CA IB FIM PRO LOKATA zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym

CA IB FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA
24-01-2003, 17:43

ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM

RAPORT BIEŻĄCY - RBE/122/01/03/TK

CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz"), niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro

1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta Bank BPH PBK SA 2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji: Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. 3) oznaczenie przedmiotu transakcji bony skarbowe o wartości nominalnej 4 800 000 zł i terminie zapadalności 13.08.2003 r. 4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych a) Fundusz zbył bony skarbowe b) data i sposób zbycia aktywów: 23.01.2003 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych c) cena, po jakiej zbyto aktywa: 4 643 942,40 zł.

Data sporządzenia raportu: 24-01-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: CA IB FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / CA IB FIM PRO LOKATA zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym