Fachowiec od portfela

Jacek Iskra
opublikowano: 25-11-2011, 00:00

Na rynku jest coraz więcej firm oferujących zarządzanie aktywami. Także klientom niedysponującym bardzo grubymi portfelami

Ci, którzy chcą zainwestować w akcje polskich firm, mogą sami zmierzyć się z bykiem, kupując bezpośrednio papiery na GPW. Ci, którzy jednak nie czują się na siłach, by samemu inwestować, mogą to zrobić, wykupując jednostki w funduszach lub zwracając się do specjalistycznej firmy tzw. asset management, która układa dla klientów strategie inwestycyjne pod wymiar.

Do TFI lub do banku

— Rynek usług asset management w Polsce jest umiarkowanie rozwinięty i można go podzielić na dwa segmenty. Usługę tę oferują firmy zarządzania aktywami, przy czym najczęściej jest to połączone w ramach jednej firmy z funduszami inwestycyjnymi. Ze względu na skalę biznesu i model dystrybucji w większości tego typu firmach usługa asset management pełni rolę uzupełniającą w stosunku do głównej działalności, jaką są fundusze inwestycyjne — mówi Michał Szymański, partner zarządzający w firmie Money Makers, która oferuje zarządzanie portfelem klientom dysponującym kapitałem w wysokości co najmniej 40 tys. zł.

— Chcąc dotrzeć do szerokiego grona klientów, należy z jednej strony rozwijać usługę dla masowego klienta, z drugiej tylko poprzez asset management jesteśmy w stanie w sposób indywidualny obsługiwać i szybko reagować na potrzeby klienta posiadającego większy zasób gotówki — mówi Piotr Sieradzan, wiceprezes Trigon Dom Maklerski.

Klient firmy zarządzającej aktywami może liczyć na opiekę licencjonowanego doradcy inwestycyjnego, który będzie zarządzał oszczędnościami (według wcześniej ustalonej strategii) i raportował wyniki. Opłaty z reguły zależą od wartości portfela, ale można spotkać na rynku firmy, które preferują tzw. success fee — czyli premię za osiągane wyniki. Drugim segmentem rynku asset management są usługi prowadzone przez banki w ramach private banking. Choć formalnie nie mają charakteru zarządzania aktywami, to w praktyce są tak skonstruowane z punktu widzenia potrzeb klienta.

— W tym przypadku poważnym problemem jest kwestia konfliktu interesów. Zbyt często private banking pełni jedynie rolę dystrybucji produktów finansowych, kierując się w konsekwencji wysokością prowizji uzyskiwanej od dostawcy produktu, co nie zawsze może być spójne z interesem klienta — uważa Michał Szymański. Jednak obecnie zdecydowana większość firm oferujących usługę asset managementna naszym rynku jest pośrednio i bezpośrednio związana z którymś z TFI.

Od akcji po surowce

Na co mogą liczyć klienci asset management w bankach? Oferta jest szeroka, więc możliwości są spore.

— Na rynku private banking wyróżnia nas właśnie usługa zarządzania portfelem inwestycyjnym. Charakter tego rozwiązania pozwala klientowi oddzielić emocje od inwestycji, a te w ostatnim czasie dość mocno zaważyły na decyzjach inwestycyjnych Polaków. Na rynku wyróżnia nas także pomysł na typy strategii inwestycyjnych — począwszy od bezpiecznych, pozbawionych zupełnie komponentu akcyjnego, po portfele akcyjne z minimalną częścią pieniężną. Jedną z nich jest strategia absolutnej stopy zwrotu, czyli generowanie pozytywnej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej. Inwestycji nie ograniczamy tylko do rynku polskiego, orientujemy się również na zagranicę. Oprócz akcji i obligacji proponujemy również inwestycję w surowce — mówi Jacek Taraśkiewicz, dyrektor departamentu private banking w ING Banku Śląskim (ING BSK).

By skorzystać z usługi zarządzania aktywami w ING BSK, klient musi mieć w portfelu minimum pół miliona złotych. Potem jest już z górki: klient, podpisując z bankiem umowę o zarządzanie portfelem, udziela pełnomocnictwa do lokowania pieniędzy w ramach konkretnych strategii.

Na tej podstawie zarządzający podejmuje określone decyzje inwestycyjne w granicach zdefiniowanych przez wybraną strategię. Ostatecznie to jednak od klienta zależy, czy jego pieniądze będą lokowane w akcje, fundusze, obligacje czy też w surowce. Przewaga banków nad niezależnymi firmami polega też na tym, że na ogół mają one własne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Ale uwaga! Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że bank będzie forsował przede wszystkim produkty własnego TFI.

— Zarządzanie aktywami w ramach Pakietu VIP proponujemy klientom posiadającym minimum 100 tys. zł. Zarządzanie prowadzone jest za pośrednictwem funduszu parasolowego KBC Portfel VIP SFIO. Klient wybiera jedną z siedmiu modelowych strategii inwestycyjnych: od defensywnej do dynamicznej. Przewagi takiego rozwiązania nad klasycznym zarządzaniem aktywami wynikają z braku podatku od dochodów kapitałowych w przypadku przenoszenia środków między funduszami oraz z braku konieczności dokonywania przez klienta jakichkolwiek rozliczeń z urzędem skarbowym, gdyż płatnikiem podatku jest fundusz — przekonuje Mikołaj Specht, zarządzający rynkiem klientów zamożnych w Kredyt Banku.

W porównaniu z samodzielnym inwestowania, korzystanie z usług zarządzania aktywami w ramach Pakietu VIP obniża także koszty — opłaty za zarządzanie w tych funduszach są niższe niż w zwykłych FIO, a w przypadku zmiany strategii klient nie jest obciążony kosztami transakcyjnymi związanymi ze zbyciem i nabyciem instrumentów finansowych czy podatkami. Na dużo większą dywersyfikację mogą liczyć bardziej zamożni klienci — dysponujący kwotami w wysokości minimum 1,2 mln złotych. W Kredyt Banku zarządzanie w ramach Pakietu Ekskluzywnego odbywa się za pośrednictwem indywidualnego rachunku papierów wartościowych, którego właścicielem jest klient, a decyzje inwestycyjne podejmowane są w imieniu klienta na podstawie pełnomocnictwa przez doradcę inwestycyjnego, zarządzającego indywidualnie aktywami inwestora. Takie rozwiązanie umożliwia dostęp do niemal nieograniczonej gamy instrumentów finansowych i rynków.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Iskra

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu