Ze spółek

Tadeusz Stasiuk
27-04-2001, 00:00

Ze spółek

ANIMEX. Został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zależnej ZM Przylep.

BCZ. NWZA uchwaliło podwyższenie kapitału akcyjnego poprzez publiczną emisję 5 248 447 akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,83 zł każda akcja to jest o kwotę 25,3 mln zł.

BIELBAW. Towarzystwo Finansowe Silesia w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji emitenta ogłoszonego przez Fabrykę Koronek i Firanek Haft wszystkie posiadane akcje spółki i nie jest już jej akcjonariuszem.

BPH. Bank zaproponował wypłatę dywidendy z zysku za 2000 rok wysokości 4,92 zł na akcję.

BUDIMEX. W przetargu na budowę stacji metra Dworzec Gdański wybrano ofertę konsorcjum BEBK-17, w którego skład wchodzi emitent jako lider konsorcjum. Wartość oferty wynosi 68,89 mln zł.

GPW. Rada Giełdy dopuściła do obrotu jednostki indeksowe na WIG 20. Dzięki tej decyzji inwestorzy będą mogli obracać jednostkami na tych samych zasadach, na jakich sprzedawane bądź kupowane są akcje. Do obrotu dopuszczone zostały także warranty Beskidzkiego Domu Maklerskiego na kontrakty terminowe na WIG 20. Dopuszczone zostały również kontrakty na stawkę WIBOR dla depozytów udzielanych na okres trzech miesięcy.

Rada dopuściła do obrotu akcje Grupy Kapitałowej Inwest SA, która chce sprzedać na GPW 500 tys. akcji nowej emisji. Akcje oferowane będą w trzech transzach: podmiotów powiązanych (100 tys. akcji), dużych inwestorów (300 tys. akcji) i małych inwestorów (100 tys. akcji).

POLAR. Z uwagi na planowane zwolnienia w grupie Moulinex-Brandt Polar w ramach restrukturyzacji do końca I półrocza 2001 roku zamierza w zwolnieniach grupowych dać wypowiedzenia 560 pracownikom. Nieoficjalnie mówi się jednak, że ze spółki może odejść nawet 1,7 tys. osób.

STALEXPORT. Raport bieżący dotyczący postanowienia Sądu Najwyższego w sprawie spółka przeciwko Izbie Skarbowej o odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści spowodowanych nadpłatą podatku od różnic kursowych w latach 1989 — 1990 w związku z dużym prawdopodobieństwem niemożności zachowania poufności informacji, zostanie przekazany KPWiG w dniu rozprawy to jest w piątek 27.04, bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku sądu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tadeusz Stasiuk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu