PBG przedstawiło ostateczne propozycje układowe

KZ
opublikowano: 04-11-2014, 08:39

Wierzyciele PBG mają zostać podzieleni na 7 grup, a po konwersji długów na akcje będą mieć ponad 75-procentowy udział w kapitale spółki - wynika z propozycji układowych, przedstawionych przez zarząd budowlanej firmy.

Propozycje te zastępują te, przedstawione 3 września 2013 r.

Jerzy Wiśniewski, prezes i główny akcjonariusz PBG, po konwersji wierzytelności na akcje spółki zachowa prawie 24-procentowy udział w kapitale
Fot: Marek Wiśniewski, Puls Biznesu

Zgodnie z propozycjami układowymi złożonymi przez Spółkę:

1.Wierzyciele zostaną podzieleni na 7 Grup reprezentujących różne kategorie interesów,

2.Wierzyciele, których wierzytelności nie przekraczają kwoty 500.000 złotych - zostaną zaspokojeni w całości, w jednym terminie, w dniu 30 czerwca 2016 roku,

3.Pozostali Wierzyciele zostaną zaspokojeni przez spłaty w ratach układowych, w wysokości od 8% do 21% wartości wierzytelności objętych układem, w zależności od kategorii interesu. Raty układowe będą płatne w okresie od dnia 31 grudnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku zgodnie z harmonogramem spłat przewidzianym treścią układu dla poszczególnych grup,

4.Wierzyciele uprawnieni do otrzymania rat układowych zgodnie z treścią układu, otrzymają możliwość wymiany płatności objętych ratami układowymi na obligacje Spółki, na warunkach i w terminie wskazanym w propozycjach układowych. Spółka zaoferuje uprawnionym wierzycielom obligacje, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Obligacje Spółki będą obligacjami zabezpieczonymi w zakresie i na warunkach opisanych w propozycjach układowych,

5.Wierzyciele finansowi zostaną objęci konwersją części wierzytelności na akcje PBG nowej emisji, na warunkach opisanych w propozycjach układowych,

6.Akcjonariusze Spółki posiadający powyżej 5% akcji Spółki, zostaną objęci konwersją części wierzytelności na akcje PBG nowej emisji, na warunkach opisanych w propozycjach układowych oraz będą uprawnieni do zamiany części wierzytelności układowych na akcje Spółki w okresie wykonywania układu, w rozmiarze zapewniającym zachowanie udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie 23,61%. Akcjonariusze Spółki posiadający powyżej 5% akcji Spółki, nie otrzymają spłat w gotówce,

7.W zakresie, w jakim propozycje układowej nie przewidują pełnego zaspokojenia wierzytelności objętych układem w formie świadczeń pieniężnych lub poprzez konwersję wierzytelności na akcje Spółki, wierzytelności poszczególnych wierzycieli objęte układem ulegną redukcji z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu,


W wyniku konwersji wierzytelności na akcje spółki, wierzyciele układowi będą posiadać 75 proc. akcji półki, Jerzy Wiśniewski 23,6 proc, a pozostali akcjonariusze 1,4 proc.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KZ

Polecane