Czytasz dzięki

7 typów inwestorów. Jakim jesteś Ty?

KZ
opublikowano: 09-08-2013, 12:38

Rekin giełdy, wytrawny gracz, konserwatywni stratedzy, a może aspirujący inwestujący? Badanie, przeprowadzone przez BPH TFI wśród 11 tys. oszczędzających, pozwoliło wyodrębnić 7 typów inwestorów.

I. „Rekiny giełdy”

None
None

W grupie „Rekiny giełdy” oszczędzający posiadają zazwyczaj ponad 10­‐letni staż, a ich doświadczenia inwestycyjne obejmują część fali hossy do 2007 roku i występującego po nim załamania rynku. Inwestują w akcje, fundusze i lokaty, nieruchomości, obligacje, waluty i instrumenty pochodne. Akceptują także jeden z najwyższych poziomów ryzyka w stosunku do pozostałych grup inwestorów. Ponad połowa respondentów korzystała/korzysta z co najmniej 4 instytucji finansowych, a jednocześnie ok. 2/3 ankietowanych posiada doradcę i regularnie sprawdza stan inwestycji co najmniej kilka razy w miesiącu. Praktycznie wszyscy w tej grupie korzystają z Internetu jako narzędzia do zarządzania stanem swoich inwestycji. Co 3. osoba inwestuje bez określonego celu lub z myślą, że taki cel może się pojawić (ok. 40%). Wysoki odsetek respondentów deklaruje także satysfakcję z inwestowania (1/3 klientów). „Rekinami giełdy” są w większości mężczyźni w wieku 31-­‐65 lat.

II. „Wytrawni gracze”

„Wytrawni gracze” to osoby oszczędzające więcej niż 10 lat – tak długi staż inwestycyjny sprawia, że ich doświadczenia obejmują część fali hossy do 2007 roku i występującego po nim załamania rynku. Te osoby posiadają zróżnicowane portfele inwestycyjne i korzystają z minimum dwóch instrumentów finansowych. Poza tradycyjnymi lokatami czy funduszami inwestycyjnymi, „Wytrawni gracze” inwestują w akcje. W przeciwieństwie do „Rekinów giełdy”, działalność tej grupy inwestorów charakteryzuje się jednak umiarkowanym poziomem ryzyka. Respondenci korzystają średnio z 3 instytucji finansowych, przy czym blisko 94% posiada doradcę finansowego, z którym spotyka się zazwyczaj raz w roku lub częściej. Co 2. ankietowany do weryfikacji wyników wykorzystuje Internet, ale także korzysta z wyciągów. Dlaczego inwestują? Jako najważniejszy cel inwestycji najczęściej wskazywana jest chęć zabezpieczenia starości (48%) i oszczędzanie „na wszelki wypadek” (38%). W tej grupie inwestorów znajdują się zarówno kobiety i mężczyźni, najczęściej w wieku 46-­‐65 (52%) i pow. 65 lat (33%).

III. „Młodzi inwestorzy”

„Młodymi inwestorami” określono respondentów o przeważnie krótszym doświadczeniu inwestycyjnym niż „Rekiny giełdy” czy „Wytrawni gracze”. Tylko co 3. osoba oszczędza bowiem powyżej 10 lat, zaś blisko połowa (41%) gromadzi kapitał od 5 do 10 lat. W tej grupie preferowanymi instrumentami inwestycyjnymi są – poza tradycyjnymi lokatami i funduszami – akcje. Ponadto, więcej niż co 5. osoba inwestuje w waluty, kruszce i poprzez forex. Warto przy tym zaznaczyć, że „Młodzi inwestorzy” akceptują jeden z najwyższych poziomów ryzyka inwestycyjnego spośród wszystkich omawianych segmentów. Mimo że respondenci korzystają z usług minimum 4 instytucji finansowych, to tylko co 3. posiada doradcę inwestycyjnego. Prawie 80% ankietowanych sprawdza stan inwestycji kilka razy w miesiącu lub częściej, a 40% robi to nawet co najmniej kilka razy w tygodniu. Ponad połowa badanych traktuje inwestycje jako dobry sposób zabezpieczenia starości, a dla ponad 40% jest to również forma gromadzenia kapitału w określonym celu lub na okoliczność pojawienia się takiej potrzeby. W tej grupie przeważają mężczyźni (83%), przy czym zdecydowana większość ma 45 lat lub mniej.

 IV. „Konserwatywni stratedzy”

Mianem „Konserwatywnych strategów” określani są inwestorzy o doświadczeniu mniejszym niż 5 lat (ok. 36%).Ta grupa wyróżnia się bardzo klasycznym i mało zdywersyfikowanym portfelem inwestycyjnym – bardziej zachowawcze podejście do kwestii inwestycyjnych może wynikać z obaw wywołanych kryzysem finansowym z 2007 r. Co 5. respondent do inwestycji korzysta wyłącznie z jednego instrumentu finansowego, podczas gdy 75% do tego działania wykorzystuje najwyżej dwa rozwiązania. „Konserwatywni stratedzy” lokują środki głównie w tradycyjne lokaty i/lub fundusze inwestycyjne. Warto zaznaczyć, że pomimo korzystania z usług najwyżej dwóch instytucji, respondenci w tej grupie zasadniczo nie posiadają doradców -­‐ z ich usług korzysta mniej niż co 3. osoba. Może to wynikać z faktu, że blisko 1/4 badanych preferuje jednorazowe inwestycje. „Konserwatywni stratedzy” posiadają zróżnicowaną motywację, która skłania ich do inwestowania. Największe podgrupy w tej kategorii stanowią kobiety i mężczyźni w wieku 31-­‐45 lat (40%) i 46-­‐65 lat (36%).

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

V. „Zapobiegliwi oszczędzający”

Oszczędzanie powyżej 10 lat to cecha charakteryzująca osoby z grupy „Zapobiegliwi oszczędzający” (65%). Ten typ inwestora posiada klasyczny portfel – inwestuje zazwyczaj w lokaty bankowe (85%) i fundusze (84%), ale również lokuje aktywa w akcjach (28%) i obligacjach (16%). Taki dobór instrumentów finansowych wskazuje na to, że „Zapobiegliwi oszczędzający” preferują raczej rozwiązania o najniższym poziomie ryzyka. To jednocześnie osoby, które w sposób zapobiegawczy podchodzą do kwestii swoich finansów i w tym celu korzystają z usług specjalistów -­‐ połowa respondentów korzysta z usług nawet dwóch instytucji, jak również posiada swojego doradcę. Większość respondentów korzysta z jego usług częściej niż kilka razy w roku (ok. 76%), choć raczej nieregularnie sprawdza stan inwestycji (65%). W przeciwieństwie do pozostałych grup, „Zapobiegliwi oszczędzający” wyróżniają się chęcią weryfikowania rezultatów inwestycji na koniec okresu. Dlaczego oszczędzają? Dla tej grupy ważne jest zabezpieczenie stabilności finansowej „na wszelki wypadek” i pojawienie się możliwego celu inwestycji. Zapobiegliwymi inwestorami są głównie kobiety i mężczyźni w wieku 46-­‐65 lat (ok. 50%) lub więcej (37%).

 VI. „Ukierunkowani na cel”

Osoby z grupy „Ukierunkowani na cel” posiadają ponad 10-­‐letnie doświadczenie na rynku finansowym. To inwestorzy o stosunkowo zróżnicowanych portfelach, którzy korzystają z szerokiego wachlarza rozwiązań finansowych. Lokują aktywa nie tylko w tradycyjne lokaty czy fundusze -­‐ połowa respondentów inwestuje w akcje, a blisko co 5. osoba -­‐ także w nieruchomości, obligacje i przez forex. „Ukierunkowani na cel” to osoby tolerujące podwyższone ryzyko inwestycyjne. Wprawdzie połowa respondentów korzysta z 3 instytucji finansowych, ale większość korzysta z usług doradcy maksymalnie kilka razy w roku, a jedna trzecia nawet rzadziej niż raz w roku. Blisko połowa inwestorów oszczędza w celu zabezpieczenia stabilności finansowej na starość, a co 3. osoba gromadzi kapitał „na wszelki wypadek”. Większość w tej grupie stanowią mężczyźni (62%). To także najczęściej osoby w wieku 46-­‐65 lat, oraz 31-­‐45 lat.

 VII. „Aspirujący inwestujący”

„Aspirujący inwestujący” to osoby o najkrótszym stażu w oszczędzaniu -­‐ połowa z nich gromadzi kapitał mniej niż 5 lat, a 35% -­‐ od 5 do 10 lat. To osoby lokujące aktywa w większości w jeden lub dwa rozwiązania finansowe (58%). Poza lokatami i funduszami, respondenci inwestują w akcje (36%), ale rzadziej w nieruchomości lub kruszce, waluty czy forex. „Aspirujący inwestujący” zasadniczo nie posiadają też doradcy. Połowa respondentów sprawdza efekty inwestycji regularnie i robi to kilka razu w miesiącu (31%) lub częściej (25%). Dlaczego oszczędzają? Najczęściej wskazywanym celem inwestycji w tej grupie jest przede wszystkim zabezpieczenie środków na starość (54%). „Aspirującymi inwestującymi” są przede wszystkim mężczyźni (77%) w grupie wiekowej 31-­‐45 lat, a blisko 1/3 grupy składa się z respondentów w wieku poniżej 30 lat.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KZ

Polecane