezentowaniem Funduszu". Data sporządzenia raportu: 19-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