Jednostkowy zysk netto KGHM wyniósł 1,96 mld zł

PAP
opublikowano: 13-05-2011, 07:51

Jednostkowy zysk netto KGHM w pierwszym kwartale 2011 roku wzrósł do 1,96 mld zł z 725,4 mln zł w pierwszym kwartale 2010 roku i był wyższy od konsensusu na poziomie 1,84 mld zł.

Oczekiwania analityków co do zysku netto spółki w pierwszym kwartale wahały się w przedziale od 1,6 mld zł do 1,954 mld zł.

Zysk operacyjny KGHM w pierwszym kwartale 2011 roku wzrósł do 2,42 mld zł z 906,1 mln zł rok wcześniej, podczas gdy średnia prognoz rynkowych mówiła o 2,27 mld zł.

Przychody ze sprzedaży wzrosły w pierwszym kwartale 2011 roku o 46 proc. do 4,77 mld zł wobec 3,27 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Analitycy spodziewali się 4,78 mld zł przychodów.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży był przede wszystkim wynikiem: wyższych średniorocznych notowań miedzi (zwiększenie z 7 243 USD/t do 9 646 USD/t) i srebra(zwiększenie z 16,93 USD/troz do 31,86 USD/troz), większego wolumenu sprzedaży miedzi (wzrost z 121 tys. t do 133 tys. t), przy wpływającym na zmniejszenie przychodów niższym wolumenie sprzedaży srebra (z 327 t do 263 t)" - podał KGHM.

Spółka podała, że w I kwartale 2011 roku wyprodukowano 140 tys. ton miedzi elektrolitycznej, w tym 33 tys. ton z zakupionych materiałów miedzionośnych oraz 289 ton srebra metalicznego.

W I kwartale 2011 roku przychody ze sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi stanowiły 79 proc., a srebra 17 proc. (w analogicznym okresie 2010 roku odpowiednio: 80 proc. i 16 proc.) ogółu przychodów ze sprzedaży.

Koszty działalności operacyjnej (koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu) w I kwartale 2011 r. wyniosły 2,39 mld zł i w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego były wyższe o 328,47 mln zł, tj. o 16 proc.

Spółka podała, że zmiana kosztów działalności operacyjnej wynika głównie z wyższego wolumenu sprzedaży wyrobów z miedzi o 10 proc. oraz wzrostu kosztów według rodzaju o 12 proc. przy wyższym poziomie produkcji miedzi elektrolitycznej o 9 proc., tj. 11 tys. ton.

Koszty rodzajowe w I kw. wyniosły 2,7 mld zł i były wyższe od kosztów analogicznego okresu roku ubiegłego o 292,2 mln zł. Zmiana poziomu kosztów rodzajowych spowodowana jest głównie wzrostem kosztów nabycia zużytych wsadów obcych, materiałów i paliw technologicznych, energii oraz usług obcych w tym górniczych robót przygotowawczych (wzrost zakresu rzeczowego o 2,6 km).

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej (koszt całkowity przed pomniejszeniem o wartość metali szlachetnych – głównie srebra i złota) w I kwartale 2011 r. wyniósł 16.968 zł/t i uległ zwiększeniu w relacji do I kwartału 2010 r. o 13 proc. ze względu na niższą produkcję półfabrykatów na zapas oraz wzrost cen materiałów i paliw technologicznych. Całkowity jednostkowy koszt produkcji wyniósł 13.506 zł/t.

"Powyższe czynniki wpłynęły również na poziom sprzężonego jednostkowego kosztu produkcji miedzi z wsadów własnych, który w I kwartale 2011 r. wyniósł 13.821 zł/t i był wyższy w relacji do I kwartału ubiegłego roku o 1.310 zł/t, tj. 11 proc. Korzystny wpływ na wysokość kosztu własnego miał wyższy wolumen produkcji własnej o 15 proc. (+14 tys. t) oraz wycena metali szlachetnych w szlamach anodowych. Całkowity jednostkowy koszt produkcji z wsadów własnych wyniósł 9.401 zł/t" - podał KGHM.

Zysk ze sprzedaży (zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży) osiągnięty w I kwartale 2011 r. w wysokości 2,38 mld zł był wyższy od zysku za I kwartał 2010 roku o 1,17 mld zł, tj. blisko dwukrotnie.

Pozostała działalność operacyjna zamknęła się w I kwartale 2011 r. zyskiem w wysokości 41,6 mln zł, na którą największy wpływ miała wycena i realizacja instrumentów pochodnych, otrzymane odsetki oraz ujemne różnice kursowe. Poprawa wyniku o 344,94 mln zł w odniesieniu do I kwartału 2010 r. spowodowana jest przede wszystkim skutkiem wyceny instrumentów pochodnych oraz niższym poziomem ujemnych różnic kursowych.

"W konsekwencji powyższych zmian zysk z działalności operacyjnej w I kwartale 2011 roku wyniósł 2.421.570 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku zwiększył się o 1.515.433 tys. zł, tj. 2,7-krotnie" - podał KGHM.

Wartość EBITDA w I kwartale 2011 r. wyniosła 2,59 mld zł (w tym amortyzacja 166,74 mln zł) i była o 1,53 mld zł (2,4-krotnie) wyższa od wartości wskaźnika dla analogicznego okresu roku poprzedniego.(PAP)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane