Fundusze UE w 2005 roku

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 29-12-2005, 19:49

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które ma usprawnić wykorzystanie unijnych pieniędzy przez samorządy i polskich przedsiębiorców - to jedno z ważniejszych wydarzeń 2005 roku w dziedzinie funduszy pomocowych UE.

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które ma usprawnić wykorzystanie unijnych pieniędzy przez samorządy i polskich przedsiębiorców - to jedno z ważniejszych wydarzeń 2005 roku w dziedzinie funduszy pomocowych UE.

    Do końca października 2005 r. wartość podpisanych umów w ramach funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 wyniosła blisko 17 mld zł (4,25 mld euro) - to nieco ponad 50 proc. środków przeznaczonych dla Polski na lata 2004-2006.

    Uwagę mediów zwróciły także coraz częstsze przypadki wyłudzania pomocy unijnej na podstawie sfałszowanych dokumentów; najwięcej prób wyłudzeń notuje się w przypadku funduszy i dotacji dla rolników.

  Poniżej przypominamy ważniejsze wydarzenia 2005 r. 

STYCZEŃ

13.1. - Pierwsze samorządy z woj. podlaskiego dostają unijne pieniądze ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

18.1. - Danuta Huebner, komisarz ds. polityki regionalnej UE prezentuje w Brukseli raport na temat realizacji politykistrukturalnej w krajach członkowskich w 2004 roku - jest to rekordowy rok pod względem wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych w historii ich istnienia.

    We wszystkich krajach członkowskich, w tym Polsce, zaaprobowane projekty w niemal 100 proc. pokrywają dostępne środki. W Polsce zakontraktowano projekty na całą pulę dostępnych w 2004 roku zobowiązań, tj. 4 mld euro, na którą składa się prawie 1,5 mld w ramach funduszy spójności oraz 2,5 mld regionalnych funduszy strukturalnych.

24.1. - dwudniowa konferencja Euroregionu Bałtyk w Brukseli: Euroregion Bałtyk martwi się o fundusze w nowej perspektywie finansowej. Zgodnie z nowymi zasadami, w latach 2007-2013 z pomocy na współpracę terytorialną nie będą mogły korzystać regiony, które dzieli odległość większa niż 150 km.

    Teoretycznie uniemożliwi to staranie się o pomoc w ramach tej współpracy niektórym regionom tworzącym Euroregion Bałtyk, np. szwedzkiemu i polskiemu. Bruksela zastanawia się nad uelastycznieniem tej zasady w indywidualnych przypadkach. W nowym planie budżetowym UE 2007-2013, aż 4 proc. z 273,2 mld euro będzie dostępnych na współpracę terytorialną.

LUTY

17.2. - W Świętokrzyskiem powstaje pierwsza w Polsce regionalna Międzyresortowa Grupa do Zwalczania Nieprawidłowości przy Wydatkowaniu Środków Unijnych. O jej powołaniu zdecydował ówczesny wiceminister finansów Stanisław Stec. Grupa zajmie się środkami unijnymi, które otrzymują wszyscy ich beneficjenci, czyli m.in.rolnicy, przedsiębiorstwa i samorządy.

25.2. - Ówczesny minister kultury Waldemar Dąbrowski przedstawia  strategię dla polskiej kultury do roku 2013, realizowaną m.in. w oparciu o środki unijne. W strategii wyodrębniono pięć narodowych programów kultury, m.in. ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego, rozwój instytucji artystycznych, promocja czytelnictwa i rozwój sektora książki.

MARZEC

3.3. - Ministerstwo Gospodarki apeluje o prawidłowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych. Większość wniosków zawiera dużo błędów; z ogólnej liczby wniosków do dofinansowania wybierane jest 10 proc. zgłaszanych projektów.

KWIECIEŃ

22.4. - Agencje płatnicze notują coraz więcej przypadków, kiedy na podstawie sfałszowanych dokumentów przedsiębiorcy i rolnicy starają się wyłudzić unijne dotacje - informują media. Najwięcej prób wyłudzeń notuje się w przypadku funduszy i dotacji dla rolników. W ubiegłym roku z programu SAPARD chciano wyłudzić ponad 4,7 mln zł.

MAJ

12.5. - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" przedstawiła wyniki badań na temat mocnych i słabych stron systemu wdrażania funduszy strukturalnych po roku jego funkcjonowania. Wynika z nich, że polskich przedsiębiorców najbardziej interesują fundusze strukturalne, które mogą przeznaczyć na inwestycje. Najmniejszą popularnością cieszą się programy finansowania usług doradczych i szkoleń.

16.5. - Na Podlasiu można starać się o pieniądze z UE na odnowę i ochronę dziedzictwa kulturowego wsi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Na lata 2004-2006 na odnowę wsi i ochronę dziedzictwa kulturowego wsi na Podlasiu, jest do wykorzystania 4,3 mln euro.

17.5. - Działający w województwie zachodniopomorskim Regionalny Fundusz Pożyczkowy "Pomeranus" został dokapitalizowany z funduszy strukturalnych UE. W czterech transzach do 2008 roku fundusz ma otrzymać 21 mln zł.

    Klientami "Pomeranusa" mogą być mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników. Fundusz oferuje dwa rodzaje pożyczek: do 50 tys. zł dla przedsiębiorców we wstępnej fazie rozwoju firmy oraz do 120 tys. zł dla przedsiębiorców funkcjonujących co najmniej od roku.

25.5 - Minister ds. europejskich Jarosław Pietras uważa, że - mimo decyzji Komisji Europejskiej - Polska otrzyma unijne pieniądze na realizację projektów z funduszu spójności, bo niezbędna do tego ustawa o ochronie środowiska niebawem wejdzie w życie.

    Od początku 2005 r. Komisja Europejska wstrzymała wypłacanie środków z funduszy spójności dla Polski na 45 projektów wartych około 1 mld euro, ponieważ uznała, że polskie regulacje dotyczące ochrony środowiska nie są zgodne z unijnymi wymogami.

CZERWIEC

8.6. - Resort gospodarki zaprezentował wyniki realizacji w 2004 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Realizacja NPR skupiała się głównie na zakończeniu przygotowań do uczestnictwa w polityce spójności UE oraz uruchamianiu wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE. W 2004 roku najwięcej umów lub decyzji o dofinansowanie zawarto w programie dotyczącym sektora żywnościowego i obszarów wiejskich (ponad 1.400).

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

17.6. - Raport parlamentarnego zespołu ds. absorpcji funduszy UE nt. wykorzystania środków UE przez Polskę: do końca kwietnia br. wykorzystaliśmy 0,45 proc. z 12 mld euro przeznaczonych przez Unię Europejską dla Polski od maja 2004 do końca 2006 r. 

SIERPIEŃ

9.8. - Z badań Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" wynika, że tylko 16 proc. przedsiębiorców uważa, że dostęp do funduszy strukturalnych jest łatwy.

24.8. - Resort gospodarki rozpoczyna akcję edukacyjną pod hasłem "Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów - szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". Podczas zajęć przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządów i organizacji publicznych zdobywają wiedzę, jak skutecznie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej.

24.8. - Resort ochrony środowiska informuje: W pierwszej rundzie aplikacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego-Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, trwającej od 17 stycznia do 18 marca 2005 r., polskie firmy wykorzystały zaledwie 133,5 mln zł na inwestycje środowiskowe. Do wykorzystania pozostało ponad 700 mln zł.

25.8. - Resort gospodarki apeluje do gmin o udokumentowanie wydatków poniesionych w ramach inwestycji objętych unijnym Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Do końca lipca 2005 r. z kont wojewodów przekazano gminom ok. 109 mln zł, co odpowiada ok. 1 proc. unijnych środków ZPORR na lata2004-2006.

PAŹDZIERNIK

3.10. - Raport resortu gospodarki, podsumowujący absorpcję funduszy od 2004 r.: Wartość podpisanych umów w ramach funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 wynosi 14 mld zł, co stanowi 40 proc. środków unijnych przewidzianych na ten okres. Najwięcej umów podpisano w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (blisko 50 proc. alokacji) i Sektorowym Programie Operacyjnym Transport (47 proc. alokacji).

6.10. - Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o zagrożeniu "w realizacji projektów finansowanych w ramach programów Phare 2000-2003: Spójność Społeczna i Gospodarcza, Współpraca Przygraniczna, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne oraz Rozwój Instytucjonalny". Jednocześnie Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ostrzega, że Polska może stracić prawie 100 mln euro z unijnych funduszy, w tym ok. 60 mln euro w wyniku zagrożenia 19 projektów finansowanych z Phare 2003.

26.10. - Konferencja podsumowująca dotychczasowe wykorzystanie funduszy strukturalnych UE, wyasygnowanych na lata 2004-2006: Większość wniosków firm o dofinansowanie w ramach pomocowych funduszy unijnych dotyczy inwestycji w środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, linie produkcyjne). Dofinansowanie szkoleń, doradztwa i badań odgrywa dla przedsiębiorców rolę drugoplanową.

LISTOPAD

15.11. - Rada Ministrów zaakceptowała utworzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Prawie wszystkie unijne pieniądze, pozostające dotychczas w gestii różnych resortów, przechodzą do nowo utworzonego resortu. Wyjątkiem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zachowuje swoje uprawnienia w dysponowaniu funduszami UE.

16.11. - Minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka zapowiada uproszczenie zapisów Prawa zamówień publicznych i nowelizację Narodowego Planu Rozwoju. Działania te powinny przyczynić się do zwiększenia wykorzystania przez Polskę funduszy strukturalnych.

28.11. - Minister rozwoju Grażyna Gęsicka informuje: Na konta beneficjentów unijnych programów strukturalnych wpłynęło do tej pory około 370 mln euro, czyli zaledwie 4,3 proc. kwoty przyznanej Polsce przez Komisję Europejską w 2004 r.

GRUDZIEŃ

1.12. - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje: Od czasu uruchomienia funduszy strukturalnych do końca października 2005 r. w ramach wszystkich siedmiu programów operacyjnych podpisano umowy z projektodawcami na kwotę blisko 17 mld zł, czyli ok. 4,25 mld euro. Wartość podpisanych umów przekroczyła 50 proc. środków przeznaczonych na lata 2004-2006.

8.12. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiada nowelizację Prawa zamówień publicznych celem zwiększenia absorpcji środków z funduszy strukturalnych. Jedną z kluczowych zmian ma być 10-krotne podniesienie progu minimalnej wartości projektu, którego przekroczenie powoduje, że projekt ów podlega procedurom PZP do 60 tys. euro.

16.12. Na szczycie UE w Brukseli przyjęto budżet Unii na lata 2007-2013. Budżet przewiduje dla Polski 59,65 mld euro w latach 2007-2013, w ramach funduszy strukturalnych i spójności. Jest to o 2 mld euro mniej niż pół roku wcześniej proponował Luksemburg, ale o ponad 3 mld euro więcej od początkowej propozycji Wielkiej Brytanii.

22.12. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw". Jest to największy projekt szkoleniowy realizowany dotychczas w ramach dofinansowania z Unii. Wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie ok. 41 mln zł, a wartość całego projektu to ponad 60 mln zł. Umowę podpisały PARP i 15 włączonych w projekt uczelni wyższych, tworzących "Konsorcjum Edukacja dla Przedsiębiorczości".

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane