Sieci kablowe wspierają cyfryzację

Dorota Kaczyńska
opublikowano: 15-03-2016, 22:00

Branża przeznacza średnio około 20 proc. swoich przychodów na nowe inwestycje. Dzięki temu może się poszczycić rosnącą z roku na rok liczbą klientów.

Przed sektorem CATV — kolejne lata dynamicznych wzrostów. Jednocześnie branża ta musi testować nowe modele działania, szczególnie wobec rosnącej konkurencji dostawców treści internetowych — takie wnioski i prognozy płyną z debaty „Raport PwC — wpływ sektora operatorów kablowych na rozwój polskiej gospodarki", zorganizowanej przez „Puls Biznesu” we współpracy z Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej i fundacją Piksel. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także największych polskich operatorów sieci kablowej.

Od lewej Łukasz Korycki „Puls Biznesu”, Janusz Kosiński, Patrycja Gołos, Witold Graboś, Lidia Kozłowska, Krzysztof Szubert, Krzysztof Heller, Tomasz Żurański.
Zobacz więcej

UCZESTNICY DEBATY:

Od lewej Łukasz Korycki „Puls Biznesu”, Janusz Kosiński, Patrycja Gołos, Witold Graboś, Lidia Kozłowska, Krzysztof Szubert, Krzysztof Heller, Tomasz Żurański. Grzegorz Kawecki

— Świat cyfryzacji, którego nieodłączną część stanowi branża operatorów kablowych, to istotny element planu premiera Morawieckiego, jak i kierunków strategicznych ogłoszonych ministra cyfryzacji. Ich głównym celem jest budowa prawdziwego społeczeństwa informacyjnego — zapewnia Witold Kołodziejski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Operatorzy telekomunikacyjni, a więc także kablowi stanowią jeden z filarów tego procesu.

Duże inwestycje

Według raportu PwC, udział branży CATV w całości stałych łącz w Polsce sięga ponad 30 proc., znacznie powyżej średniej europejskiej, która waha się wokół 18 proc. Co istotne, ponad 65 proc. polskich abonentów korzystających z dostępu do sieci o prędkości powyżej 30Mb/s to klienci operatorów CATV. Cały sektor z roku na rok prężnie się rozwija. W sumie w latach 2009-2014 wydał na inwestycje około 5,3 mld zł. Średnio operatorzy CATV na nowe projekty przeznaczają ponad 20 proc. swoich przychodów, znacznie powyżej przeciętnej dla gospodarki i branży ICT, które w obu przypadkachwynoszą około 5 proc. — podają przedstawiciele PwC. W sumie w latach 2009-2014 bezpośredni wkład branży CATV do PKB kraju wyniósł około 9,5 mld zł. Waldemar Dubaniowski, dyrektor w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC, szacuje — powołując się na analizy McKinsey Global Institute — że operatorzy sieci kablowych przyczyniają się do 4-5 proc. całkowitego wzrostu gospodarczego w Polsce w ostatnich latach. Waldemar Dubaniowski wskazuje również na pozytywny wpływ CATV na rynek pracy.

— Dla operatorów kablowych pracuje około 10 tysięcy osób. Ich liczba wzrosła w ostatnich pięciu latach o 23 proc. — wylicza Waldemar Dubaniowski. Jego zdaniem, choć pod względem rozwoju rynku cyfryzacji jesteśmy na 26. miejscu w Europie, w najbliższych latach możemy znaleźć się w pierwszej dziesiątce.

— To jest realne dzięki dynamice rozwoju we wszystkich powyższych obszarach. Sektor CATV powinien być poważnym partnerem dla wszystkich naszych decydentów, gdyż w znacznym stopniu może przybliżyć naszą drogę do udanej gospodarki cyfrowej — przekonuje Waldemar Dubaniowski.

Również z ankiety Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE) płyną pozytywne wnioski — w ubiegłym roku liczba abonentów korzystających z usług CATV wzrosła o 10 proc. W sumie na 13,8 mln gospodarstw w Polsce 4,5 mln to abonenci operatorów kablowych. Co więcej, jak podkreśla Jerzy Straszewski, prezes PIKE, zasięg techniczny sieci CATV pozwala objąć 7,8 mln gospodarstw domowych. Według danych PIKE, telewizja kablowa jest najbardziej popularna w dużych miastach, gdzie korzysta z niej ponad 40 proc. abonentów. Z kolei na wsiach odsetek ten waha się wokół zaledwie 1-2 proc.

