Samorząd powinien jednoczyć przedsiębiorców wokół idei

Jan Klimek
opublikowano: 13-05-1999, 00:00

Jan Klimek: samorząd powinien jednoczyć przedsiębiorców wokół idei

DYNAMICZNA RÓWNOWAGA: Poszczególne samorządy powinny nauczyć się wykorzystywać istniejące i przyszłe napięcia jako impuls twórczy, a nie destrukcyjny — postuluje Jan Klimek. fot. Grzegorz Kawecki

Środowisko polskiego biznesu do dzisiaj nie może zapisać na konto swoich sukcesów posiadania „konstytucji przedsiębiorczości”, czyli ustawy regulującej nie tylko kwestie rejestracji podmiotów i ogólne przepisy obrotu gospodarczego, ale także zawierającej zasady reprezentacji tego środowiska oraz pewne kardynalne założenia etyki biznesu. Ustawa o działalności gospodarczej nie została w swoim zasadniczym kształcie zmieniona od dziesięciu lat, chociaż w tym czasie całkowitej przemianie uległa struktura gospodarki narodowej.

WINĘ za to zaniechanie ponoszą zarówno polityczne elity, jak i sami przedsiębiorcy, nie potrafiący mówić wspólnym głosem. Politycy leniwie podchodzą do kwestii prawnego uregulowania przedsiębiorczości, bo raz po raz jakieś lobby wywiera na nich naciski, a poza tym wygodniej im rozgrywać napięcia między poszczególnymi środowiskami. Natomiast przedsiębiorcy dawno zatracili się w dyskusjach, co dla nich lepsze: obligatoryjność zrzeszania się czy dobrowolność członkostwa? Wydaje się, że nowe prawo gospodarcze oraz jednolite zasady reprezentacji środowiska przedsiębiorców nikomu nie są potrzebne!

JEŚLI NIE MA prawa pisanego — obowiązują reguły zwyczajowe. Wówczas zawsze można uważać, iż ma się do czegoś prawo. Najbardziej widoczne jest to w kwestii samorządu gospodarczego — pojęcia, którego nie precyzuje nawet rozpatrywany obecnie w komisjach sejmowych projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej. Tymczasem samorząd jest formą organizacji działalności grupowej, w której najważniejsze staje się poczucie wspólnoty realizowanej idei. Natomiast przestrzeń, w której działają różne podmioty, w tym samorządy wszelkich form, jest przestrzenią wielowymiarową. I nawet między podobnymi organizmami panują w niej wielowymiarowe napięcia.

NIE INACZEJ wygląda sytuacja w łonie samorządów gospodarczych, czego dowodem jest zróżnicowanie stanowisk — na przykład między Krajową Izbą Gospodarczą czy Business Centre Club a izbami rzemieślniczymi, regionalnymi towarzystwami gospodarczymi i stowarzyszeniami branżowymi — w kwestii prawa do reprezentowania wszystkich środowisk przedsiębiorców. Kierunkiem rozładowania napięć w przestrzeni samorządowej powinna być przemiana wewnętrznych relacji z konfliktów na współpracę. Skorzysta na tym najsłabsze — bo najmłodsze — ogniwo łańcucha, to znaczy samorząd małych i średnich firm, stanowiących siłę w swej masie, ale słabo zorganizowanych, czyli w istocie będących masą bezwładną.

BĘDZIE TO MOŻLIWE tylko wówczas, gdy poszczególne samorządy nauczą się wykorzystywać istniejące i przyszłe napięcia jako impuls twórczy, a nie destrukcyjny. Taką sytuację można nazwać wariantem dynamicznej równowagi. W praktyce zarządzania różnymi formami samorządu gospodarczego oznaczałoby to przejście od niezbędnego etapu tzw. zarządzania zmianami do etapu zarządzania we współpracy. Organizacje samorządowe powinny cechować: po pierwsze — przynajmniej wzajemna lojalność (by nie nadużywać terminu — zaufanie); po drugie — świadomość, że ich wspólnota interesów nie powinna gubić się w bieżących problemach, czasem wikłających je w konflikty; po trzecie — otwartość na wzajemną komunikację.

POLSKA jest krajem tworzącego się społeczeństwa obywatelskiego, w którym rosnąć będzie znaczenie organizacji samorządowych, a zatem — używając wojskowej przenośni — znaczenie umiejętności rozbrajania zaminowanych obecnie pól napięć przez saperów samorządowego i przedsiębiorczego działania.

Jan Klimek jest przewodniczącym Stronnictwa Demokratycznego, wiceprezesem Związku Rzemiosła Polskiego, posłem UW z Katowic

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jan Klimek

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Samorząd powinien jednoczyć przedsiębiorców wokół idei