Prawo obok dobrych obyczajów

Przemysław Spotowski
opublikowano: 14-06-2006, 00:00
Obserwuj w MójPB:

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Ta definicja pozwala na uznanie za taki czyn również działania, które nie zostało szczegółowo wskazane w ustawie, a jednak, z racji naruszenia chronionych wartości, powinno być za taki czyn uznane. W przypadku czynu uznanego przez prezesa UOKiK za praktykę ograniczającą konkurencję, działanie takie stanowić będzie równocześnie czyn nieuczciwej konkurencji.

Ustawa zawiera katalog przykładowych czynów nieuczciwej konkurencji. Są to w szczególności, wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Szczególnej uwagi wymagają czyny nieuczciwej konkurencji polegające na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Wynika to z faktu, że czyny te będą równocześnie praktykami ograniczającymi konkurencję, których stosowanie jest przedmiotem postępowania przed prezesem UOKiK.

Czyn nieuczciwej konkurencji o takim charakterze może mieć następującą postać:

- sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców,

-nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców,

-rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów.

Powyższe działania mogą mieć charakter indywidualny i mogą być wynikiem porozumienia większej liczby przedsiębiorców.

Przemysław Spotowski, aplikant radcowski z Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Przemysław Spotowski

Polecane