Rekomendacje

Sulejewski Artur, Stasiuk Tadeusz
31-05-2000, 00:00

REKOMENDACJE

BDM PKO BP. W raporcie z 10 maja 2000 r. Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA rekomenduje w chwili obecnej zajmowanie neutralnej pozycji na walorach Mostostalu Zabrze. Analitycy uważają jednak, że w przyszłości znacznie wzrośnie atrakcyjność tej spółki, przez co opłacalny w długiej perspektywie staje się zakup jej papierów. Specyfika działalności spółki powoduje, że działając jako generalny wykonawca inwestycji często angażuje się w kontrakty o bardzo dużej wartości. Sprzedaż realizowana w ciągu roku na poszczególnych kontraktach tego typu niejednokrotnie przekracza 10 proc. przychodów netto ze sprzedaży spółki, a nawet grupy. Analitycy zauważają przy tym, że ze względu na nieprzewidywalną politykę władz niemieckich wobec polskich firm budowlanych nastąpił znaczący spadek udziału sprzedaży eksportowej w ramach grupy kapitałowej Mostostalu Zabrze. W dalszym ciągu działalność spółki koncentruje się na budownictwie przemysłowym, jednak widać próby jej zdywersyfikowania. W zakresie budownictwa drogowego MZ planuje wejście w segment budowy autostrad, poprzez powiązania kapitałowe i umowne ze specjalistyczną firmą budownictwa drogowego. Spółka nie zapomina także o budownictwie mieszkaniowym i zamierza utworzyć spółkę developerską. W grę wchodzi także dokapitalizowanie spółek zależnych: GPBP i Budlocum oraz zakup firm ogólnobudowlanych.

W przypadku Banku Przemysłowo-Handlowego, twórcy raportu analitycznego twierdzą, że zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie należy powstrzymywać się od zakupów jego akcji. Przy obecnych cenach nie należy także ich sprzedawać. Analitycy uważają, że koszty w banku są dobrze kontrolowane, zaś ubiegłoroczne wzrosty niektórych ich składników (wynagrodzenia oraz amortyzacja) miały, zdaniem BDM PKO BP, charakter jednorazowy. Analitycy zarzucają natomiast tej placówce finansowej niedostateczną kontrolę jakości udzielanych kredytów. W ubiegłym roku jakość portfela kredytowego drastycznie się pogorszyła — kredyty zagrożone zwiększyły się o 268 proc. Z negatywną oceną analityków spotkała się także prowadzona do tej pory „luźna” polityka zawiązywania rezerw, korzystając przy tym agresywnie z zabezpieczeń kredytów. Chęć zwiększenia poziomu zabezpieczenia portfela kredytowego rezerwami może w najbliższych latach wywrzeć największy wpływ na wyniki spółki. WST

AGORA. W raporcie z 19 maja CDM Pekao SA przy cenie 118 zł i WIG-u na poziomie 19 758,3 pkt wydał neutralną rekomendację dla akcji Agory.

— Obecna cena akcji Agory wynosząca 118 zł przekroczyła rekomendowaną przez nas wycenę 115 zł na akcję, jednak nadal mieści się w widełkach naszej wyceny (90-136 zł) — napisali w raporcie analitycy.

Ich zdaniem, cena akcji Agory zależeć będzie od sentymentu inwestorów do spółek nowych technologii (wycen projektów inwestycyjnych). Przewidując negatywny trend CDM Pekao SA zdecydował się zmienić oceny dla papierów wydawcy „Gazety Wyborczej” na neutralne (w poprzedniej rekomendacji analitycy wydali zalecenie ponad rynek). AS

COMPUTERLAND. W raporcie datowanym na 10 maja 2000 roku analitycy Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA rekomendują w ujęciu krótkoterminowym akumulację papierów warszawskiego ComputerLandu. Z kolei w długiej perspektywie zalecają oni zakup walorów integratora. Zdaniem twórców raportu, CL jako jedyny w branży IT (nie licząc Prokomu) zabłysnął wynikami w I kwartale tego roku. Szczególnie godny odnotowania jest ponad 750-proc. wzrost zysku netto w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Analitycy podkreślają znaczenie ostatnich umów CL z kilkoma poważnymi partenerami, jak np. Oracle Polska, Euronet Services oraz PTK Centertel. Nie pozostaną one, według opinii BDM PKO BP, bez wpływu na dalszy rozwój spółki, która postanowiła także mocniej zaangażować się w działalność internetową. CL zajmie się budową portalu medycznego. Firma zamierza też skoncentrować się na rozwiązaniach business to business.

ŻYWIEC. Z kolei w przypadku Żywca, analitycy BDM PKO BP zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej zalecają redukcję pozycji zajętych na papierach tej spółki. Udział spółki w polskim rynku piwa w tym roku systematycznie spada. Na koniec 1999 r. wynosił on 36,7 proc. Analitycy określają obecną kondycję spółki jako dobrą. Niepokoi ich jednak sytuacja niektórych browarów zależnych, przede wszystkim Elbrewery. Zadłużenie tego podmiotu 15-krotnie przewyższa kapitały własne, zaś strata netto za rok ubiegły wyniosła 66,7 mln zł. Z tego powodu spółka nie będzie w stanie sama spłacić zobowiązań i dlatego należy się liczyć z jej dokapitalizowaniem przez Żywiec. Wyzwaniem dla Żywca będzie restrukturyzacja browarów wchodzących w skład grupy oraz zamiana kredytów krótkoterminowych na długoterminowe w celu osiągnięcia bezpiecznej płynności. Równolegle Żywiec musi rozwijać sieć dystrybucji, modernizować majątek, a także prowadzić aktywne działania reklamowo-promocyjne, co wiązać się będzie z większymi nakładami.

POLFA KUTNO. Kutnowska Polfa, zdaniem analityków BDM PKO BP, musi się liczyć ze stale rosnącą konkurencją ze strony zachodnich firm farmaceutycznych, dysponujących większymi środkami finansowymi. W walce z konkurencją pomogą jej znacznie niższe ceny wyrobów. Zagrożeniem będzie jednak także długi okres rejestracji leków w Polsce. Analitycy oceniając ofertę spółki, podkreślają, że znajdują się w niej nie tylko leki odtwórcze, których produkcja bazuje na zakupionych licencjach i technologiach, ale także powstałe w wyniku badań prowadzonych przez komórki rozwojowe spółki. Dzięki prowadzonym pracom producent farmaceutyków może w tym roku zarejestrować i wdrożyć do produkcji nawet 25 nowych leków. To pozwala, zdaniem twórców raportu, na spokojny rozwój w ramach stale rosnącego rynku leków w Polsce. Prawdopodobnie roczne spożycie farmaceutyków w 2005 roku wyniesie w naszym kraju około 15 mld zł. Z tego względu analitycy rekomendują w ujęciu krótkoterminowym zachowanie neutralnej pozycji na papierach spółki i ich nabywanie w dłuższej perspektywie. WST

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sulejewski Artur, Stasiuk Tadeusz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Rekomendacje