Ze spółek

Tadeusz Stasiuk, Robert Grzeszczuk
opublikowano: 16-07-1999, 00:00

Ze spółekAPATOR. Zarząd wystąpił z wnioskiem do KDPW o dokonanie w dniu 2 sierpnia konwersji 20 761 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4 na akcje na okaziciela.

CLIF. Rada Giełdy dopuściła 1 040 000 akcji serii C oraz 300 000 akcji serii D spółki do obrotu giełdowego na rynku wolnym.

HOWELL. NWZA wyraziło zgodę na zawiązanie spółki MCI Management, w której Howell obejmie 39 akcji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, stanowiących 39 proc. kapitału akcyjnego spółki. Walne upoważniło także zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do podwyższenia kapitału akcyjnego MCI Management do kwoty 33,6 mln zł. Udział Howella ma zostać utrzymany na poziomie 39 proc.

HYDROBUDOWA GDAŃSK. Spółka podpisała umowę z Credit Suisse Asset Management (Polska) o zarządzanie portfelem papierów wartościowych. Umowa wejdzie w życie po przelaniu portfela papierów wartościowych o łącznej wartości około 8,0 mln zł. Uzgodniona w umowie strategia inwestycyjna obejmuje lokaty, obligacje i bony skarbowe.

MOSTOSTAL PŁOCK. Podpisane zostały dwie umowy z Polskim Koncernem Naftowym o łącznej wartości 12,1 mln zł.

MOSTOSTAL SIEDLCE. Zarząd zawarł dwie umowy dotyczące zakupu akcji Mostostal Stalowa Wola. Pierwsza umowa została zawarta z Fundacją Mostostal Stalowa Wola na zakup 31 481 akcji imiennych serii A i 20 000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 zł każda. Cena pakietu — 1,03 mln zł. Druga umowa została podpisana z Mostostalem Panel Company na zakup 7 068 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł. każda. Cena pakietu — 141,4 tys. zł. Po podpisaniu powyższych umów Mostostal Siedlce posiada 31,46 proc. ogólnej liczby głosów na WZA Mostostal Stalowa Wola.

ODLEWNIE POLSKIE. Inter- -Production złożył do Sądu Rejonowego w Łodzi13 lipca wniosek o otwarcie postępowania układowego. Spółka Odlewnie Polskie posiada 99,999 proc. kapitału akcyjnego Inter-Production.

ORZEŁ. Przedsiębiorstwo zakupiło od szwajcarskiej firmy Vollenweider za sumę 305 tys. euro postrzygarko-czyszczarkę, której uruchomienie przewidziane jest na koniec lipca 1999.

POLIGRAFIA. Zgodnie z warunkami emisji obligacji zamiennych na akcje Poligrafii SA obligatariuszom przysługuje uprawnienie do przedstawienia obligacji do wcześniejszego wykupu z dniem 1 lipca 1999 roku. Z uprawnienia tego skorzystał Wielkopolski Bank Kredytowy przedstawiając do wykupu ostatnie 25 sztuk z wyemitowanych przez spółkę w 1997 roku obligacji. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Łączna wartość obligacji do wykupu wynosi 2,5 mln zł. Termin wykupu ustalono na 20 lipca 1999 roku.

ŻYWIEC. Spółka zawarła umowę z ING Bank oraz Bankiem Śląskim, której przedmiotem jest udzielenie niezabezpieczonego kredytu w wysokości 200 mln zł na okres 2,5 roku. RG, WST

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tadeusz Stasiuk, Robert Grzeszczuk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu