UOKiK sprawdza Polbank

DI
opublikowano: 25-06-2009, 09:46

Urząd wszczął postępowanie, podczas którego sprawdzi czy grecki bank EFG Eurobank Ergasias (w Polsce działający pod nazwą Polbank) nie naruszył interesów konsumentów.

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziły cztery postanowienia w umowach kredytu hipotecznego. Dwa z nich są tożsame z tymi znajdującymi się już w rejestrze klauzul niedozwolonych. Pozostałe postanowienia, zdaniem UOKiK, mogą być niezgodne z prawem bankowym.

Wątpliwości Urzędu wzbudziło postanowienie, które nieprecyzyjnie określało sytuacje mogące być uznane za niedotrzymanie warunków umowy. W związku z tym, konsument przez cały czas trwania umowy nie wiedział czy bank nie uzna, że naruszył warunki umowy i np. jej nie rozwiąże.

Zdaniem Urzędu, sytuacje powodujące zastosowanie sankcji za naruszenie umowy powinny być określone wyczerpująco i w sposób niebudzący wątpliwości. W opinii UOKiK kwestionowane postanowienie, tożsame z zawartym już w rejestrze klauzul niedozwolonych, kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

W kolejnym z zakwestionowanych postanowień bank zastrzegał sobie prawo do zmiany regulaminu, będącego integralną częścią umowy. Wątpliwości Urzędu wzbudził brak określenia warunków, na podstawie których bank mógł to zrobić. Zdaniem UOKiK, konsument powinien mieć zawsze możliwość kontrolowania zasadności wprowadzanych zmian. W umowach z konsumentami warunki zmiany powinny być sformułowane w taki sposób, aby bank nie mógł ich dokonywać według własnego uznania i w dowolnie wybranym momencie.

UOKiK zakwestionował również klauzulę dotyczącą bankowego tytułu egzekucyjnego, czyli oświadczenia, które określa działania podejmowane przez bank w przypadku gdyby konsument zaprzestał spłacania kredytu. Zgodnie z tym postanowieniem, tytułem egzekucyjnym obejmowane były również koszty związane z windykacją należności. W związku z tym, Urząd sprawdzi, czy bank dopuszczał wystawianie tytułu egzekucyjnego w szerszym zakresie niż dopuszczają to przepisy.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Jedno z postanowień tożsame ze znajdującym się w rejestrze klauzul niedozwolonych dotyczy niewłaściwego informowania o zmianie tabeli opłat i prowizji. Z informacji jakie posiada Urząd wynika, że Polbank o zmianach opłat zawartych w tabeli informował jedynie przez wywieszenie w banku. Zdaniem UOKiK, konsument miał utrudniony dostęp do informacji. Zgodnie z prawem, przedsiębiorca zobowiązany jest doręczyć konsumentowi zmieniony wzorzec umowny, którym jest tabela opłat i prowizji.

Urząd przypomina, że klauzule uznane przez sąd za niedozwolone są wpisywane do rejestru http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/niedozwolone_klauzule/rejestr_klauzul_ niedozwolonych/ prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie prawnym z udziałem konsumentów jest zakazane.

Jeśli przedsiębiorcy mimo to będą ją stosowali, UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i w konsekwencji nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. Obecnie w rejestrze zawierającym ponad 1600 niedozwolonych klauzul - 93 dotyczą usług finansowych.

W razie pojawienia się jakichkolwiek trudności, konsumenci mogą liczyć na pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych. Bezpłatne porady są udzielane pod numerem 0 800 800 008. Ponadto konflikt z przedsiębiorcą nie zawsze oznacza konieczność wystąpienia na drogę sądową.

Spory między konsumentami a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych do wysokości 8 tys. zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi może rozstrzygać Arbiter Bankowy.


 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane