Jak polskie firmy korzystają z chmury

Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Jedne decydują się na technologie cloudowe, bo chcą zmniejszyć koszty, celem innych jest wprowadzenie innowacji. Ale niewiele firm przekuwa chmurę w efekt biznesowy.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • Czy polskie firmy są dojrzałe chmurowo
  • Co utrudnia transformację chmurową
  • Jakie efekty związane z korzystaniem z chmury chciałyby osiągnąć firmy

Jak polskie firmy korzystają z chmury

opublikowano: 02-06-2022, 20:00
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Jedne decydują się na technologie cloudowe, bo chcą zmniejszyć koszty, celem innych jest wprowadzenie innowacji. Ale niewiele firm przekuwa chmurę w efekt biznesowy.

Tylko co ósmy przedsiębiorca ocenia dojrzałość transformacji chmurowej swojej firmy jako wysoką. Większość osób zarządzających organizacjami przyznaje, że nie osiągnęły jeszcze znaczącej wartości z inwestycji w chmurę – wynika z pierwszej edycji raportu PwC Polska “Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość”.

Wśród polskich przedsiębiorców chmura utożsamiana jest głównie z innowacyjnością (takie skojarzenie ma 44 proc. pytanych), ale jeszcze niewiele firm dostrzega jej kluczowe znaczenie dla wzrostu – zaledwie 19 proc. Rodzimy rynek postrzega tę technologię jako platformę do tworzenia nowych produktów i usług, a także sposób na wykorzystanie szans rynkowych. Jednak co czwarty przedsiębiorca traktuje chmurę tylko jako narzędzie do oszczędności kosztów i utożsamia z dziedziną IT.

Natomiast eksperci podkreślają, że strategia technologiczna, w tym chmura, nie może być wyłącznie planem IT, a musi być elementem całej strategii biznesowej. Dodają, że transformacja chmurowa to nie tylko wdrożenie, ale i skuteczna adaptacja rozwiązań na poziomie całej firmy. Jeśli organizacja podejmuje się zmiany cyfrowej, powinna precyzyjnie zdefiniować role i obowiązki kadry zarządzającej i efekty biznesowe. Koszty tej transformacji są ważne, ale nie kluczowe – wartość zmiany należy mierzyć także przez uzyskany wzrost przychodów, szybką innowację czy wzrost bezpieczeństwa.

Niedojrzali chmurowo

Tylko 13 proc. organizacji w Polsce ocenia swoją dojrzałość w obszarze transformacji chmurowej jako wysoką. Niemal co druga (47 proc.) określa ją jako średnią, 32 proc. uznaje ją za niską, natomiast 7 proc. nie używa chmury i nie uwzględnia jej w swojej strategii.

W efekcie aż 59 proc. pytanych przedsiębiorców uważa, że wciąż jeszcze nie udało się im zrealizować znaczącej wartości z inwestycji w chmurę. Jednocześnie trzech na czterech z nich postrzega chmurę wyłącznie w kategorii usprawnienia działalności operacyjnej i kosztów. Co znaczące, dla firm o wysokiej dojrzałości ważniejsze od zmniejszenia kosztów jest zwiększenie przychodów i przyspieszenie wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek – tak wskazało 47 proc. tych organizacji.

– Wykorzystanie chmury determinuje jej wysoka użyteczność biznesowa, ponieważ kluczowym zadaniem technologii, a zatem także chmury, jest wsparcie i realizacja celów biznesowych organizacji. Wyniki ankiety pomagają dostrzec bezpośrednią relację pomiędzy różnymi obszarami biznesowymi a technologią - zwłaszcza tam, gdzie technologia chmurowa przekłada się na największy zysk i finalny efekt biznesowy – mówi Mariusz Chudy, partner oraz CEE cloud & digital leader PwC Polska.

Element strategii:
Element strategii:
Nie możemy traktować chmury jako projektu IT z określonym czasem realizacji. To narzędzie, które powinno być na bieżąco rozwijane wraz z organizacją – podkreśla Mariusz Chudy, partner i CEE cloud & digital leader PwC Polska.
Materiał partnera

Firmy wciąż szukają drogi do zapewnienia spójnego i możliwie dynamicznego przejścia do chmury z zachowaniem ciągłości działania. Priorytetem jest dla nich utrzymanie tego stanu. Zaangażowanie w projekty transformacyjne traktują jako wyzwanie, ale także szansę. Okazuje się jednak, że dużym problemem dla firm wciąż jest sposób przełożenia języka technologii na efekty biznesowe.

Co stoi na przeszkodzie w uzyskaniu lepszych wyników? Zdaniem 76 proc. problemem jest brak w organizacji kompetencji i talentów technologicznych. Natomiast 72 proc. wskazuje na brak integracji systemów i danych oraz niezdolność do utrzymania zaangażowania członków kadry zarządzającej. Istotny jest również brak mapy korzyści biznesowych (64 proc.) oraz lidera odpowiedzialnego za transformację (57 proc.).

Co chcemy osiągnąć

Jakie efekty związane z korzystaniem z chmury chciałyby osiągnąć zarządy? Najczęstszymi są: przyspieszenie wejścia na rynek nowych produktów i usług (time to market), wprowadzanie innowacji, zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienie ciągłości biznesowej (wszystkie po 44 proc.). Celem jest również wyższa odporność i elastyczność działania – 43 proc. i zmniejszenie kosztów – 29 proc. Firmy zwracają uwagę także na usprawnienie procesu decyzyjnego dzięki lepszej analizie danych (27 proc.).

– W trzyletniej perspektywie liderów widać pozytywny trend w postrzeganiu efektów i korzyści, jakie mogą przynieść transformacje chmurowe. Oczekiwanie zmniejszenia kosztów ustępuje miejsca lepszej efektywności, poprawie obszaru time to market czy potencjalnie zwiększenia konkurencyjności w długiej perspektywie dzięki chmurze. Im wyższa dojrzałość organizacji w transformacji chmurowej, tym większe są jej oczekiwania i możliwości w kreowaniu nowych produktów i usług cyfrowych, osiąganiu większych przychodów z chmury oraz zatrzymaniu talentów – podkreśla Przemysław Galiński, dyrektor PwC Polska z zespołu CEE cloud & digital.

Poziom dojrzałości chmurowej

Kiedy mówimy o wysokiej, a kiedy o niskiej dojrzałości chmurowej? Z tą pierwszą mamy do czynienia, gdy przedsiębiorstwo stosuje rozwiązania chmurowe we wszystkich obszarach działalności i skaluje je w całej firmie poprzez m.in. projektowanie swoich usług i rozwiązań, zoptymalizowanie i efektywne wykorzystanie chmury w miejscach, w których przynosi to największe korzyści. W działalności uwzględnia strategię multicloud i model hybrydowy.

Natomiast niska dojrzałość oznacza fazę testowania pojedynczych rozwiązań. Chodzi o firmy, w których decyzje podejmowane są w pierwszej kolejności w celu tworzenia nowych produktów, następnie obniżenia kosztów centrów danych i innej infrastruktury, a na trzecim miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.