Giełda rośnie pod wpływem dużych zakupów przez OFE

Jacek Maliszewski
10-09-2001, 00:00

Giełda rośnie pod wpływem dużych zakupów przez OFE

Zgodnie z przypuszczeniami z poprzedniego tygodnia, zwiększone przelewy pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rachunki funduszy emerytalnych spowodowały wzrosty kursów akcji na warszawskiej gieł?zie.

Fundusze wydały na kupno akcji więcej niż w lipcu. Pod względem wpływów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najlepszym miesiącem był w tym roku maj. Wówczas z całej puli gotówki otrzymanej od zakładu prawie 65 proc. fundusze emerytalne przeznaczyły na kupno akcji. Pod względem wartości zakupionych akcji na warszawskiej gieł?zie najlepszymi miesiącami ostatnio były: listopad 2000, grudzień 2000 oraz maj 2001, choć i sierpień nie przedstawia się wcale najgorzej.

Na skutek spadku indeksów giełdowych (WIG, WIG 20, itd.) spada też wartość akcji posiadanych przez otwarte fundusze emerytalne, a tym samym udział tych akcji w portfelach. Dzieje się tak pomimo ciągłego dokupywania walorów przez fundusze. Oczywiście nie zawsze fundusze są jednomyślne przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach. Zdarza się, iż wiele z nich w danym miesiącu opróżnia swoje portfele z akcji, a inne w tym czasie akcje te kupują. Per saldo, jak do tej pory, bilans wychodził zawsze na plus.

W związku z pełnymi danymi za sierpień, można sprawdzić, jak przedstawiała się sytuacja w minionym miesiącu w odniesieniu do poszczególnych funduszy. W tabeli porównano strukturę portfeli wszystkich funduszy. W pierwszej kolumnie mamy sumę wszystkich zgromadzonych do tej pory aktywów. Przykładowo wartość całego portfela aktywów w największym funduszu — OFE Commercial Union — wynosiła 31 sierpnia 4,394 miliarda złotych, z czego w akcjach ulokowane było 26,76 procent tej kwoty.

Podobny odsetek akcji w swym portfelu miał największy konkurent tego funduszu — Nationale- -Nederlanden (26,16 proc.). Fundusze te pilnują siebie nawzajem i bardzo często mają taką samą strukturę aktywów. W ten sposób nie ponoszą ryzyka, iż konkurent zarobi na inwestycji więcej. Mając zbliżony udział akcji w portfelach gwarantują sobie podobną stopę zwrotu. W ostatniej kolumnie znajduje się informacja o wadze danego funduszu w całych aktywach wszystkich OFE. Cztery największe fundusze mają prawie 75-proc. udział w tynku.

Ze statystyk tych wynika, że kapitał inwestycyjny wszystkich funduszy powiększył się. Jeśli chodzi o zmiany wartości portfela akcji, sprawy wyglądają różnie. Spadek wartości tego portfela był najczęściej skutkiem spadku cen akcji notowanych na warszawskiej giełdzie, a będących w posiadaniu danego funduszu. Jeśli jednak fundusz ten w tym samym czasie dokupił akcje, które traciły na wartości, i jeśli suma dokupionych akcji przewyższyła stratę wynikającą ze spadku cen akcji już wcześniej posiadanych, to wówczas portfel akcji się zwiększał. Jeśli zaś zakupy nowych akcji nie nadążały ze stratami wynikającymi ze spadku cen akcji, to wartość portfela akcji spadała.

Z zamieszczonych obok statystyk wynika, że tylko dwa fundusze (Allianz oraz Kredyt Bank) zdecydowały się zmniejszyć stan posiadania akcji w swych portfelach. Pozostałe fundusze dokupywały w sierpniu akcje. Za to OFE Kredyt Banku pozbył się prawie w całości posiadanych akcji spółek notowanych na warszawskiej gieł?zie.

Warto na koniec przypomnieć kwestię wielkości przelewów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do otwartych funduszy emerytalnych w ostatnich dniach sierpnia oraz na początku września. Po sporym zastrzyku gotówki w dniach 23-27 sierpnia pozostało już tylko wspomnienie. Po pierwszych pięciu dniach września do funduszy trafiło niecałe 24 miliony złotych. To znowu niewiele i obawiam się, że może to doprowadzić do spadku popytu na akcje.

Pamiętajmy jednak, że do 30 września (data obliczenia przez UNFE wymaganej stopy zwrotu dla funduszy emerytalnych) coraz bliżej. W okresie bezpośrednio poprzedzającym tę datę mogą wydarzyć się różne dziwne rzeczy. Jedne fundusze będą chciały wyciągać do góry kursy akcji, które stanowią dużą część w ich aktywach, inne fundusze będą próbowały zbijać ceny, by pogrążyć swych konkurentów.

Wszystko jednak wskazuje na to, że jeśli kursy akcji będą dalej rosły, to fundusze takie jak OFE AIG, Bankowy i PZU mogą po raz kolejny utracić dystans do liderów — Nationale-Nederlanden oraz Commercial Union.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Maliszewski

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Emerytury / Giełda rośnie pod wpływem dużych zakupów przez OFE