Czytasz dzięki

GPW miała w I kw. 29,3 mln zł zysku netto

  • PAP
opublikowano: 15-05-2020, 05:42

Zysk netto Grupy GPW w I kw. 2020 r wyniósł 29,3 mln zł; jest on wyższy o 19,7 proc. wobec wyniku z tego samego okresu 2019 r. - poinformowała giełda w komunikacie. Zysk EBITDA Grupy GPW za trzy miesiące br. wyniósł 50 mln zł, co oznacza wzrost o 11,5 mln zł wobec tego samego okresu ub.r.

Giełda Papierów Wartościowych opublikowała w czwartek wyniki finansowe Grupy GPW za I kw. 2020 r.

"Wynik netto Grupy w okresie pierwszego kwartału 2020 roku ukształtował się na poziomie 29,3 mln zł i jest wyższy w stosunku do wyniku netto Grupy uzyskanego w porównywalnym okresie 2019 roku (24,5 mln zł) o 19,7 proc. tj. o 4,8 mln zł. Wzrost zysku netto jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 10,9 mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie minus 4,8 mln zł" - napisano w raporcie kwartalnym GPW.

Jak przekazano, na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 9,1 mln zł wobec 2,1 mln zł w porównywalnym okresie.

"Wyższe koszty finansowe w I kw. 2020 roku wynikają z aktualizacji rezerw w spółce zależnej IRGiT (Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych - PAP) na potencjalne zobowiązania z tytułu podatku VAT" - czytamy.

W raporcie podano, że w okresie trzech miesięcy 2020 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 50,0 mln zł, co oznacza wzrost o 11,5 mln zł w stosunku do 38,6 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2019 r.

Grupa GPW w raportowanym okresie 2020 r. osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 40,3 mln zł w stosunku do 29,4 mln zł wypracowanych w okresie trzech miesięcy 2019 roku.

"Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 10,9 mln zł był rezultatem wyższej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost o 15,3 proc. tj. o 12,9 mln zł) w stosunku do dynamiki wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost o 3,2 proc. tj. o 1,7 mln zł)" - napisano.

Dodano, że wzrost przychodów ze sprzedaży dotyczył wzrostu zarówno przychodów na rynku finansowym (wzrost o 9,2 mln zł) jak i przychodów na rynku towarowym o 3,6 mln zł. Wzrost kosztów działalności operacyjnej w I kwartale 2020 r. był rezultatem wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych łącznie o 2,9 mln zł, wzrostu usług obcych o 1,3 mln złi spadku kosztów podatków i opłat o 2,9 mln zł.

Przychody Grupy GPW ze sprzedaży w I kw. br. wyniosły 97 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 15 proc. wobec tego samego okresu ub.r. kiedy to wyniosły 84 mln zł.

Wzrost przychodów ze sprzedaży dotyczył wzrostu zarówno przychodów na rynku finansowym gdzie wyniosły ponad 58,7 mln zł wobec 49,4 mln zł w tym samym okresie ub.r., jak i przychodów na rynku towarowym: ponad 38,1 mln zł za I kw. br. wobec 34,5 mln zł za I kw. ub.r.

W komunikacie podano, że w okresie od stycznia do marca 2020 r. wynik EBITDA GPW S.A. wyniósł 28,2 mln zł, co oznacza wzrost o 8,3 mln zł w stosunku do wyniku na poziomie 19,9 mln zł osiągniętego w okresie porównywalnym 2019 r. W pierwszych 3 miesiącach 2020 r. GPW osiągnęła jednostkowy zysk z działalności operacyjnej równy 21,9 mln zł w porównaniu do 14,5 mln zł uzyskanych w pierwszych 3 miesiącach 2019 roku" .

W raporcie napisano, że "koniunktura gospodarcza w Polsce, która w najbliższym czasie może ulec pogorszeniu z uwagi na pandemię COVID – 19, ma bardzo istotny wpływ na aktywność inwestorów i ich sentyment do polskiego rynku i tym samym na poziomy obrotów na rynkach Grupy".

"Zmiana aktywności inwestorów i rodzaj ich sentymentu do polskiego rynku w bezpośredni sposób przekładają się na przychody GK GPW z tytułu obrotu. W okresach gospodarczej niestabilności i w warunkach niesprzyjających podejmowaniu ryzyka, przychody Spółki mogą ulegać zmniejszeniu, co nawet przy utrzymywaniu wysokiej dyscypliny w zakresie kosztów, może powodować obniżenie zysku Grupy GPW. Z kolei zmiana poziomu kursów notowanych instrumentów ma bezpośredni wpływ na przychody GPW z tytułu obsługi emitentów" - czytamy.

Ponadto - jak podkreślono - przekonanie o istnieniu podwyższonego ryzyka związanego z inwestowaniem w polskie aktywa może ograniczyć dostępność kapitału, który mógłby zostać zainwestowany na GPW i może negatywnie wpłynąć na wartość kursów aktywów, znajdujących się w obrocie na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę.

"Dodatkowo zmiany kursów walut mogą negatywnie wpływać na decyzje inwestycyjne i częstotliwość ich podejmowania, co z kolei może negatywnie wpłynąć na wolumen, wartość i liczbę transakcji na GPW i tym samym na poziom przychodów Grupy" - napisano.

W raporcie wskazano ponadto, że "zmiany w regulacjach prowadzące w szczególności do przekazania aktywów z OFE na IKE mogą przyczynić się do zmian w wielkości i sposobie zarządzania tymi aktywami".

"W konsekwencji może to doprowadzić do spadku obrotów instrumentami finansowymi, w tym akcjami na GPW, spadku liczby i wartości akcji oraz obligacji dopuszczonych i wprowadzanych do obrotu na GPW, a w ślad za tym do spadku przychodów Grupy i pogorszenia jej wyników finansowych" - czytamy.

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółka Giełda Papierów Wartościowych. Na dzień 31 marca 2020 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie składała się z jednostki dominującej i 7 spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych, które są objęte konsolidacją.

251dc9e0-90f6-11e9-bc42-526af7764f64
To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane