Technologie znad Wisły pokażą się światu

opublikowano: 23-04-2017, 22:00

Polskie partnerstwo targów Hannover Messe 2017 to wyraz uznania dla naszej innowacyjności i szansa na nowe kontrakty

Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe to najważniejsze wydarzenie branży przemysłowej na świecie. Tegoroczna edycja jest szczególnie ważna dla Polski, którą zaproszono do udziału w roli partnera.

Promocja poskiej kreatywności

Osiągnięcia polskiej nauki i myśli technologicznej będzie można obejrzeć na stanowiskach MNiSW, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), a także w strefie SciTech Poland w pawilonie R&T(Research and Technology). Ta ostatnia pod hasłem Empowering Industries będzie promowała unikalne technologie opracowane przez polskie ośrodki akademickie. Autorami 27 prezentowanych w niej innowacji są zespoły badawcze z uczelni i instytutów naukowych, firmy, a także studenci — laureaci przedsięwzięcia „Najlepsi z najlepszych”. Strefa SciTech Poland to efekt współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo- Handlową i Fundacją Impact. Według Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra nauki, strefa SciTech Poland to doskonałe miejsce do promocji polskich innowacji na arenie międzynarodowej.

— Mamy ogromny potencjał kreowania nowatorskich technologii, a jednym z filarów realizowanej przez MNiSW strategii jest właśnie komercjalizacja badań naukowych i partnerstwo nauki z biznesem. Polska ma coś, co nas pozytywnie wyróżnia na tle wielu innych krajów — są to wysokie kompetencje Polaków, ich przedsiębiorczość i coraz silniejsza świadomość, że innowacyjność jest drogą do dynamicznego wzrostu gospodarczego i dobrobytu wszystkich Polaków — przekonuje Jarosław Gowin.

Forum innowacji

Strefa SciTech Poland powstanie w holu nr 2 na stanowisku C59. Wszystkie prezentowane tam technologie (a także rozwiązania NCBR) będzie można zobaczyć również podczas wydarzenia o nazwie Impact’17, które odbędzie się od 31 maja do 1 czerwca 2017 r. w Krakowie. Będzie to największe w Europie Środkowej i Wschodniej wydarzenie poświęcone gospodarce 4.0 i digitalizacji. Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe odbędą się 24- -28 kwietnia 2017 r. W ubiegłym roku odwiedziło je 200 tys. osób, w tym 70 tys. spoza Niemiec. Oferty zaprezentowało ponad 5 tys. wystawców z 70 krajów. Niemcy to jedna z największych gospodarek na świecie, a Hannover Messe to swoiste Davos dla przemysłu. Będą tam najwięksi z największych, m.in. Bosch, ABB, Siemens, Instytut Fraunhofera i to właśnie tu współpraca biznesu z nauką ma szansę się rozpocząć.

Impuls do działania

— Tegoroczne partnerstwo to dla nas ogromne wyróżnienie i wyzwanie. A także potwierdzenie, że jako kraj mamy wielki potencjał rozwoju technologii i możemy stać się partnerem dla nowoczesnych gospodarek. Po raz pierwszy oprócz promocji polskich przedsiębiorców i start-upów chcemy zwrócić uwagę na dokonania naszych naukowców i umożliwić im nawiązanie relacji biznesowych — tłumaczy Jarosław Gowin. Jedną z prezentowanych w Hanowerze innowcji jest 15-milimetrowy mikrorobot, który naśladuje sposób poruszania się gąsienicy, a jest napędzany i kontrolowany za pomocą światła. Może on przesuwać ładunki o wadze aż dziesięciokrotnie większej niż jego własna. Wynalazek powstał na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy użyciu inteligentnych materiałów nowej generacji. Uwagę zwraca także nowy tomograf PET, czyli urządzenie, które gwarantuje większą efektywność pracy przy niskich kosztach. Urządzenie powstało na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. — Jako Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chcemy inicjować kontakt środowisk akademickich i biznesowych, co w przyszłości przyniesie wymierne korzyści gospodarce. Udane przykłady takiej współpracy można odnaleźć chociażby w branży farmaceutycznej czy energetycznej. Mamy nadzieję, że ta lista będzie się sukcesywnie wydłużała — mówi Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w MNiSW.

W bieli i czerwieni

Hasłem Hannover Messe 2017 jest „Integrated Industry — Creating Value” [„Zintegrowany Przemysł — Tworzenie Wartości” — red.]. Idea ta łączy m.in. tematykę cyfryzacji produkcji (Industry 4.0) i efektywności energetycznej. Wpisują się w nią również działania polskiego rządu, określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwłaszcza związane z reindustrializacją i innowacyjnością. Hasło przewodnie polskiej obecności na targach w Hanowerze jako kraju partnerskiego brzmi: „Smart means Poland” [„Mądrze znaczy po polsku” — red.]. Logotyp to K-dron — figura idealna: kwadrat wpisany w drugi kwadrat. Strefę SciTech oficjalnie otworzą premier Beata Szydło i wicepremier Jarosław Gowin. Więcej informacji na stronie scitechpoland.com

 


Wybrane innowacyjne technologie prezentowane w strefie SciTech Poland podczas targów w Hanowerze


UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ FIZYKI

Miękkie, inspirowane żywymi organizmami, napędzane światłem mikroroboty

15-milimetrowy robot naśladujący sposób poruszania się gąsienicy został stworzony z miękkich polimerów. Porusza się poprzez odwracalną i elastyczną deformację, jest napędzany i kontrolowany za pomocą światła. Ciało robota zostało stworzone z ciekłokrystalicznego elastomeru (LCE), który działa jak monolityczny mięsień. Wykorzystanie technologii opracowanej we współpracy z LENS we Florencji pozwala kontrolować ułożenie cząsteczek w elastomerowej folii. Wiązka laserowa aktywuje poszczególne segmenty robota, napędzając jego chód. Mikrorobot jest w stanie przesuwać się po płaskim podłożu, wspinać po nachyleniach i przesuwać ładunki o wadze nawet dziesięciokrotnie wyższej niż własna.

Obszary: fotonika, mikromechanika, optoelektronika, robotyka


PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Plazmotron do zapłonu palników pyłowych

Plazmotrony to palniki plazmowe do zapłonu węglowych palników pyłowych w elektrowniach. Miniaturowe plazmotrony zastępują instalacje mazutowe lub gazowe i umożliwiają zapłon głównych lub pomocniczych (rozpałkowych) palników pyłowych. Rozwiązanie upraszcza instalacje w elektrowniach, eliminując potrzebę utrzymywania instalacji mazutowych. Plazmotrony są zasilane energią elektryczną i sprężonym powietrzem, a chłodzone wodą. Wszystkie te media są pobierane z systemów elektrowni. Moc plazmotronów do zapłonu palników pyłowych zamyka się w granicach 1-25 kW. Średnica plazmotronu wynosi od 30 mm.

Obszary: energetyka konwencjonalna, kotły na biomasę, palniki pyłowe węglowe i biomasowe, inne palniki wymagające zapłonu, zastępowanie mazutu itd.


TECHNOLOGY TRANSFER AGENCY TECHTRA SP. Z O.O.

Radiodetektor

Techtra dokonała transferu technologii z laboratorium CERN do polskiego przemysłu, wdrażając produkcję folii Gas Electron Multiplier (GEM), które są kluczowym elementem detektora promieniowania jonizującego, stosowanego w laboratoriach fizyki. Takie urządzenia prowadzą badania podstawowe, np. bozonu Higgsa. Techtra opracowała i wdrożyła pierwszy i jedyny komercyjnie dostępny detektor typu GEM. Nabywca otrzymuje kompletny system do uruchomienia w ciągu godziny. Może on wykorzystywać naturalne promieniowanie kosmiczne, bez konieczności stosowania sztucznych źródeł promieniowania, co pozwala stosować detektor zarówno w ośrodkach naukowych, jak i w szkołach czy uniwersytetach.

