Czytasz dzięki

7 typów inwestorów. Jakim jesteś Ty?

KZ
opublikowano: 09-08-2013, 12:38

Rekin giełdy, wytrawny gracz, konserwatywni stratedzy, a może aspirujący inwestujący? Badanie, przeprowadzone przez BPH TFI wśród 11 tys. oszczędzających, pozwoliło wyodrębnić 7 typów inwestorów.

I. „Rekiny giełdy”

W grupie „Rekiny giełdy” oszczędzający posiadają zazwyczaj ponad 10­‐letni staż, a ich doświadczenia inwestycyjne obejmują część fali hossy do 2007 roku i występującego po nim załamania rynku. Inwestują w akcje, fundusze i lokaty, nieruchomości, obligacje, waluty i instrumenty pochodne. Akceptują także jeden z najwyższych poziomów ryzyka w stosunku do pozostałych grup inwestorów. Ponad połowa respondentów korzystała/korzysta z co najmniej 4 instytucji finansowych, a jednocześnie ok. 2/3 ankietowanych posiada doradcę i regularnie sprawdza stan inwestycji co najmniej kilka razy w miesiącu. Praktycznie wszyscy w tej grupie korzystają z Internetu jako narzędzia do zarządzania stanem swoich inwestycji. Co 3. osoba inwestuje bez określonego celu lub z myślą, że taki cel może się pojawić (ok. 40%). Wysoki odsetek respondentów deklaruje także satysfakcję z inwestowania (1/3 klientów). „Rekinami giełdy” są w większości mężczyźni w wieku 31-­‐65 lat.

II. „Wytrawni gracze”

„Wytrawni gracze” to osoby oszczędzające więcej niż 10 lat – tak długi staż inwestycyjny sprawia, że ich doświadczenia obejmują część fali hossy do 2007 roku i występującego po nim załamania rynku. Te osoby posiadają zróżnicowane portfele inwestycyjne i korzystają z minimum dwóch instrumentów finansowych. Poza tradycyjnymi lokatami czy funduszami inwestycyjnymi, „Wytrawni gracze” inwestują w akcje. W przeciwieństwie do „Rekinów giełdy”, działalność tej grupy inwestorów charakteryzuje się jednak umiarkowanym poziomem ryzyka. Respondenci korzystają średnio z 3 instytucji finansowych, przy czym blisko 94% posiada doradcę finansowego, z którym spotyka się zazwyczaj raz w roku lub częściej. Co 2. ankietowany do weryfikacji wyników wykorzystuje Internet, ale także korzysta z wyciągów. Dlaczego inwestują? Jako najważniejszy cel inwestycji najczęściej wskazywana jest chęć zabezpieczenia starości (48%) i oszczędzanie „na wszelki wypadek” (38%). W tej grupie inwestorów znajdują się zarówno kobiety i mężczyźni, najczęściej w wieku 46-­‐65 (52%) i pow. 65 lat (33%).

III. „Młodzi inwestorzy”

„Młodymi inwestorami” określono respondentów o przeważnie krótszym doświadczeniu inwestycyjnym niż „Rekiny giełdy” czy „Wytrawni gracze”. Tylko co 3. osoba oszczędza bowiem powyżej 10 lat, zaś blisko połowa (41%) gromadzi kapitał od 5 do 10 lat. W tej grupie preferowanymi instrumentami inwestycyjnymi są – poza tradycyjnymi lokatami i funduszami – akcje. Ponadto, więcej niż co 5. osoba inwestuje w waluty, kruszce i poprzez forex. Warto przy tym zaznaczyć, że „Młodzi inwestorzy” akceptują jeden z najwyższych poziomów ryzyka inwestycyjnego spośród wszystkich omawianych segmentów. Mimo że respondenci korzystają z usług minimum 4 instytucji finansowych, to tylko co 3. posiada doradcę inwestycyjnego. Prawie 80% ankietowanych sprawdza stan inwestycji kilka razy w miesiącu lub częściej, a 40% robi to nawet co najmniej kilka razy w tygodniu. Ponad połowa badanych traktuje inwestycje jako dobry sposób zabezpieczenia starości, a dla ponad 40% jest to również forma gromadzenia kapitału w określonym celu lub na okoliczność pojawienia się takiej potrzeby. W tej grupie przeważają mężczyźni (83%), przy czym zdecydowana większość ma 45 lat lub mniej.

 IV. „Konserwatywni stratedzy”

Mianem „Konserwatywnych strategów” określani są inwestorzy o doświadczeniu mniejszym niż 5 lat (ok. 36%).Ta grupa wyróżnia się bardzo klasycznym i mało zdywersyfikowanym portfelem inwestycyjnym – bardziej zachowawcze podejście do kwestii inwestycyjnych może wynikać z obaw wywołanych kryzysem finansowym z 2007 r. Co 5. respondent do inwestycji korzysta wyłącznie z jednego instrumentu finansowego, podczas gdy 75% do tego działania wykorzystuje najwyżej dwa rozwiązania. „Konserwatywni stratedzy” lokują środki głównie w tradycyjne lokaty i/lub fundusze inwestycyjne. Warto zaznaczyć, że pomimo korzystania z usług najwyżej dwóch instytucji, respondenci w tej grupie zasadniczo nie posiadają doradców -­‐ z ich usług korzysta mniej niż co 3. osoba. Może to wynikać z faktu, że blisko 1/4 badanych preferuje jednorazowe inwestycje. „Konserwatywni stratedzy” posiadają zróżnicowaną motywację, która skłania ich do inwestowania. Największe podgrupy w tej kategorii stanowią kobiety i mężczyźni w wieku 31-­‐45 lat (40%) i 46-­‐65 lat (36%).

V. „Zapobiegliwi oszczędzający”

Oszczędzanie powyżej 10 lat to cecha charakteryzująca osoby z grupy „Zapobiegliwi oszczędzający” (65%). Ten typ inwestora posiada klasyczny portfel – inwestuje zazwyczaj w lokaty bankowe (85%) i fundusze (84%), ale również lokuje aktywa w akcjach (28%) i obligacjach (16%). Taki dobór instrumentów finansowych wskazuje na to, że „Zapobiegliwi oszczędzający” preferują raczej rozwiązania o najniższym poziomie ryzyka. To jednocześnie osoby, które w sposób zapobiegawczy podchodzą do kwestii swoich finansów i w tym celu korzystają z usług specjalistów -­‐ połowa respondentów korzysta z usług nawet dwóch instytucji, jak również posiada swojego doradcę. Większość respondentów korzysta z jego usług częściej niż kilka razy w roku (ok. 76%), choć raczej nieregularnie sprawdza stan inwestycji (65%). W przeciwieństwie do pozostałych grup, „Zapobiegliwi oszczędzający” wyróżniają się chęcią weryfikowania rezultatów inwestycji na koniec okresu. Dlaczego oszczędzają? Dla tej grupy ważne jest zabezpieczenie stabilności finansowej „na wszelki wypadek” i pojawienie się możliwego celu inwestycji. Zapobiegliwymi inwestorami są głównie kobiety i mężczyźni w wieku 46-­‐65 lat (ok. 50%) lub więcej (37%).

 VI. „Ukierunkowani na cel”

Osoby z grupy „Ukierunkowani na cel” posiadają ponad 10-­‐letnie doświadczenie na rynku finansowym. To inwestorzy o stosunkowo zróżnicowanych portfelach, którzy korzystają z szerokiego wachlarza rozwiązań finansowych. Lokują aktywa nie tylko w tradycyjne lokaty czy fundusze -­‐ połowa respondentów inwestuje w akcje, a blisko co 5. osoba -­‐ także w nieruchomości, obligacje i przez forex. „Ukierunkowani na cel” to osoby tolerujące podwyższone ryzyko inwestycyjne. Wprawdzie połowa respondentów korzysta z 3 instytucji finansowych, ale większość korzysta z usług doradcy maksymalnie kilka razy w roku, a jedna trzecia nawet rzadziej niż raz w roku. Blisko połowa inwestorów oszczędza w celu zabezpieczenia stabilności finansowej na starość, a co 3. osoba gromadzi kapitał „na wszelki wypadek”. Większość w tej grupie stanowią mężczyźni (62%). To także najczęściej osoby w wieku 46-­‐65 lat, oraz 31-­‐45 lat.

 VII. „Aspirujący inwestujący”

„Aspirujący inwestujący” to osoby o najkrótszym stażu w oszczędzaniu -­‐ połowa z nich gromadzi kapitał mniej niż 5 lat, a 35% -­‐ od 5 do 10 lat. To osoby lokujące aktywa w większości w jeden lub dwa rozwiązania finansowe (58%). Poza lokatami i funduszami, respondenci inwestują w akcje (36%), ale rzadziej w nieruchomości lub kruszce, waluty czy forex. „Aspirujący inwestujący” zasadniczo nie posiadają też doradcy. Połowa respondentów sprawdza efekty inwestycji regularnie i robi to kilka razu w miesiącu (31%) lub częściej (25%). Dlaczego oszczędzają? Najczęściej wskazywanym celem inwestycji w tej grupie jest przede wszystkim zabezpieczenie środków na starość (54%). „Aspirującymi inwestującymi” są przede wszystkim mężczyźni (77%) w grupie wiekowej 31-­‐45 lat, a blisko 1/3 grupy składa się z respondentów w wieku poniżej 30 lat.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KZ

Polecane