Przedawnienie na korzyść przedsiębiorcy

opublikowano: 08-07-2019, 22:00

Stanowisko NSA w sprawie podatkowych skutków upadłości stawia firmy w klarownej sytuacji — uważa Biuro Rzecznika MŚP.

Jeśli upadłość podatnika ogłoszono po terminie płatności podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), ale przed końcem roku kalendarzowego, od którego należy liczyć ten termin, to bieg przedawnienia podatku nie jest przerwany. Taką uchwałę w składzie siedmiu sędziów podjął Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Wydał ją na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP). W ocenie ekspertów jego biura stanowisko to ma istotne znaczenie z punktu widzenia zasady pewności prawa. Rozpatrywana przez NSA sprawa wiązała się z postępowaniem, w którym sąd musiał rozstrzygnąć, czy w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2016 r. ogłoszenie upadłości podatnika we wspomnianych okolicznościach skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 par. 3 Ordynacji podatkowej. W sprawę zaangażowało się biuro Rzecznika MŚP, mimo że sprawa nie dotyczyła przedsiębiorstwa z sektora mikro-, małych i średnich firm.

Rzecznik uznał jednak, że ewentualna wykładnia tego przepisu ma znaczenie także dla kategorii MŚP — bo od chwili wydania uchwały w konkretnej sprawie żaden sąd administracyjny nie może w innym postępowaniu odstąpić od wyrażonej w niej oceny prawnej, chyba że zastosuje specjalny tryb, a NSA postanowi zająć się sprawą jeszcze raz. Dlatego zwrócił się do niego o rozstrzygnięcie w uchwale wątpliwości wynikających z brzmienia ordynacji przed 2016 r., w której brakowało normy prawnej odpowiadającej swoim zakresem wprowadzonemu później art. 70 par. 3a. Nie było więc wtedy podstaw do uznania, że ogłoszenie upadłości podatnika przed dniem początku biegu terminu przedawnienia, tj. przed 1 stycznia roku następnego po roku podatkowym, w którym zobowiązanie podatkowe stało się wymagalne, przerywało bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

— Uchwała powzięta przez NSA jest bardzo ważna dla wszystkich przedsiębiorców z kilku względów. Po pierwsze sąd w sposób wyraźny orzekł na korzyść przedsiębiorcy, wskazując, że w określonym stanie faktycznym i prawnym upadłość nie przerywa biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po drugie — i to chyba ważniejsze — że gdy mamy do czynienia z tak ważną instytucją prawną jak przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, nie ma miejsca na budowanie konstrukcji prawnych w drodze analogii, jeśli nie ma wyraźnej podstawy prawnej, interpretacja powinna odbywać się na korzyść przedsiębiorcy — komentuje dr Anna Zaręba-Faracik, dyrektor wydziału interwencyjno-procesowego w Biurze Rzecznika MŚP.

Podkreśla, że uchwała ta co prawda została podjęta w sprawie konkretnego przedsiębiorcy, ale wiąże inne składy sądów administracyjnych. Dzięki temu podmioty z podobnymi problemami będą miały klarowność sytuacji prawnej, w jakiej się znajdują.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane