Górniczy gigant polubił grę w zielone

PARTNEREM PUBLIKACJI JEST JSW
opublikowano: 15-11-2022, 17:05
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Jastrzębska Spółka Węglowa udowadnia, że górnictwo i ochrona środowiska mogą iść ze sobą pod rękę.

Zbyt mało, zbyt późno — tak niektórzyaktywiści ekologiczni podsumowują działania polityków mające na celu przezwyciężenie globalnego kryzysu klimatycznego. Tymczasem Europejski Zielony Ład zakłada wiele kroków w stronę zrównoważonej gospodarki. Przestawianie się państw unijnych na niskoemisyjność jest już faktem. W tę inicjatywę od dawna angażuje się Jastrzębska Spółka Węglowa. Ambitne cele, priorytety i zobowiązania górniczego giganta w dziedzinie ESG (ang. environmental, social and corporate governance — środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) definiuje „Strategia środowiskowa Grupy JSW do 2030 r.”.

— Dokument określa rolę naszej firmy w transformacji środowiskowej i energetyczno-klimatycznej Polski i Unii zgodnie z oczekiwaniami UE, interesariuszy i społeczeństwa. Traktujemy go jako podstawę myślenia o tym, jak tworzyć finansową i pozafinansową wartość organizacji — mówi Katarzyna PruciakKarasek, kierownik Zespołu Emisji Środowiskowych JSW.

Dodaje, że niekorzystne zmiany środowiska wpływają na wiele aspektów naszego życia, a sektor paliw kopalnych jest jedną z branż, które chcąc ograniczyć swoje negatywne oddziaływanie, decydują się na najgłębsze zmiany. By je umożliwić, konieczne są konkretne cele środowiskowe, poparte inwestycjami w nowoczesną infrastrukturę i wdrożenie pełnej transparentności komunikacyjnej — i rzetelnego raportowania o swoim wpływie na otoczenie.

Czysta energia

Działania spod znaku E w ramach ESG w Grupie JSW ukierunkowane zostały na cztery kluczowe dziedziny: ochronę powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (w szczególności metanu),ochronę wód i bioróżnorodności, zrównoważoną gospodarkę odpadami uwzględniającą założenia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz poszanowanie zasobów i rekultywację terenu.

— Naszym nadrzędnym celem, zgodnie z przyjętą strategią środowiskową, jest ograniczenie do roku 2030 emisji gazów cieplarnianych (śladu węglowego) o 30 proc. w porównaniu do bazowego roku 2018. Chcemy to osiągnąć dzięki zaplanowanym, konkretnym projektom i przy wykorzystaniu znanych i dostępnych technologii — podkreśla Katarzyna Pruciak-Karasek.

Uwaga! To tylko cel średnioterminowy, bo długoterminowy zakłada ograniczanie wpływu Grupy JSW na środowisko poprzez dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.

Od 2017 r. JSW mierzy swój ślad węglowy, co jest niezbędne, by ograniczyć wpływ działalności firmy na środowisko. Z jednej strony pozwala to monitorować emisję gazów cieplarnianych, z drugiej eliminuje energochłonne rozwiązania i zwiększa gospodarcze wykorzystanie metanu, którego potencjał cieplarniany jest 28 razy większy od dwutlenku węgla.

Europejski lider

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z czołowych producentów koksu używanego do wytopu stali. Około 70 proc. węgla koksowego zużywanych jest w Polsce (w tym ponad 40 proc. przerabia się na koks w koksowniach grupy). Ta ilość w zupełności pokrywa zapotrzebowanie krajowe. Pozostałe 30 proc. węgla koksowego trafia na rynek UE, przede wszystkim do największych europejskich koncernów stalowych, z którymi JSW współpracuje od lat. Głównym produktem eksportowym przedsiębiorstwa z Górnego Śląska jest koks, który znajduje nabywców również na rynkach zamorskich. To ważny segment działalności firmy, element dywersyfikacji produkcji i zabezpieczenia przed spadkiem koniunktury w Europie. Mając dwie silne nogi — węgiel koksowy i koks — oraz różne rynki zbytu, Grupa JSW jest mniej wrażliwa na cykle koniunkturalne.

Od 2018 r. w dwóch kopalniach — Budryk oraz Knurów-Szczygłowice — Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi projekt inwestycyjny „Gospodarcze wykorzystanie metanu”, który ma zwiększyć produkcję energii własnej i zredukować emisję metanu do atmosfery, co przełoży się na zmniejszenie śladu węglowego.

Metan stanowi 74 proc. śladu węglowego Grupy JSW. Nie wolno jednak patrzeć na ten gaz tylko jak na zło konieczne — jest to także cenny surowiec energetyczny. Jego wykorzystanie śląska spółka zwiększa, instalując w kopalniach kolejne silniki zasilane tym paliwem. Szkodliwy dla górników i środowiska metan to ten sam gaz, którego używamy w domowych kuchenkach. Służy nam do gotowania, ogrzewania, ale coraz częściej również do produkcji energii elektrycznej, nawozów sztucznych. Poza tym znajduje zastosowanie w transporcie.

Wykorzystanie metanu do produkcji energii tylko w 2021 r. pozwoliło Grupie JSW ograniczyć emisję do atmosfery o 98,7 mln m sześc. (to około 1,97 mln ton w przeliczeniu na ekwiwalent CO2). Co do ochrony wód i bioróżnorodności — w ostatnich latach Grupa JSW nie odnotowała na tym polu strat środowiskowych będących skutkiem działania wchodzących w jej skład przedsiębiorstw. Woda z odwodnienia kopalń zagospodarowana jest do celów technologicznych, pozostałe trafiają przez system retencyjno-dozujący kolektor Olza do środowiska lub do zakładu odsalania, gdzie poddawane są procesowi odsalania.

Kolejna rzecz, która leży na sercu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to efektywne gospodarowanie odpadami — odbywa się to w sposób racjonalny i planowy, a przede wszystkim z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomiczno-społecznych i technicznych oraz założeń gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Nie mniej ważną dla JSW sferą ekologicznego zaangażowania jest rekultywacja i zagospodarowanie terenów przekształconych w wyniku działalności produkcyjnej. W porozumieniu z samorządowcami przedsiębiorstwo stara się przypisać tym przestrzeniom funkcje użytkowe, z myślą o lokalnych społecznościach.

W kierunku OZE

Nie sposób pominąć inwestycji JSW w odnawialne źródła energii. Zarząd spółki planuje budowę instalacji OZE, w tym farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy 110 MW do 2028 r., co będzie stanowić około 10 proc. energii, którą rocznie zużywa przedsiębiorstwo. Takie instalacje są jednym z elementów tworzenia innowacyjnej i przyjaznej środowisku firmy, wnoszącej poważny wkład w poprawę jakości powietrza.

W strategii biznesowej JSW założono, że w latach 2022–2030 około 10 proc. przychodów Grupy będzie pochodzić ze sprzedaży produktów niezwiązanych z jej podstawową działalnością, takich jak węglopochodne, energia elektryczna i cieplna oraz właśnie OZE.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

ZRÓWNOWAŻONY BIZNES
wspierają:

Santander Benefit Systems Bat Poland LPP Panattoni

Polecane