PKO BP przejmuje Nordea BP, Nordea PTUnŻ i Nordea FP

DI, ESPI
opublikowano: 12-06-2013, 19:47

Kosztem około 2,8 mld zł Bank PKO BP przejmie 99,21 proc. udziałów Nordea Bank Polska oraz 100 proc. udziałów Nordea PTU na Życie oraz Nordea Finance Polska.

Akcje Nordea Bank Polska zostaną nabyte w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, wraz z portfelem wierzytelności wobec klientów korporacyjnych Nordea Bank AB o wartości nominalnej wynoszącej 3,6 mln zł według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Cena nabycia akcji Nordea Bank Polska ustalona została na 2,642 mld zł i będzie podlegać korekcie w związku z wynikami finansowymi Nordea Bank Polska.

Z kolei cena nabycia Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ustalona została na 180 mln zł i również będzie podlegać korekcie.

Natomiast za Nordea Finance Polska, przejmujący zapłaci 8 mln zł (również będzie ta kwota weryfikowana)

Transakcja wymaga  zgody prezesa UOKiK, ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego oraz KNF.

Więcej w jutrzejszym "Pulsie Biznesu"

Dodatkowe szczegóły w komunikacie poniżej:

Jednym z elementów Transakcji jest utrzymanie przez Grupę Nordea finansowania portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Nordea Bank Polska S.A. ("Portfel Hipoteczny"). Finansowanie zostanie zapewnione przez udzielenie przez Nordea Bank AB (publ) PKO Bankowi Polskiemu S.A. linii kredytowej w kwocie do: CHF 3.869.400.000 (słownie: trzy miliardy osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy franków szwajcarskich), EUR 501.000.000 (słownie: pięćset jeden milionów euro) oraz USD 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy dolarów amerykańskich) na okres maksymalnie 7 lat, z okresem trzyletniej karencji w spłacie ("Linia Kredytowa"). Umowa dotycząca Linii Kredytowej ma zostać zawarta przez Nordea Bank AB (publ) oraz PKO Bank Polski S.A. w dacie zamknięcia Transakcji (closing). Linia Kredytowa ma zostać zabezpieczona przelewem na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Portfela Hipotecznego dokonanym na rzecz Nordea Bank AB (publ) przez Nordea Bank Polska S.A. Średnia efektywna marża w maksymalnym okresie finansowania w ramach Linii Kredytowej wynosi 63 punkty bazowe powyżej właściwej stopy referencyjnej. Linia Kredytowa nie przewiduje prowizji związanych z udzieleniem finansowania.

PKO Bank Polski S.A. odpożyczy środki pozyskane w ramach Linii Kredytowej na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w formie linii kredytowej push-down w kwocie do: CHF 3.869.400.000 (słownie: trzy miliardy osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy franków szwajcarskich), EUR 501.000.000 (słownie: pięćset jeden milionów euro) oraz USD 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy dolarów amerykańskich) na okres maksymalnie 7 lat, z okresem trzyletniej karencji w spłacie ("Linia Push-Down"). Linia Push-Down będzie niezabezpieczona. Warunki finansowe Linii Push-Down (marża kredytowa, prowizja) są ustalone na warunkach rynkowych.

O zawarciu umowy Linii Kredytowej oraz Linii Push-Down PKO Bank Polski S.A. poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Ponadto, w ramach Transakcji Grupa Nordea zobowiązała się partycypować w ryzyku utraty wartości Portfela Hipotecznego na warunkach określonych w umowie dotyczącej podziału ryzyka kredytowego, która zostanie podpisana przez Nordea Bank AB (publ) oraz PKO Bank Polski S.A. w dacie zamknięcia Transakcji (closing) ("Umowa Podziału Ryzyka"). Zgodnie z Umową Podziału Ryzyka, Nordea Bank AB (publ) ponosić będzie w okresie 4 lat od zamknięcia Transakcji 50% nadwyżki kosztu ryzyka Portfela Hipotecznego ponad roczny poziom kosztów ryzyka ustalony na poziomie 40 punktów bazowych za każdy rok powyższego czteroletniego okresu obowiązywania Umowy Podziału Ryzyka.

Nordea Bank AB (publ) zobowiązuje się także utrzymać udzielone przez Nordea Bank AB (publ) na rzecz Nordea Bank Polska S.A. pożyczki podporządkowane w kwotach CHF 68.000.000 i CHF 224.000.000 oraz terminach zapadalności przypadających odpowiednio w 2019 r. i 2022 r. ("Pożyczki Podporządkowe"). Zgodnie z Umową spłata obu Pożyczek Podporządkowanych nastąpić ma na 5 lat przed terminem zapadalności określonym w odpowiednich umowach Pożyczek Podporządkowanych, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód regulacyjnych wymaganych dla dokonania każdej spłaty.

Ponadto, w ramach Transakcji Nordea Bank AB (publ) zobowiązała się do spowodowania, że Nordea Bank Polska S.A. zaoferuje PKO Bankowi Polskiemu S.A., w dniu zamknięcia Transakcji (closing), warranty subskrypcyjne uprawniające PKO Bank Polski S.A. do objęcia akcji nowej emisji Nordea Bank Polska S.A. ("Nowe Akcje") po cenie emisyjnej odpowiadającej cenie oferowanej w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska S.A. Objęcie przez PKO Bank Polski S.A. Nowych Akcji ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu adekwatności kapitałowej tego Banku w związku z Transakcją.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, ESPI

Polecane