Obszary: radiografia, medycyna, ochrona granic, wykrywanie materiałów radioaktywnych


POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Energooszczędne silniki synchroniczne z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim

Projekt dotyczy konstrukcji energooszczędnych silników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi w pełnym zakresie mocy znamionowych, tj. od 0,750 do 1600 kW. Silniki te, niezależnie od obciążenia, mają bardzo dobre parametry i charakterystyki eksploatacyjne — współczynnik sprawności około 98,3 proc. i współczynnik mocy około 1. Przystosowane są do bezpośredniego rozruchu i mogą być instalowane w miejsce powszechnie stosowanych silników indukcyjnych. Konstrukcja jest po badaniach przemysłowych, wykonano już prototypy wdrożone do eksploatacji.

Obszary: wszystkie dziedziny przemysłu: napędy pomp i wentylatorów każdej mocy, napędy młynów w przeróbce surowców mineralnych (ruda miedzi, ruda cynku, cementownie), napędy obrabiarek itp.


POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej

Optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej polega na tym, że fragment obrabianej powierzchni poddaje się jednocześnie działaniu wiązki promieniowania elektromagnetycznego o odpowiednio dobranej długości fal. Po odbiciu od obrabianej powierzchni wiązkę zawierającą obraz topografii obrobionej powierzchni poddaje się digitalizacji. Jej wyniki w określonym zakresie skali można sygnalizować za pomocą sygnału świetlnego, dźwiękowego lub wibracyjnego. Rejestracja wyników i lokalizacja miejsca pomiarowego odbywa się przy użyciu karty SD, poprzez Bluetooth oraz Wi-Fi.

Obszary: branża metalurgiczna — obróbka powierzchniowa, transport i logistyka, przemysł stoczniowy, przemysł maszynowy, lakiernictwo


ZUT W SZCZECINIE / STARTUP AEROBITS

Technologia DAA dla bezzałogowych statków powietrznych

Nad integracją systemów bezzałogowych w przestrzeni powietrznej pracuje wiele grup roboczych i organizacji. Częścią tych prac jest standaryzacja technologii DAA (Detect and Avoid), która zapewni bezpieczne odległości między statkami powietrznymi. Warstwa fizyczna tych urządzeń bazuje na technologii ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast), która stanowi filar nowoczesnego lotnictwa. Kluczem do wytwarzania systemów DAA jest miniaturyzacja technologii ADS-B, która wymaga balansowania na granicach możliwości dzisiejszej elektroniki. Dzięki unikalnemu połączeniu wielordzeniowych procesorów z układami FPGA, możliwe jest identyfikowanie ruchu lotniczego w otoczeniu platformy bezzałogowej.

Obszary: lotnicze technologie bezzałogowe
 
 
NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH (NCBJ)

CANIS System

CANIS służy do prześwietlania ładunków wielkogabarytowych. Składa się z akceleratora 4MeV/6MeV i systemu detekcyjnego. Wykrywa on promienie X po ich przejściu przez obiekty kontrolowane, zamienia na postać cyfrową, przesyła do komputera, składa z tych danych obraz i wyświetla na monitorze w celu identyfikacji zawartości ładunków. Wiązka z akceleratora uderza w tarczę konwersji, powodując powstanie wysokoenergetycznego, przenikliwego promieniowania X o widmie ciągłym. Kolimator przepuszcza za jego wąską, wachlarzową wiązkę. W każdym impulsie pracy akceleratora tworzona jest jedna linia obrazu. Wizualizacja całego obiektu powstaje poprzez przesuw ładunku między akceleratorem i detektorem.

Obszary: bezpieczeństwo i ochrona granic, logistyka, transport


NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH (NCBJ)

SMOC Detektor radiograficzny

SMOC to urządzenie do obrazowania z wykorzystaniem promieniowania
rentgenowskiego generowanego przez źródła izotopowe, lampy rentgenowskie i liniowe akceleratory elektronów. Jest wyposażony w zintegrowany system osłon, dobrany do konkretnego zakresu promieniowania. Zbudowany jest z wysokiej klasy scyntylatora GADOX, konwertującego promieniowanie X na światło widzialne, obrazowodu, precyzyjnego układu optycznego i kamery o rozdzielczości powyżej 30 MPx. Dostarczany jest do klienta wraz z oprogramowaniem D-SMOC kontrolującym urządzenie i proces akwizycji danych. Umożliwia efektywną ocenę obrazów dzięki zaawansowanym funkcjom ich przetwarzania, jak automatyczne ustawianie jasności i kontrastu, korzystanie z filtrów.

Obszary: badania nieniszczące


POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ TRANSPORTU

Personal Rapid Transit, Tramwaj Indywidualny

Tramwaj indywidualny bazuje na napędzie elektrycznym, ale nie eliminuje zastosowania innych. Umożliwia adaptacyjne projektowanie systemu, wykorzystując wszystkie jego moduły lub tylko niektóre. Wykorzystuje technologie pozwalające na podróżowanie bez kierowcy. PRT to system złożony z pojazdów autonomicznych zabierających 4-5 osób, a poruszających się po lekkiej infrastrukturze torowej (nadziemnej około 5 m nad ziemią) lub korzystającej z „toru wirtualnego” na jezdni (wtedy poruszają się jak pojazd autonomiczny). System realizuje postulat „door to door” — między przystankiem początkowym a końcowym nie ma stacji pośrednich.

Obszary: transport miejski, innowacyjne systemy elektrycznego i autonomicznego transportu miejskiego, transport medyczny


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

J-PET

Innowacją w stosunku dowszystkich obecnie produkowanych, a także w stosunku do tomografów rozwijanych w laboratoriach naukowych na świecie, jest zastosowanie scyntylatorów plastikowych jako detektorów promieniowania emitowanego z radiofarmaceutyków podawanych pacjentowi. Tomograf zbudowany będzie na bazie nowatorskich rozwiązań z dziedziny detekcji promieniowania jądrowego, elektroniki cyfrowej, rekonstrukcji miejsc i czasu interakcji promieniowania. Wynikiem projektu będzie tomograf PET, który w stosunku do dostępnych na rynku będzie tańszy, jego pole obrazowania będzie trzykrotnie zwiększone, a rozdzielczość czasowa dwukrotnie lepsza. Umożliwi diagnozowanie całego ciała z czterokrotnie mniejszą dawką radiofarmaceutyku.

Obszary: diagnostyka medyczna


INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

Mechanosynteza perowskitów halogenkowych na potrzeby fotowoltaiki

Nieorganiczno-organiczne materiały halogenkowe o strukturze perowskitu są kandydatami do zastąpienia krzemu w ogniwach fotowoltaicznych. Najpowszechniej badane są materiały oparte na ołowiu. Ich zalety to niskie koszty materiałowe i łatwość przygotowania, a wady — wrażliwość na wilgoć i toksyczność. Jest jednak tani i efektywny sposób przygotowania materiałów perowskitowych za pomocą mechanosyntezy. Polega na ucieraniu ciał stałych w automatycznym młynku. Otrzymane tak materiały są jakościowo lepsze niż otrzymane z użyciem rozpuszczalników organicznych. Istnieją też potencjalne zamienniki — nietoksyczne i trwalsze od ołowiowych.

Obszary: ogniwa fotowoltaiczne, diody elektroluminescencyjne, oświetlenie, ładowanie baterii, przemysł motoryzacyjny i budownictwo


WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+

Infrastruktura i specjaliści do wynajęcia

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest pierwszą w Polsce organizacją typu RTO (Research & Technology Organisation). Ma kompleksową infrastrukturę badawczą wyposażoną w najnowszy sprzęt laboratoryjny. Pozwala to realizować interesujące, aplikacyjne projekty badawcze i badania podstawowe uwzględniające światowe trendy rozwojowe. Oferuje: usługi B+R, konsulting w zakresie badań naukowych, komercjalizacji i ochrony IP, komercjalizację własności intelektualnej, biobankowanie, wynajem powierzchni laboratoryjnej, inwestycje kapitałowe.

Obszary: elektronika, farmacja, chemia, nanotechnologia, biotechnologia, medycyna regeneracyjna, analiza chemiczna, motoryzacja, motowoltaika, surowce strategiczne, żywność funkcjonalna, obróbka materiałów, polimery, inżynieria materiałowa


POLITECHNIKA WARSZAWSKA

B-Droid. Autonomiczny system do mechanicznego zapylania roślin (robot do zapylania roślin)

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika autonomiczne urządzenie znajduje kwiaty, ustala ich pozycję w przestrzeni, zbiera pyłek na specjalnie skonstruowaną „miotełkę” i przenosi go na inne kwiaty tego samego gatunku. Samodzielnie znajduje drogę w terenie na podstawie danych z systemu optycznego i nadzoruje pracę układów. System występuje w postaci jeżdżącej i latającej. Może zapylać rośliny rosnące w gruncie, np. truskawki. Po kolejnych etapach rozwoju produktu będzie go można stosować w sadach i uprawach szklarniowych oraz polowych. Na jego bazie powstanie urządzenie do precyzyjnego aplikowania środków ochrony roślin, przyczyniające się do ochrony naturalnych zapylaczy — głównie pszczół.

Obszary: rolnictwo precyzyjne


AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE

Mobilny robot gąsienicowy do inspekcji rurociągów z aktywnym systemem adaptacji układu jezdnego

Ze względu na trudny dostęp do rurociągów wymagających inspekcji wykorzystuje się do tego roboty. Mobilny robot gąsienicowy z aktywnym systemem adaptacji układu jezdnego pozwala na ocenę wizualną stanu technicznego rurociągów za pomocą kamery CCTV. Zaawansowana technologicznie konstrukcja robota pozwala na poruszanie się w rurociągach o przekroju kołowym i średnicy od 210 mm, przekroju prostokątnym, powierzchniach płaskich oraz pionowych odcinkach rur o wymiarach w zakresie średnic 230- 270 mm. Innowacyjny system pozycjonowania gąsienic z zastosowaniem sześciu niezależnych serwomechanizmów pozwala uzyskać różne konfiguracje robota.

Obszary: monitoring i inspekcja wizyjna infrastruktury komunalnej, rurociągów przemysłowych, stosowanych w energetyce


CENTRUM INNOWACJI AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

Skalowalny, wielomodułowy i mobilny kombajn do pozyskiwania energii z fal morskich (WAVE-ECO)

To proste w konstrukcji urządzenie złożone z identycznych modułów, niewymagające trwałego połączenia z dnem ani z lądem, wykorzystujące wzajemne ruchy unoszących się na falach pływaków i sumujące energię tego ruchu. Specyficzny układ pływaków i dynamiczne przełączanie połączeń między nimi sprawiają, że długość kombajnu jest niemal nieograniczona, a jego efektywność pozostaje optymalna, niezależnie od wysokości fal. Urządzenie jest bezpieczne, a konstrukcja większych macierzy następuje przez dołączanie kolejnych modułów. Modułowość umożliwia seryjną produkcję, co obniża koszty i czyni obsługę i utrzymanie stosunkowo łatwymi i niedrogimi. Mobilność zapewnia elastyczny dobór miejsca użytkowania.

Obszary: energetyka odnawialna, technologie morskie


INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

Ultraszybki laser z nasycalnym absorberem opartym na Nieliniowym Obrocie Polaryzacji w światłowodach

To nowatorska odmiana lasera światłowodowego. Za pomocą pomysłowego i prostego w realizacji rozwiązania jedna z odmian światłowodów została zmuszona do generowania ultrakrótkich impulsów o dużej energii. Szczególnie ciekawy jest przy tym fakt, że użyta metoda była uznawana przez specjalistów za niemożliwą do zrealizowania. Nowy laser jest przy tym pozbawiony mechanicznie wrażliwych części zewnętrznych, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla przemysłu. Zgłoszony do opatentowania wynalazek już niedługo powinien wielokrotnie skrócić czas obróbki materiałów w obrabiarkach laserowych. Laser światłowodowy można skonstruować tak, żeby wszystkie procesy ważne dla powstania i kształtowania ultrakrótkich impulsów zachodziły w samym światłowodzie.

Obszary: mikroobróbka materiałowa


NANOXO, INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN, POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wysokiej jakości kropki kwantowe tlenku cynku dla nowych zaawansowanych technologii

Wyjątkowe cechy optyczne kropek kwantowych czynią je atrakcyjnym narzędziem w wielu zastosowaniach, od produkcji nowoczesnych wyświetlaczy po obrazowanie medyczne. Niestety, do funkcjonalizowania kropek wytwarzanych dotychczasową metodą nie można było używać jednej z szerokiej grupy szybkich i wydajnych reakcji typu click. Przyczyną był katalizator zawierający jony miedzi, które niszczą zdolność kropek do świecenia. Naukowcy wykazali jednak, że kropki kwantowe tlenku cynku (ZnO), wytwarzane opracowaną przez nich oryginalną metodą, po modyfikacji metodą click z udziałem jonów miedzi w pełni zachowują zdolność do emisji światła. Kropki kwantowe wyprodukowane z użyciem prekursorów metaloorganicznych po poddaniu „klikającym” reakcjom z jonami miedzi w roli katalizatora nie tracą swoich cennych właściwości optycznych. Kropki kwantowe m.in. pochłaniają i emitują promieniowanie wyłącznie o ściśle określonej energii. Właściwości optyczne każdej kropki zależą od jej rozmiaru i rodzaju tworzącego ją materiału. Oznacza to, że kropki można bardzo precyzyjnie projektować pod kątem konkretnych zastosowań.

Obszary: optoelektronika, detekcja, fotowoltaika, bioobrazowanie, wyświetlacze, oświetlenie półprzewodnikowe, inne aplikacje biomedyczne (biosensory, systemy dozowania leków), inne aplikacje związane z energią (panele, baterie, termoelektronika), sensory, kataliza


GeniCore
Innowacyjna technologia spiekania U-FAST

U-FAST to urządzenie do spiekania z najszybszymi impulsami na rynku, dostępne w technologii modułowej, które dodatkowo umożliwia prowadzenie procesu w wysokiej próżni. UFAST posiada między innymi wielopunktowy pomiar temperatury w pełnym zakresie od 0 do 2500°C z wykorzystaniem pirometrów i termopar, wysokowydajny, cichy system hydrauliczny, intuicyjny system wizualizacji oraz możliwość kontroli i rejestracji całego procesu zintegrowaną kamerą HD. U-FAST umożliwia otrzymywanie szerokiej grupy materiałów w tym materiałów nieprzewodzących. Autorski sposób nagrzewania materiału, wykorzystujący bardzo krótkie impulsy prądowe, o czasie narastania prądu rzędu części milisekundy, pozwala opracowywać i wytwarzać materiały o przełomowych właściwościach. Proces spiekania w niższej temperaturze i krótszym czasie czyni UFAST idealnym narzędziem do wytwarzania materiałów nanokrystalicznych i submikronowych bez niekorzystnego rozrostu ziarna. UFAST zostało zaprojektowane w sposób modułowy, umożliwiając adaptację urządzenia, upgrade i rozbudowę według indywidualnych potrzeb. Dostęp do oryginalnych części zamiennych w połączeniu z oferowanym serwisem urządzeń on-line zapewnia użytkownikom przemysłowym ciągłą wydajną pracę maszyny. Dzięki impulsowemu zasilaczowi GeniCore i technice automatycznej stabilizacji temperatury i automatycznej stabilizacji szybkości nagrzewania U-FAST zapewnia doskonałą i powtarzalną jakość wytwarzanych spieków.

Obszary: inżynieria materiałowa, technologie spiekania, urządzenia do spiekania, Materiały supertwarde (WCCo/ CBN, WCCo/ diament), materiały narzędziowe (ceramika, cermetale, węgliki spiekane), nano materiały, materiałowe projekty B+R

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Miękkie manipulatory i chwytaki

Robotyka miękka to dziedzina robotyki zajmująca się konstrukcją i wykorzystaniem struktur mechanicznych wytworzonych z miękkich materiałów, które są podatne w kontakcie z obiektami z otoczenia. Miękkie manipulatory i chwytaki charakteryzują się unikalną kinematyką, która pozwala na dostosowywanie kształtu do otoczenia i docieranie do punktów nieosiągalnych dla tradycyjnych manipulatorów.

Obszary: medycyna i rehabilitacja, przemysł, rolnictwo, kryminalistyka, interfejsy ubieralne

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
PIAP GRYF

PIAP GRYF został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu funkcjonalności małego robota do rozpoznania minersko-pirotechnicznego. PIAP GRYF może być wykorzystywany do szybkiego rozpoznania terenu i miejsc trudnodostępnych. Robot PIAP GRYF porusza się za pomocą układu hybrydowego, gąsienicowo - kołowego, Robot PIAP GRYF porusza się za pomocą układu hybrydowego, gąsienicowo - kołowego, w razie potrzeby istnieje możliwość łatwego zdemontowania kół jezdnych. Solidna konstrukcja o niewielkich gabarytach i małej masie wraz z dynamicznym systemem napędowym zapewnia wysoką manewrowość i dużą prędkość robota (3,6 km/godz.). Zastosowania robota mogą być zwielokrotnione poprzez montowanie na jego bazie mobilnej dodatkowych urządzeń wskazanych przez klienta.

Obszary: inspekcja i rozpoznanie terenu lub obiektu przed przystąpieniem do akcji, podejmowanie i transport obiektów o masie do 15 kg, neutralizacja niebezpiecznych ładunków, możliwość rozpoznania CBRN poprzez zainstalowanie na bazie mobilnej dodatkowych urządzeń (np. czujnik skażeń chemicznych), aktywna tele-obserwacja, możliwość nasłuchiwania rozmów w bezpośrednim otoczeniu robota

VersaBox
Autonomiczne roboty mobilne KanBoy i CargoBoy do automatyzacji procesów intra-logistycznych w zakładach produkcyjnych i magazynach

Autonomiczne roboty mobilne nowej generacji tzw. SGV (Self Guided Vehicles). Dzięki wbudowanej "inteligencji" poruszają się bezkolizyjnie i bezpiecznie pomiędzy ludźmi i innymi urządzeniami, mogą być też z łatwością zintegrowane z systemem zarządzania produkcją bądź magazynem. Przewóz może być zrealizowany różnymi trasami, zawartymi w strefie wskazanej przez Klienta - nie ma konieczności wyznaczania konkretnych ścieżek komunikacyjnych.

Obszary: e-commerce, rozwiązania logistyczne dla magazynów, szpitali, sklepów

Radmot
PanelPC nextGEN

PanelPC nextGEN to nowoczesny komputer przemysłowy, który wspiera proces cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych w ramach inicjatywy Przemysł 4.0. Urządzenie zaprojektowane jest w sposób, który umożliwia bezpieczne i nieprzerwane funkcjonowanie w warunkach przemysłowych. Wysoko wydajny komputer wraz z profesjonalnym 22 calowym monitorem dotykowym, zabezpieczony szkłem hartowanym, ochrona frontu IP65 oraz zintegrowana klawiatura odporna na uszkodzenia gwarantują, że panelPC nextGEN świetnie sprawdza się w środowisku produkcyjnym. Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych urządzeń takich jak skaner kodów kreskowych lub czytnik RFID, które skutecznie rozszerzają jego funkcjonalność. Ponadto panelPC nextGEN może być wyposażony w oprogramowanie MES (Manufacturing Execution Systems), które umożliwia: - podgląd zaplanowanych prac w danym okresie czasu - rejestrację wykonanych prac - rejestrację awarii i ich przyczyn - rejestrację braków i produktów uszkodzonych - podgląd aktualnie realizowanych operacji panelPC nextGEN to przełomowe urządzenie pozwalające na podniesienie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zwiększenie efektywności produkcji.

Obszary: automatyka przemysłowa, automatyzacja Produkcji

Promost Consulting T. Siwowski, FlyTech UAV
Wielofunkcyjny system bezzałogowy Fenix

System FENIX to nowoczesna i wielofunkcyjna platforma bezzałogowa oparta na zminiaturyzowanych podzespołach oraz sprawdzonych rozwiązaniach. Najlepszej jakości materiały kompozytowe, bardzo precyzyjne układy pomiarowe oraz optyczne zapewniają dużą trwałość i skuteczne działanie, co przekłada się na najwyższą jakość dostarczanych opracowań. Zadaniem systemu - zależnie od zastosowanych sensorów - jest tworzenie opracowań w oparciu o techniki fotogrametryczne i teledetekcyjne, przeprowadzanie inspekcji infrastruktury energetycznej czy prowadzenie rozpoznania z powietrza. Wysoka autonomia systemu FENIX w połączeniu z zaimplementowanymi procedurami bezpieczeństwa przekładają się na wyjątkowy komfort użytkowania.

Obszary: geodezja, rolnictwo, teledetekcja, ratownictwo, energetyka

System eWIND

System informatyczny opracowany jako innowacyjne, zintegrowane narzędzie usprawniające zarządzanie pojedynczymi turbinami jak i całymi farmami turbin wiatrowych (wieloma zespołami elektrowni wiatrowych złożonych z turbin tych samych lub różnych producentów). System jest rozwiązaniem typu CMMS (Comupter Maintenance and Management System), a w dalszym procesie rozwoju stanie się rozwiązaniem Big Data. W założeniach ma realizować szerokie spektrum funkcjonalności, począwszy od monitorowania zarządzania pracami technicznymi na obiektach energetycznych związanych z dziedziną serwisowania, a skończywszy na analityce produkcji energii wraz z prognozą wyprodukowanej energii i bilansowaniem produkcji.

Obszary: energetyka odnawialna, farmy wiatrowe, panele fotowoltaiczne

Advanced Protection Systems
SafeSky - system detekcji i neutralizacji dronów

SafeSky to unikatowy system detekcji i neutralizacji dronów. Pozwala na skuteczne wykrywanie dronów z 1000m o każdej porze i w każdych warunkach pogodowych. Obejmuje 4 sensory: radary, macierz akustyczną, kamery wizyjne i sensor RF.

Obszary: lotnicze technologie bezzałogowe, ochrona granic

Photon

Robot edukacyjny, który pomaga dzieciom rozwijać umiejętność logicznego myślenia, odkrywać nowe technologie i stawiać pierwsze kroki w świecie programowania. Robot komunikuje się z dziećmi poprzez aplikację mobilną.

Obszary: edukacja, branża gier, programowanie


Patronem medialnym strefy SciTech Poland jest „Puls Biznesu”

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Gołasa

Polecane