Nowe prawo lotnicze skonstruowano wadliwie

Aneta Królak
opublikowano: 22-06-1999, 00:00

Nowe prawo lotnicze skonstruowano wadliwie

Lotnictwu grozi przerost biurokracji

Przygotowany przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej projekt ma zastąpić przestarzałą, nadal obowiązującą ustawę Prawo lotnicze z 1962 r. Zamiarem autorów jest dostosowanie przepisów z zakresu lotnictwa cywilnego do warunków współczesnych oraz nowych regulacji polskich i europejskich.

ANALIZA projektu wykazuje jednak, że przedstawione w nim propozycje rozwiązań prawnych są biurokratyczne, nieżyciowe, wadliwe prawnie, czasem po prostu zbędne, tym samym nieprzyjazne dla uczestników rynku usług lotniczych. Cały projekt usiany został ogromną ilością, nie zawsze oczywistych, obowiązków uzyskiwania decyzji administracyjnych na najmniej istotne nawet działania. Na domiar złego, obowiązki te określono bardzo nieprecyzyjnie. W efekcie projekt tworzy tor przeszkód administracyjno-prawnych w podejmowaniu działalności w sektorze lotnictwa cywilnego.

NAJBARDZIEJ jaskrawymi przykładami utrudnień są nałożone obowiązki uzyskiwania akceptujących decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla ważności umowy o oddaniu do czasowego używania (nawet okazjonalnego przelotu) statku powietrznego osobie innej niż jego właściciel lub użytkownik. Podobnym przykładem jest zakaz lądowania i startu na lotnisku prywatnym samolotów innych niż te, które wskazano przy rejestracji lotniska. Wprowadzenie takiego zakazu wymusi każdorazowo uzyskiwanie administracyjnej decyzji o zmianie wpisu do rejestru statków powietrznych. Propozycja ta stwarza więc absurdalną sytuację, szczególnie z punktu widzenia właścicieli samolotów i lotnisk, wykorzystywanych w celach szkoleniowych, prywatno- -towarzyskich i niezarobkowych.

PROJEKT ponadto chroni interesy aparatu administracji i nadmiernie go rozbudowuje. Obok ministra transportu, który jest naczelnym organem administracji rządowej w sprawach funkcjonowania i rozwoju ruchu lotniczego, w projekcie znalazły się propozycje powołania:

n Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, mającego zastąpić dotychczasowy Głównego Inspektora Lotnictwa Cywilnego i jego Inspektorat,

n Polskiej Agencji Ruchu Lotniczego, jako państwowego organu kontroli ruchu lotniczego, której zadania miałyby w części pokrywać się z realizowanymi obecnie przez PPL Porty Lotnicze,

n Rady do Spraw Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym, która w zamyśle miałaby być organem doradczym przy ministrze transportu i pomagać w usuwaniu zbędnych ograniczeń oraz w upraszczaniu procedur,

n Rady Ochrony Lotnictwa Cywilnego przy Prezesie Rady Ministrów, której zadaniem miałoby być opiniowanie projektów aktów prawnych,

n z nazwy jedynie zostaje wymieniony Naczelny Inspektor Lotnictwa Służb Porządku Publicznego, poza tym pozostaje on osobą tajemniczą, bez sprecyzowanych funkcji.

TAK UKSZTAŁTOWANA organizacyjnie i kompetencyjnie struktura administracji lotnictwa cywilnego jest zupełnie niejasna w zakresie nadzoru. Brak jest precyzyjnie określonych relacji prawnych i organizacyjnych pomiędzy wszystkimi powołanymi instytucjami. Ponadto podmiotom opiniodawczym, o charakterze urzędniczym (Rada ds. Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym i Rada Ochrony Lotnictwa Cywilnego), nadaje się zupełnie niepotrzebnie rangę ustawową i chroni pod skrzydłami ministra i premiera.

NOWA USTAWA zakłada również możliwość świadczenia usług lotniczych przez jednostki wojskowe. Być może dlatego sprawia wrażenie pisanej ręką nieufnego żołnierza strzegącego głównie domeny administracji (wojskowej). Wymaga więc usunięcia wielu przeszkód, które mogłyby utrudniać działalność w lotnictwie cywilnym zarówno pod względem prawnym jak i praktycznym.

Autorka jest doktorem w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Porównawczego Wydziału Prawa UW.

Opinia została sporządzona na zlecenie Krajowego Towarzystwa Lotniczego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Aneta Królak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Nowe prawo lotnicze skonstruowano wadliwie