Ponad stu ekonomistów i prawników przeciw demontażowi OFE

opublikowano: 05-12-2013, 13:28

Znani polscy ekonomiści i prawnicy podpisali oświadczenia, w których wyrazili swój sprzeciw wobec demontażowi reformy emerytalnej. Wśród sygnatariuszy Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Włodzimierz Cimoszewicz, były premier i Leszek Balcerowicz.

„Uważamy zatem, że przenoszenie zobowiązań z OFE do ZUS szkodzi interesom przyszłych emerytów i zagraża bezpieczeństwu emerytalnemu tych, którzy dzisiaj płacą składki. Szkodzi też długofalowym interesom polskiej gospodarki, bo przejęcie aktywów OFE opóźni naprawę finansów publicznych i zmniejszy i tak niską stopę oszczędności w naszym kraju”, przekonują ekonomiści.

Wskazują również, że w latach 1999-2012 wpłaty na OFE wynosiły średnio 1,2 proc. PKB rocznie, przy  całkowitych wydatkach budżetowych przekraczających 40 proc. PKB. W tym czasie deficyt budżetowy w relacji do PKB był taki sam jak przed reformą wyniósł 4,6 proc. Pojawienie się OFE go nie zmieniło.

„Dlatego uważamy, że Rząd i Parlament powinny wycofać się z obecnej wersji projektu ustawy, której zasadniczym celem jest szybkie przejęcie 2/3 obecnych zasobów emerytalnych Polaków, a docelowo likwidacja funduszy i powrót do monopolu ZUS”, dodają.

Prawnicy tymczasem przekonują, że proponowane przez rząd zmiany stanowią naruszenie prawa, nazywając przeniesienie części środków z OFE do ZUS wywłaszczeniem.

"Rozwiązania te naruszają normy art. 21 i 64 Konstytucji. Proponowane rozwiązania stoją również w jaskrawej sprzeczności z zasadą proporcjonalności. Bowiem wbrew temu, co się głosi w oficjalnym uzasadnieniu, proponowane rozwiązania nie są ani konieczne, ani wystarczające do naprawy finansów publicznych."

Ekonomiści:

 • Elżbieta Adamowicz, prof., SGH
 • Ewa Balcerowicz, dr, przewodnicząca Rady Fundacji CASE
 • Leszek Balcerowicz, prof., przewodniczący Rady Fundacji FOR, b. wicepremier i minister finansów (1989-1991; 1997-2000), b. prezes NBP (2001-2007)
 • Maciej Bałtowski, prof., Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Tomasz Bardziłowski, wiceprezes DI Investors
 • Maciej Bitner, główny ekonomista Wealth Solutions, sekretarz Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego
 • Barbara Błaszczyk, prof., b. wiceprzewodnicząca Rady Przekształceń Własnościowych przy prezesie Rady Ministrów (1991-1996)
 • Mieczysław Błoński, dr, wiceprzewodniczący Rady TEP Adam Budnikowski, prof. SGH
 • Maciej Bukowski, dr SGH
 • Antoni Chawluk, dr, Mansfield College, Oxford University Agnieszka Chłoń-Domińczak, dr, SGH
 • Andrzej Cieślik, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW Henryk Ćwikliński, prof., Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Dąbkowski, Coffey International Development, Wydział Nauk Ekonomicznych UW Marek Dąbrowski, prof., b. sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (1989-1990)
 • Piotr Denderski, Tinbergen Institute, Vrije Universiteit Amsterdam Paweł Dobrowolski
 • Maria Drozdowicz-Bieć, prof., SGH
 • Marek Dworak, prezes Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Grupy RMF
 • Dariusz Filar, prof., Uniwersytet Gdański
 • Anna Fornalczyk, dr hab., pierwszy prezes Urzędu Antymonopolowego (1990-1995) Tomasz Gabrusewicz, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Agnieszka Gabrusewicz, absolwentka UEP, główna księgowa Witold Gadomski, dziennikarz
 • Katarzyna Gajda, GPW w Bukareszcie (Bursa de Valori Bucuresti) Łukasz Goczek, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Marek Goliszewski, prezes BCC
 • Stanisław Gomułka, prof., główny ekonomista BCC, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (2008)
 • Marek Góra, prof., SGH
 • Jarosław Górski, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW Mirosław Gronicki, dr, b. minister finansów (2004-2005) Urszula Grzelońska, prof., SGH
 • Jan Hagemejer, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW Andrzej Halesiak, członek Rady TEP
 • Irena Herbst, dr
 • Konrad Hernik, prezes Zarządu Armatura Kraków S.A.
 • Hubert Janiszewski, dr
 • Janusz Jankowiak, JJ Consulting
 • Piotr M. Jaworski, dr, School of Management of the Business School, Edinburgh Napier University (Wlk. Brytania)
 • Janina Jóźwiak, prof., SGH
 • Mirosław Kachniewski, dr, prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Stefan Kawalec, prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o., b. wiceminister finansów (1991- 1994)
 • Robert Klawe, przewodniczący Komisji Rewizyjnej TEP
 • Stanisław Kluza, dr, pierwszy przewodniczący KNF (2006-2011), b. minister finansów (2006),
 • b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 • Bożena Kołosowska, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Andrzej Kondratowicz, dr, członek Rady TEP, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, UW Alicja Kornasiewicz, dr, b. sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (1997-2000) Irena Kotowska, prof., SGH
 • Katarzyna Kowalska, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa Jan Król, b. poseł na Sejm (1989-2001), b. wicemarszałek Sejmu (1997-2001)
 • Maciej Krzak, dr, CASE
 • Przemysław Kusztelak, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Dariusz Ledworowski, dr, b. minister współpracy gospodarczej z zagranicą (1991) Piotr Lewandowski, dr, SGH
 • Jacek Liwiński, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Wojciech Maciejewski, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW Iga Magda, dr, SGH
 • Krzysztof Makarski, dr, SGH
 • Kazimierz Meredyk, prof., Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Katarzyna Metelska-Szaniawska, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Witold Michałek, ekspert BCC ds. gospodarki i legislacji
 • Tomasz Mickiewicz, prof., Aston University (Birmingham, Wlk. Brytania) Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan
 • Wojciech Nagel, dr, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych, członek RN ZUS Wioletta Nawrot, dr, Londyn
 • Adam Noga, prof., Akademia Leona Koźmińskiego Paweł Nowakiewicz, członek KUEK
 • Andrzej Olechowski, dr, b. minister finansów (1992-1992), b. minister spraw zagranicznych (1993-1995)
 • Wojciech Otto, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW Wojciech Paczos, European University Intitute we Florencji
 • Wiktor Patena, dr, rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University Nina Perret, sekretarz generalny TEP
 • Ryszard Petru, przewodniczący Rady TEP
 • Dorota Powtak, The Clerk, członek wspierający IIA w Polsce
 • Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof., kierownik Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Roman Przybylski, członek Zarządu Nowy Styl Group, członek KUEK Ryszard Rapacki, prof., SGH
 • Joanna Rutecka, dr, SGH
 • Anna Ruzik-Sierdzińska, dr, SGH, CASE
 • Tomasz Rybnik, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW Ewa Sadowska-Cieślak
 • Włodzimierz Siwiński, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW Mieczysław Socha, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW Dariusz Stańko, dr, SGH
 • Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW Janusz Steinhoff, dr, b. wicepremier i minister gospodarki (1997-2001)  Paweł Strawiński, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Agnieszka Strycharz, manager, Sabre Polska Sp. z o.o. Justyna Supińska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW Tadeusz Syryjczyk, dr, b. minister gospodarki (1989-1990) Marcin Szlenk, ekonomista, ACMA, MBA
 • Urszula Sztanderska, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Adam Tański, b. minister rolnictwa (1991 oraz 2003), b. prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (1992-2002)
 • Jerzy Thieme, dr
 • Joanna Tyrowicz, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW Łukasz Wacławik, dr
 • Marian Wiśniewski, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW Jerzy Wiśniewski, prof., Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Wiktor Wojciechowski, dr, główny ekonomista Invest Banku, SGH Michał Wojciechowski, członek TEP
 • Maciej Wojtuń, dyrektor zarządzający Platinium Finanse, członek KUEK Andrzej Wojtyna, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Tomasz Woźniak, dr, University of Melbourne
 • Dariusz Woźniak, dr, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University Adam Wróbel
 • Bohdan Wyżnikiewicz, dr, wiceprzewodniczący Rady TEP, b. prezes GUS (1991-1992) Anna Wziątek-Kubiak, prof.
 • Anna Zalewska, prof., School of Management, University of Bath (Wlk. Brytania) Paulina Ziembińska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Michał Ziembiński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW Zbigniew Żółkiewski, dr, Warszawa
 • Maciej Żukowski, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Tomasz Żylicz, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW


Prawnicy:

 • Aleksander Chłopecki, prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu  Warszawskiego
 • Włodzimierz Cimoszewicz, dr, b. prezes Rady Ministrów, minister sprawiedliwości
 • Grzegorz Domański, dr hab.,  radca prawny
 • Ziemisław Gintowt, adwokat,  dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
 • Wojciech Góralczyk, dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego
 • Marcin Górski, dr, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego
 • Andrzej Grabiński, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu
 • Tomasz Gruszecki, prawnik, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Katedra Instytucji i Rynków Finansowych
 • Maciej Gutowski, adwokat, prof. UAM dr hab. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu
 • Andrzej Janiak,  prof. UAM dr hab. Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Konert, dr, Uczelnia Łazarskiego
 • Grzegorz Kopeć, adwokat, wicedziekan Rady Adwokackiej w Katowicach
 • Piotr Kruszyński, adwokat, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Roman Kusz, adwokat, dziekan Rady Adwokackiej w Katowicach
 • Dorota Maśniak, prof. UG dr hab., Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego
 • Marcin Matczak, dr hab., radca prawny
 • Jerzy Menkes, prof. dr hab., Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego i Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych SGH
 • Marek Mikołajczyk, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
 • Mariusz Muszyński, prof. dr hab., Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych
 • Adam Olejniczak, prof. UAM dr hab., Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Radosław Pacud, dr hab., Katedra Rynku Ubezpieczeniowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Arkadiusz Radwan, dr, Instytut Allerhanda
 • Zbigniew Rau, prof. dr hab., kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Magdalena Rycak, dr, Uczelnia Łazarskiego
 • Jacek Trela, adwokat, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Tomasz Tulejski, prof. UŁ dr hab., Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Marcin Skubiszewski, dr, prawnik, dr informatyki
 • Jerzy Stępień, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • Jarosław Szymanek, prof. UW dr hab., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
 • Jerzy Wierchowicz, adwokat, były przewodniczący klubu poselskiego Unii Wolności
 • Tomasz Zalasiński, dr, radca prawny, konstytucjonalista
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KŁ

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu