Czytasz dzięki

Instrument NCBR zagra dla innowatorów

opublikowano: 09-03-2020, 22:00

Projekty aplikacyjne udrożnią ścieżkę między nauką a biznesem. Ministerstwo funduszy szykuje zmiany w kryteriach konkursu

Co świadczy o sile innowacyjnych gospodarek? Spory odsetek firm prowadzących prace badawczo-rozwojowe i ochocza współpraca przedsiębiorców z naukowcami. Niestety, w Polsce pozostawia ona wiele do życzenia.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki
regionalnej, liczy, że wprowadzenie zmian w kryteriach konkursu przełoży się na
wyższą jakość wniosków o dofinansowanie.
Zobacz więcej

W DOBRĄ STRONĘ:

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, liczy, że wprowadzenie zmian w kryteriach konkursu przełoży się na wyższą jakość wniosków o dofinansowanie. Fot. WM

— W ciągu ostatnich lat stopniowo rosną nakłady krajowe na działalność B+R. W 2018 r. ich wartość wyniosła 25,6 mld zł, czyli o ponad 24 proc. więcej niż rok wcześniej — mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Nie ma wątpliwości, że przedsiębiorcy dzięki współpracy z uczelniami sporo zyskują. Wśród korzyści wylicza możliwość komercjalizowania wyników prac B+R i podnoszenie kwalifikacji pracowników w firmach. Co w zamian otrzymują uczelnie?

— Fundusze unijne na badania i możliwość rozwijania przedsiębiorczości akademickiej — podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej.

Zwraca uwagę, że istotną rolę we wzmacnianiu wspomnianej kooperacji odgrywa wsparcie z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Dzięki niemu rosną nakłady MŚP na B+R.

Wiedza rynkowa

Solidny zastrzyk gotówki na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone wspólnie przez przedsiębiorców i naukowców oferuje poddziałanie 4.1.4 POIR („Projekty aplikacyjne”). Jednostka naukowa — jako partner konsorcjum — bierze odpowiedzialność za wyniki projektu. Jej rolą jest odpowiednie zaplanowanie badań.

Może też wybrać partnera, z którym chce pracować. Projekt, który powstaje w konsorcjum, ma być połączeniem wiedzy rynkowej i naukowej. Jednostka naukowa jako lider konsorcjum może też odciążyć przedsiębiorstwo w obsłudze administracyjnej projektu. Często ma też większe kompetencje w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie. Co z punktu widzenia przedsiębiorcy wnoszą do projektu przedstawiciele nauki?

— Wiedzę merytoryczną zespołu badawczego niezbędną w rozwiązywaniu problemów technologicznych w taki sposób, aby miało to uzasadnienie biznesowe. Przedsiębiorcy doceniają również metodykę badań proponowaną przez naukowców, która zwiększa wiarygodność wyników. Projekty powstałe w konsorcjach naukowo-przemysłowych są nowatorskimi rozwiązaniami,nieznanymi wcześniej w danej branży — zaznacza Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Granty z poddziałania 4.1.4 POIR finansują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub tylko te ostatnie. Konsorcjum powinno składać się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej. Uzupełnieniem wsparcia jest również dofinansowanie prac przedwdrożeniowych. Co ważne, przedsięwzięcia powinny charakteryzować się nowością w skali co najmniej polskiego rynku.

Warunki współpracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) — organizator naboru — przeznaczyło na wspomniane przedsięwzięcia 150 mln zł. Przedstawiciele biznesu i nauki wspólnie opracują innowacyjne rozwiązania, w tym produkty, usługi lub procesy, a następnie je skomercjalizują.

— Konsorcjanci muszą ustalić szczegóły dotyczące planowanej współpracy jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Do tego momentu wymagane jest podpisanie umowy opisującej nie tylko planowany sposób kooperacji w trakcie prowadzenia projektu badawczego, ale także formę wdrożenia rozwiązania na rynek — wyjaśnia Wojciech Kwiatkowski, menedżer w Crido.

Co istotne, prawa majątkowe do wdrażanego pomysłu przysługują konsorcjantom w proporcji odpowiadającej ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych projektu. Możliwe jest przekazanie wspomnianych praw jednemu z partnerów za wynagrodzenie odpowiadające ich wartości rynkowej.

— Odstępstwo od tej reguły może być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Dlatego warto uzgodnić te kwestie już na etapie planowania i ustalania koncepcji projektu badawczego — radzi Wojciech Kwiatkowski.

W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych przedsiębiorstwo ma szansę na dofinansowanie w wysokości odpowiednio 80 i 60 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Natomiast jednostka naukowa otrzyma każdorazowo 100 proc. wsparcia. Co istotne, wartość kosztów kwalifikowanych projektu powinna wynosić od 1 mln zł do 50 mln EUR. Realizacja przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2023 r., a w wyjątkowych sytuacjach — do końca 2023 r.

Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
×
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Od początku perspektywy NCBR ogłosiło sześć naborów z poddziałania 4.1.4 POIR. Łączny ich budżet wyniósł ponad 1,1 mld zł. Do rządowej agencji wpłynęło 619 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2,95 mld zł. NCBR wybrało do wsparcia 131 wniosków i zawarło umowy o wartości ok. 609 mln zł, czyli ok. 67 proc. całej puli przeznaczonej na ten instrument.

Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wynika, że wśród pięciu rozstrzygniętych już konkursów zainteresowanie wnioskodawców największe było w pierwszych trzech naborach. Wówczas do NCBR wpłynęło łącznie 431 wniosków, z czego 86 otrzymało wsparcie. O dofinansowanie najczęściej ubiegają się podmioty z branż: produkcji metalowych wyrobów gotowych, handlu hurtowego, związanej z oprogramowaniem i doradztwem w sektorze informatycznym.

Nie brakuje też przedstawicieli z sektorów: architektury, inżynierii, biotechnologii, edukacji i opieki zdrowotnej.

Będą uproszczenia

MFiPR planuje wprowadzić zmiany w kryteriach konkursu. Mają one obowiązywać w kolejnym naborze, który NCBR ogłosi w czerwcu. Z informacji MFiPR wynika, że najważniejsze elementy oceny projektu będą objęte kryteriami punktowymi. Chodzi o istotę przedsięwzięcia, jego realizację i wdrożenie wyników. Resort zapowiada uproszczenie i skrócenie wymaganych opisów we wniosku o dofinansowanie i połączenie pokrewnych aspektów projektu ocenianych dotychczas w różnych kryteriach.

— Proponowane zmiany wiążą się z uproszczeniem nie tylko wzoru wniosku o dofinansowanie, ale także innych dokumentów konkursowych, w tym instrukcjiwypełniania wniosku i przewodnika kwalifikowalności kosztów — podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Liczy, że po zmianach zwiększy się przejrzystość kryteriów konkursu i ich oceny. A to jej zdaniem przełoży się na wyższą jakość wniosków o dofinansowanie. Co sprawia przedsiębiorcom największą trudność w tym konkursie? Przedstawiciele biznesu nierzadko mają kłopot ze skompletowaniem kadry B+R i zarządzającej. W wielu przypadkach w trakcie realizacji projektu dochodzi do jej wymiany.

Często kończy się to opóźnieniami w realizacji zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, a w niektórych przypadkach — koniecznością jej rozwiązania. Przedsiębiorcy, szczególnie działający na rynku od niedawna, utyskują na konieczność pozyskania pieniędzy na wkład własny. Beneficjentem poddziałania 4.1.4 POIR jest m.in. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie. Pracuje ono nad systemem oznaczania, ewidencji i śledzenia obiegu materiału dowodowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych. Wartość projektu wynosi ponad 2,7 mln zł, z czego dofinansowanie — ponad 2,1 mln zł.

Kolejnym beneficjentem jest konsorcjum Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk i gliwicka spółka Aiut. Celem ich projektu jest rozbudowa urządzeń i platformy zbierania danych z mierników zużycia energii i wody na potrzeby inteligentnych miast. Wartość przedsięwzięcia to ponad 8,2 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi ok. 5,6 mln zł.

3.04 - do tego dnia można składać wnioski o dofinansowanie z poddziałania 4.1.4 POIR.

Poznaj program warsztatu "Alternatywne Spółki Inwestycyjne", 14 maja 2020, Warszawa >>

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane