Ostrożności nigdy dość

  • Marta Sieliwierstow
opublikowano: 26-11-2015, 22:00
Obserwuj w MójPB:

BHP Za bezpieczeństwo na budowie odpowiada nie tylko pracodawca, ale też kierownik budowy lub mistrz budowlany

Tylko w ubiegłym roku wypadkom na budowach w Polsce uległy 6264 osoby. Jest to jeden z sektorów gospodarki najbardziej na nie narażony. Prawo do bezpiecznych warunków pracy każdemu pracownikowi gwarantuje Konstytucja RP. Zapisy w niej zawarte doprecyzowuje wiele przepisów rozproszonych po różnych aktach prawnych.

Marek Wiśniewski

— Odpowiedzialność za wypadki na budowie może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach. Szczegółowe przepisy znajdują się m.in. w Kodeksie pracy, prawie budowlanym, Kodeksie karnym czy Kodeksie cywilnym — wylicza Kamil Kałużny, starszy inspektor pracy, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi.

Niebezpieczne budowy

Choć mogłoby się wydawać, że pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników ponosi pracodawca, to w rzeczywistości jest inaczej. Zdaniem Kamila Kałużnego, nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, kto jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kto kieruje pracownikami lub innymi osobami fizycznymi. Każdy wypadek przy pracy na budowie należy rozpatrywać indywidualnie. Trzeba także przeanalizować treści umów, np. generalnych wykonawców z podwykonawcami, umów o pracę, strukturę organizacyjną w przedsiębiorstwie. Konieczne jest ustalenie, czy i jakie przepisy lub zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nie były przestrzegane.

— W przypadku sektora budowlanego osobami najczęściej pociąganymi do odpowiedzialności poza pracodawcą będą: kierownik budowy i mistrz budowlany lub inne osoby mające odpowiednie kompetencje do kierowania pracownikami i upoważnione do tego bezpośrednio przez pracodawcę — mówi Michał Buna, adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Co ważne, upoważnienie to nie musi być wyrażone w żadnej szczególnej formie. Samo objęcie funkcji kierowniczej jest tożsame z przyjęciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników i wykonywanych robót. W razie wypadku do odpowiedzialności cywilnej najczęściejpociągany będzie pracodawca sam bądź solidarnie z kierownikiem budowy. Natomiast do odpowiedzialności karnej najczęściej kierownik bądź mistrz budowlany, stosownie do obowiązków, których nie dopełnili.

— W prawie budowlanym wymienionych jest wiele rzeczy, za które odpowiada kierownik budowy. Pracodawca nie musi dodatkowo zapisywać w umowie zakresu odpowiedzialności. Kierownik budowy z urzędu odpowiada za warunki i organizację pracy na budowie — dodaje Michał Buna.

Na wszelki wypadek

W sytuacji, kiedy na jednej budowie pracuje wiele osób zatrudnionych przez różne firmy, pracodawcy mają m.in. obowiązek współpracować ze sobą, a także wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników.

— Jako generalny wykonawca nie zatrudniamy własnych pracowników fizycznych, lecz firmy podwykonawcze wraz z uprawnionym nadzorem inżynierskim, który oczywiście jest odpowiednio przeszkolony. W takiej sytuacji w razie wypadku odpowiedzialność ponoszą podwykonawcy. Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa zatrudniamy ponadto zewnętrzne firmy wykonujące cykliczne kontrole BHP na budowach. Po nich sporządzane są protokoły i wszelkie uchybienia są przekazywane podwykonawcom w celu ich usunięcia — wyjaśnia Rafał Michalski, dyrektor ds. technicznych firmy Robyg.

Standardem w branży budowlanej jest zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych. Według Kodeksu pracy, pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy wszystkim osobom, niezależnie od formy zatrudnienia, także prowadzącym na własny rachunek działalność gospodarczą. Deweloperzy, generalni wykonawcy i podwykonawcy często korzystają z ubezpieczeń CAR/EAR, czyli ubezpieczeń wszystkich rodzajów ryzyka budowlano-montażowego. Ubezpieczenia CAR/EAR mogą mieć dwa rodzaje: ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie mienia może się odnosić do prac budowlano-montażowych, sprzętu, narzędzi, maszyn budowlanych i wyposażenia oraz zaplecza budowy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich natomiast dotyczy szkód powstałych w wyniku czynu niedozwolonego powstałego w związku z realizacją prac budowlano-montażowych.

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marta Sieliwierstow

Polecane