31 stycznia — termin na deklaracje CIT

opublikowano: 25-01-2012, 00:00

Zostało kilka dni na przekazanie niektórych informacji do US

Dla przedsiębiorców o statusie osób prawnych, podlegających CIT, ostatni dzień stycznia jest ostatnim dniem złożenia określonych rocznych deklaracji, jeżeli rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. Tak ustalony rok podatkowy jest zasadą ustawową, obowiązującą automatycznie.

Zmiana roku podatkowego

Firma, która chce, aby rok podatkowy był inny niż kalendarzowy, musi to określić w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym jej zasady ustrojowe. Ponadto musi zawiadomić o tym urząd skarbowy — nie później niż 30. dnia od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. W przypadku roku podatkowego zbieżnego z kalendarzowym termin ten upłynie w poniedziałek, 30 stycznia. Dzień później, 31 stycznia, to z kolei ostatni dzwonek na złożenie niektórych rocznych deklaracji i informacji CIT przez osoby prawne. Deklaracje te składa się do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, którego one dotyczą. Nie dotyczy to natomiast zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika CIT za rok podatkowy. Te składa się do końca trzeciego miesiąca po roku, którego dotyczy zeznanie, czyli do końca marca w przypadku roku podatkowego zbieżnego z kalendarzowym.

CIT-6R i CIT 6AR

Deklaracje te muszą złożyć płatnicy, którzy w 2011 r. dokonywali wypłat dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. CIT-6R jest deklaracją o wysokości pobranego przez płatnika i odprowadzonego do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Natomiast CIT-6AR to formularz deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Tę deklarację składają spółki przejmujące lub nowo zawiązane przy podziale spółek kapitałowych.

CIT-10Z i IFT-2R

Osoby prawne muszą złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla opodatkowania osób zagranicznych roczną deklarację CIT-10Z. Ten obowiązek wiąże się z wpłacanym przez nie — jako płatnikami — zryczałtowanym podatkiem dochodowym od dochodów (przychodów) osiąganych przez podatników, którzy nie mają w Polsce siedziby lub zarządu. Chodzi o podatek od dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu należności z praw autorskich, działalności widowiskowej itp. W CIT10Z wymienia się kwoty dochodów z tych tytułów i pobranego podatku w poszczególnych miesiącach. Płatnicy muszą przekazać podatnikom, którym wypłacano wspomniane należności, roczną informację IFT-2R z danymi dotyczącymi powyższych dochodów i podatku. Na to mają czas do końca trzeciego miesiąca po roku, którego ta informacja dotyczy.

Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
×
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

CIT-11R

Obowiązek złożenia deklaracji mają podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego w związku z deklaracją przeznaczenia dochodów z dywidend i z udziału w zyskach osób prawnych na cele statutowe lub inne wymienione w ustawie o CIT, ale którzy dochodów tych oraz przychodów nie wydatkowali na te cele mimo wcześniejszych deklaracji. W konsekwencji muszą złożyć deklarację o wysokości niepobranego podatku, a także go opłacić.

ZUS IWA od osób prawnych

Obowiązek złożenia do 31 stycznia informacji ZUS IWA mają nie tylko przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Tę informację o danych niezbędnych do ustalenia dla pracodawcy składki na ubezpieczenie wypadkowe muszą także sporządzić osoby prawne. Składka jest zróżnicowana, zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności, częstotliwości wypadków w zakładzie pracy, liczby poszkodowanych.

Ustalanie różnic kursowych

Podatnicy, którzy w 2012 r. będą dokonywać transakcji walutowych, muszą do końca stycznia zawiadomić pisemnie urząd skarbowy o wyborze metody ustalania przez nich różnic kursowych, które mogą odpowiednio zaliczać do przychodów lub kosztów prowadzonej działalności. Z wybranej metody należy korzystać nie krócej niż przez 3 lata.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane