Ze spółek

Tomaszkiewicz Beata, Grzeszczuk Robert
opublikowano: 10-03-2000, 00:00

ZE SPÓŁEK

OSTRÓW WIELKOPOLSKI. Dziś na Centralnej Tabeli Ofert zadebiutuje nowa seria 200 tys. obligacji na okaziciela III emisji Ostrowa Wielkopolskiego o wartości nominalnej 100 zł. Jednostkę obrotu wyznaczono na 5 sztuk, a zakończenie notowań przewidziano na 17 sierpnia 2009 roku. Wykup nastąpi 31 sierpnia 2009 roku, przy czym warunki emisji przewidują przedterminowy wykup połowy obligacji w 2008 roku w celu ich umorzenia.

Oprocentowanie nowej serii ustalono według zmiennej stopy procentowej, która jest pochodną rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych i marży odsetkowej równej 1,09 punktu. Odsetki naliczane są w okresach rocznych. Powyższe walory oferowano w dniu 31 sierpnia 1999 roku po cenie emisyjnej równej 100 zł, jednakowej dla wszystkich nabywców. Uzyskane z rynku 20 mln zł gmina chce przeznaczyć — podobnie jak przy wcześniejszych emisjach — na budowę i modernizację dróg. Również kolejna emisja o wartości 12 mln zł, która zostanie przeprowadzona jeszcze w tym roku, ma identyczny cel.

Obligacje Ostrowa pojawiły się na rynku publicznym na początku 1997 r. Była to walory o czteroletnim terminie wykupu, a ich łączna wartość wyniosła 7,5 mln zł. Rok poźniej na CeTO trafiły obligacje siedmioletnie również o łącznej wartości emisji 7,5 mln zł.

PEKAO SA I KB. Przedstawiciel banku potwierdził informacje zachodniej prasy o tym, że Pekao SA — w imieniu UniCredito Italiano — ma zainwestować w tym roku w jeden z litewskich banków.

— Jesteśmy zainteresowani inwestycją na Litwie — powiedział Reuterowi Jacek Kozłowski, szef biura PR banku, który odmówił podania bliższych szczegółów.

Prawdopodobnie głównym celem Pekao będzie Lietuvos ëemes ôkio Bankas (Agricultural Bank), trzeci bank Litwy. Na sprzedaż w tym roku wystawiono 76 proc. jego akcji, a transakcja ma nastąpić w III kwartale. Litewski bank dysponuje aktywami w wysokości 385 mln USD i 46 oddziałami. Obecnie 11,4 proc. jego akcji jest własnością EBOR, który w lutym dostał zgodę litewskiego banku centralnego na zwiększenie swoich udziałów do 20 proc.

BRE. Drugi Polski Fundusz Rozwoju BRE zawarł z Commerzbank AG przedwstępną umowę sprzedaży 3 634 125 sztuk akcji Banku Handlowego stanowiących 5,20 proc. kapitału akcyjnego, za cenę 70 złotych każda akcja.

CASPOL. Spółka ogłosiła cenę emisyjną akcji serii C. Nowe papiery sprzedawane będą po 2,5 zł za sztukę. Podczas wczorajszych notowań rynek wycenił papiery Caspola na 2,85 zł.

— Jest to cena przy której spółka jest w stanie zrealizować zaplanowane inwestycje — powiedział Mariusz Spyra, prezes Caspolu.

Spółka oferuje dotychczasowym akcjonariuszom do nabycia 4,039 mln akcji. Zapisy rozpoczną się 27 marca i potrwają do 31 marca. Prawo poboru do akcji serii C notowane będzie notowane na GPW od 10 do 28 marca. AS

ELEKTRIM KABLE. Emitent podpisał ze spółką zależną TDH Elmet umowę na dostawy w 2000 roku wyrobów kablowych o szacunkowej wartości 4 mln zł. Łączna suma wszystkich transakcji emitenta i jednostek od niego zależnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła netto około 1,6 mln zł.

EXBUD. Grzegorz Oberda, dyr. biura PR Exbudu poinformowała, że rozmowy Exbudu z potencjalnymi inwestorami są mocno zaawansowane, ale w najbliższych dniach nie należy spodziewać się ostatecznej decyzji w sprawie wyboru inwestora.

Spółka zmieniła termin NWZA z 10 kwietnia na 17 maja 2000 r.

LG PETRO. W końcu 2000 roku lub na początku 2001 roku możliwe jest przeprowadzenie przez bank emisji nowych akcji, poinformował prezes LG Petro Dong Chang Park.

Nie jest jeszcze wiadomo, czy planowana emisja zawierać będzie opcję wyłączenia prawa poboru. Według prezesa LG Petro dynamika przyrostu zysku w 2000 roku będzie lepsza niż w roku ubiegłym. W 1999 roku zysk brutto wzrósł o 17,8 proc., a zysk netto o 28,7 proc. Bank zamierza wspomagać finansowo oraz angażować się kapitałowo w firmy działające w sektorze technologii internetowych w Polsce.

MOSTOSTAL ZABRZE. Spółka zmodernizuje walcownię prętów i drutu w Hucie Trzyniec w Czechach. Prace rozpoczną się jeszcze w marcu, a termin oddania obiektu zaplanowano na 28 lutego 2001 r. Kontrakt opiewa na 3,155 mln euro (12,49 mln zł) .

NFI FORTUNA. Fundusz podpisał umowę sprzedaży pakietu 388 740 akcji spółki KB Poznań-Pólnoc, stanowiących 33 proc. kapitału akcyjnego tej spółki. Cena za jedną akcję wyniosła 3,51 zł.

NFI FOKSAL. Przedterminowo spłacona została ostatnia pozostająca do spłaty część pożyczki udzielonej funduszowi przez NBP ze środków udostępnionych przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Ogólna wartość udzielonej pożyczki wynosiła 2 923 582,70 USD.

ODLEWNIE POLSKIE. Spółka Inter-Production, której 100 proc. kapitału akcyjnego posiadają Odlewnie Polskie zawarła umowę sprzedaży nieruchomości położonych w Łodzi z Exbudem, który jest podmiotem dominującym w stosunku do emitenta. Wartość transakcji wyniosła 2 304 127,13 zł.

PAGED. Wczoraj rada nadzorcza spółka podjęła uchwałę upoważniająca zarząd przedsiębiorstwa do podjęcia czynności w sprawie sprzedaży należącego do spółki budynku biurowego przy placu Trzech Krzyży w Warszawie. Przedsiębiorstwo ma się też pozbyć ponad 16-hektarowej nieruchomości w Koniku Nowym koło Warszawy. Celem tych działań jest restrukturyzacja majątku przedsiębiorstwa zmierzająca do poprawy wyniku finansowego spółki. Ten mimo prawie 70-proc. wzrostu przychodów do 225,6 mln zł, w porównaniu z rokiem 1998, kiedy to wyniósł nieco ponad 3 mln zł, był na koniec 1999 roku o prawie 1,5 mln zł gorszy. Pagedowi udało się jednak o ponad 400 proc. poprawić wynik na sprzedaży i o prawie 260 proc. wynik na działalności operacyjnej. Wiele zastrzeżeń może jednak budzić wykorzystanie majątku posiadanego przez spółkę. To prawdopodobnie zdecydowało, że Pagedem zainteresował się częstochowski Yawal. Jednak po wyprowadzeniu najbardziej atrakcyjnych aktywów z warszawskiej spółki, do jakich należą m.in. wspomniane nieruchomości może dalsze angażowanie się w jej papiery może stracić sens. RG

PERMEDIA. W wyniku transakcji nabycia akcji OFE DOM posiada 115 500 akcji spółki, co stanowi 5,91 proc. kapitału akcyjnego i daje prawo do wykonywania 115 500 głosów na WZA stanowiących 5,11 proc. maksymalnej liczby głosów na WZA spółki.

PROSPER. Spółka otrzymała zawiadomienie z UOKiK o nie zgłoszeniu przez urząd zastrzeżeń co do zamiaru łączenia polegającego na objęciu przez Prosper akcji Citodat w liczbie powodującej przekroczenie 50 proc. głosów na WZA.

AMPLICO LIFE. Zysk netto towarzystwa w 1999 roku wyniósł 63 mln zł.

BDM. Beskidzki Dom Maklerski SA podwyższy w drodze emisji akcji kapitał akcyjny o ok. 2,5 mln zł. Zgodę na emisję wyrazili już akcjonariusze. Obecnie kapitał akcyjny spółki wynosi ok. 5 mln zł. Akcjonariusze podjęli także uchwałę o przeprowadzeniu jeszcze jednej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru. W tym przypadku spółka założyła widełki.

W wyniku emisji kapitał spółki zostanie zwiększony o 5 mln zł, do 10 mln zł.

PKO BP. Dziś zarząd PKO BP zdecyduje o podwyższeniu o 1 — 1,5 proc. oprocentowania depozytów. W tych samych granicach podrożeją kredyty. Wzrost oprocentowania nie obejmie tylko depozytów avista, a także kredytów studenckich i mieszkaniowych, których cena zależy od stóp procentowych NBP i spada lub rośnie wraz ze stopami banku centralnego.

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi PKO BP zdecydował się na podwyżki nieco później niż wiele innych banków. Jednak wzrost oprocentowania jest zgodny z oczekiwaniami RPP. BT

RPP. Deficyt na rachunku obrotów bieżących w 2000 roku spadnie poniżej 7 proc. PKB — powiedział Grzegorz Wójtowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Uważa on, że styczeń był szczytowym miesiącem, jeśli chodzi o deficyt na rachunku obrotów bieżących. Obecnie można oczekiwać poprawy i są szanse, że na koniec roku deficyt spadnie poniżej 7 proc. PKB.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomaszkiewicz Beata, Grzeszczuk Robert

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Ze spółek