Inwestycje w środowisko i wizerunek

opublikowano: 04-04-2019, 22:00

Produkty przyjazne środowisku pozytywnie wpływają na wizerunek ich wytwórcy. Wiedza o tym jest coraz powszechniejsza wśród zarządów firm

W najnowszym, 17. już raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) znalazło się 1549 praktyk. To o 359 więcej niż w poprzedniej edycji. Działania CSR realizowane przez firmy zostały podzielone na siedem obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, praktyki z zakresu pracy oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

IDZIE NOWE:
IDZIE NOWE:
Zmienia się społeczne nastawienie do biznesu — Polacy coraz częściej dostrzegają, że ma on wpływ na otoczenie. Coraz więcej firm jest też tego świadomych — podkreśla Marzena Strzelczak, dyrektor generalna FOB.
Fot. ARC

— Bardzo dynamiczny rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu wynika z wielu czynników. Międzynarodowe i krajowe inicjatywy oraz regulacje prawne skłaniają firmy do większej aktywności na tym polu. Poza tym CSR staje się niezastąpionym narzędziem w coraz silniejszej rywalizacji o przyciągnięcie i utrzymanie pracowników — uważa Marzena Strzelczak, dyrektor generalna FOB.

Rok 2018 był pierwszym, w którym obowiązywała unijna dyrektywa 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych. Według Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wymagania dotyczące podmiotów publicznych będą się zwiększały. Informacje niefinansowe, szczególnie dotyczące działań spółek na rynkach krajowych i światowych, to ważne dane, na podstawie których inwestorzy podejmują decyzje.

Świadomość ekologiczna

W porównaniu z ubiegłoroczną edycją raportu FOB w kategorii środowisko pojawiło się więcej praktyk długoletnich i nowych (odpowiednio o 24 i 33), czyli 95 działań jest kontynuowanych i opisano je w publikacji po raz kolejny, a 140 znalazło się w niej pierwszy raz. Dominują tematy, o których było głośno w 2018 r. zarówno w świecie CSR, jak i szerzej w debacie publicznej.

— Duży nacisk położony w mediach na kwestie klimatyczne w 2018 r. zmusił zwykłych obywateli do refleksji. Świadczyć o tym mogą m.in. badania CBOS, według których aż 84 proc. Polaków deklaruje, że ma wiedzę o zagrożeniach dla środowiska — podkreśla Agata Gruszecka-Tieśluk z FOB.

Do najgroźniejszych zjawisk badani zaliczają zanieczyszczenie środowiska — tę odpowiedź wskazało aż 75 proc. respondentów. Zmiany klimatu zajmują na tej liście czwarte miejsce (37 proc. wskazań). Wyżej znalazło się stosowanie w produktach spożywczych związków chemicznych i modyfikacji genetycznych (53 proc.) i choroby cywilizacyjne (39 proc.). Jako mniej groźne wskazywano ubóstwo (30 proc.), wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł energii (18 proc.) i rosnącą liczbę ludzi na świecie (10 proc.).

— W większości państw europejskich młodsze pokolenie jest bardziej świadome zmian klimatu niż starsze. W Polsce jest odwrotnie: 48 proc. Polaków w wieku od 35 do 54 lat uważa, że zmiana klimatu jest bezpośrednim zagrożeniem dla ludzkości, natomiast wśród ludzi w wieku od 18 do 34 lat ten odsetek jest niższy i wynosi 34 proc. — mówi Agata Gruszecka-Tieśluk.

Chociaż główną motywacją do zajmowania się zrównoważonym rozwojem wciąż jest potrzeba skuteczniejszego zarządzania ryzykiem (zwłaszcza ryzykiem reputacyjnym), a nie zarządzanie wartościami, to CSR powinien zdecydowanie zostać włączony do strategii biznesowej. Inspiracją dla biznesu mogą być przykłady inicjatyw firm, które w badaniach GlobeScan SustanAbility Leaders Survey zostały uznane za globalnych liderów społecznej odpowiedzialności, a wśród nich Unilever, Patagonia, Interface, IKEA i Marks & Spencer.

Smog, plastik i edukacja

Z raportu FOB wynika, że coraz więcej firm angażuje się w projekty na rzecz ograniczania powstawania smogu — dołączając koalicji lub inicjując własne projekty.

Pojawiło się zauważalnie więcej praktyk związanych z ograniczaniem używania plastiku. Zakwalifikowano je do dwóch kategorii. Działania nakierowane na pracowników i zmiany wprowadzone w firmie wzbogaciły listę rozwiązań z zakresu ekobiur (rezygnacja z plastikowych kubków, podawanie wody z kranu). Inicjatywy prowadzone także z myślą o otoczeniu organizacji znaleźć można pod hasłem: zero waste. Coraz powszechniejsze w działaniach biznesu jest także wprowadzanie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), czyli nastawionej na minimalizację zużycia surowców i ponowne ich wykorzystywanie.

Biznes zaczyna zdawać sobie sprawę z pożytków płynących z tego typu rozwiązań — i już nie chodzi tylko o korzyści dla środowiska, ale także te czysto ekonomiczne. Ze względu na wagę tego tematu i na zauważalny wzrost praktyk związanych z gospodarką cyrkularną w tym roku poświęcono jej osobną kategorię. Największą grupą praktyk pozostaje niezmiennie od kilku lat edukacja ekologiczna. Firmy chętnie podejmują współpracę z organizacjami spoza biznesu i wspólnie organizują działania edukacyjne, ale także — co widać po tegorocznych praktykach — coraz częściej prowadzą tego typu akcje samodzielnie, dzieląc się wiedzą specjalistyczną swoich ekspertów na przykład z zakresu ekoefektywności, recyklingu i przeciwdziałania powstawaniu smogu.

Biznesowa strategia

Kolejną dużą grupą są programy prośrodowiskowe, czyli wieloletnie, często strategiczne przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia wpływu działań na środowisko. To bardzo pozytywna tendencja pokazująca, że inicjatywy CSR związane ze środowiskiem przestają być ograniczane do jednorazowych akcji, a stają się nieodłącznym elementem strategii biznesowej.

Firmy przyjmują polityki prośrodowiskowe związane zarówno z zarządzaniem energią, procesami logistycznymi, jak i takie, które mają prowadzić do zmiany oferowanych produktów i usług (sposób upraw czy hodowli zwierząt). Angażują do tych działań własnych pracowników, ale też dostawców i lokalnych interesariuszy. W raporcie znajdziemy przykłady dobrych praktyk z wielu firm. Są wśród nich banki, firmy energetyczne i paliwowe, cementownie, huty czy sieci handlowe. Zauważalny wzrost praktyk dotyczący programów środowiskowych związanych z poprawą efektywności czy pojawiające się działania w ramach GOZ przy jednoczesnym spadku inicjatyw jednorazowych pokazują, że biznes zaczyna na te wezwania odpowiadać.

Pozwala to mieć nadzieję, że w najbliższych latach środowisko z niemego interesariusza stanie się jednym z najbardziej zauważalnych podmiotów — podkreślają autorzy raportu.

Społecznie odpowiedzialni

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będąca zestawieniem działań firm w zakresie CSR z konkretnego roku. Stanowi największy w Polsce przegląd biznesu społecznie odpowiedzialnego. Zgłoszenia i publikacja dobrych praktyk są bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są co roku przez specjalny formularz online od końca listopada do początku stycznia.

Więcej informacji: www.odpowiedzialnybiznes.pl.

1549

Tyle praktyk zawiera raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)...

235

...a tyle z nich dotyczy środowiska.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Barbara Warpechowska

Polecane