Przepis o VAT kontra prawo UE

MONIKA MACURA-GRUSZCZYŃSKA
opublikowano: 10-06-2013, 00:00

Całkiem niedawno, bo 16 maja 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. przeciwko ministrowi finansów orzekł, że przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT) w zakresie, w jakim przewidują szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych i spedycyjnych, są niezgodne z Dyrektywą Rady 2006/12/ WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienioną dyrektywą Rady 2008/117/WE z 16 grudnia 2008 r. (nazywaną dyrektywą VAT).

TNT świadczy między innymi usługi transportowe i spedycyjne. Wątpliwości spółki budziła treść art. 19 ust. 13 pkt 2 Ustawy o VAT, który przewiduje, że w przypadku usług spedycyjnych i transportowych obowiązek podatkowy powstaje dopiero z momentem otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż po upływie 30 dni od dnia świadczenia usługi. Spółka zwróciła się do Ministerstwo Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej tego przepisu prawa. W ocenie TNT miała ona prawo w odniesieniu do wszystkich świadczonych przez siebie usług uwzględniać obrót dla celów podatku VAT w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiła fakturę dokumentującą usługę. Minister finansów nie zgodził się jednak z tym poglądem.

W wydanym orzeczeniu TS UE przychylił się jednak do stanowiska TNT, stwierdzając, że sporny przepis jest niezgodny z przepisami wspólnotowymi. Orzekł również, że państwa członkowskie nie mogą określać innego momentu wymagalności podatku VAT niż przewidziany w dyrektywie VAT.

Ustawodawcy, który wprowadził sporny zapis do ustawy o VAT, przyświecał cel zagwarantowania podatnikowi możliwości niejako „odroczenia” terminu rozliczenia z organami podatkowymi podatku należnego. W praktyce jednak obowiązek respektowania tego przepisu mógł utrudniać przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca podlegający zasadom określonym w tym przepisie zobowiązany był sprawdzać na bieżąco, czy kontrahenci uiścili należną zapłatę za fakturę VAT, i dokonać w stosownym terminie wpłaty do urzędu skarbowego należnego podatku VAT.

Wprawdzie uchwalona niedawno zmiana ustawy o VAT, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 r., uchyla sporny przepis, to jednak orzeczenie TS UE ma doniosłe skutki prawne dla podatników podatku VAT. Przede wszystkim porządkuje ono zasady określania momentu powstania obowiązku zapłaty podatku VAT. Ponadto może ono stanowić podstawę do wzruszenia decyzji organów podatkowych, wydanych na podstawie niezgodnych z prawem unijnym przepisów. Taką możliwość przedsiębiorcy będą mieli po upływie 1 miesiąca od dnia publikacji orzeczenia trybunału.

MONIKA MACURA-GRUSZCZYŃSKA

radca prawny z kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MONIKA MACURA-GRUSZCZYŃSKA

Polecane