Z własnym kapitałem

W dokumencie „Kierunki działań strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych” przewidziano pięć podstawowych filarów: spójne i proste usługi publiczne, rozbudowę infrastruktury, kompetencje cyfrowe, cyberbezpieczeństwo oraz współpracę z Unią Europejską. Bardzo ważnym elementem jest również dostęp do danych gromadzonych przez służby publiczne.

— Wszystkie zawarte w tym dokumencie kierunki działań będą rozwijane do postaci szczegółowych planów wykonawczych — wyjaśnia Krzysztof Szubert, strategiczny doradca minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej. Dodaje, że strategia rozwoju cyfryzacji — zarówno w kontekście działań krajowych, jak i międzynarodowych — jest bardzo ważnym i horyzontalnym elementem długofalowego planu rozwoju innowacyjności Polski — opracowywanego przez premiera Morawieckiego i obliczanego na co najmniej 10-15 lat.

— Obok realizacji naszych głównych założeń będziemy starali się aktywnie stymulować i wspierać wszelkie działania, które pomogą w efektywnej informatyzacji Polski — opowiada Krzysztof Szubert. Zdaniem Jerzego Straszewskiego, branża CATV jest przygotowana do realizacji planu Morawieckiego w następujących obszarach: reindustralizacji, rozwoju innowacyjnych firm oraz kapitał dla rozwoju.

— Operatorzy kablowi rozwijają się w przeważającej większości dzięki swojemu kapitałowi. Największe podmioty z tej branży inwestują nawet ponad 30 proc. swoich przychodów w nowe przedsięwzięcia — zapewnia Jerzy Straszewski. Dzięki inwestycjom polscy operatorzy kablowi wyprzedzają cele Europejskiej Agendy Cyfrowej, która zakłada, że do 2020 r. każde gospodarstwo domowe będzie miało dostęp do łącza o przepustowości minimum 30 Mb/s, a co drugie — 100 Mb/s. Już dziś, jak wylicza Jerzy Straszewski, polscy operatorzy kablowi oferują łącza o średniej przepustowości około 220 Mb/s — Są i tacy, którzy mogą się pochwalić przepustowością rzędu nawet 600 Mb na sekundę. Operatorzy CATV pozostają jedną z najbardziej innowacyjnych branż telekomunikacyjnych w Polsce i na świecie — przekonuje Jerzy Straszewski.

Sektor ten, jego zdaniem wpisuje się również w obszar wsparcia edukacji zawodowej, mocno akcentowany w planie Morawieckiego, co widać chociażby na przykładzie realizowanego programu „Szerokopasmowi są przyszłościowi” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Pomorskiego. W jego ramach PIKE we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej wprowadza i promuje w szkolnictwie zawodowym nowy zawód technika elektronicznej komunikacji szerokopasmowej.

Jednocześnie ponad 1 mld euro popłynie na budowę szybkich sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej szczególnie na przedmieściach aglomeracji, a także w mniejszych miastach i we wsiach. Pierwszy konkurs na budowę sieci szerokopasmowych rozpoczął się w IV kwartale 2015 r.

— W przeciwieństwie do operatorów telekomunikacyjnych branża CATV rozwijała się w przeważającym stopniu z własnego kapitału. Co więcej, ten rynek przez długi czas był regulowany w niewielkim stopniu, co wyszło mu na dobre. Jednak obecność kolejnych dużych podmiotów sprawia, że wszyscy zaczynają odczuwać potrzebę wprowadzenia dodatkowych regulacji — przekonuje Krzysztof Heller, ekspert rynkowy.

Jak zauważa Tomasz Żurański, prezes spółki Vectra, mimo że jesteśmy najbardziejnowocześni na tle całej branży telekomunikacyjnej i historycznie dynamicznie się rozwijaliśmy, to polska branża CATV nadal jest relatywnie małym graczem — choćby w porównaniu z globalnymi serwisami OTT czy operatorami telefonii komórkowej. Dzięki takim raportom jak przygotowany przez PWC dopiero teraz zaczynamy być wyraźniej dostrzegani na polskiej arenie gospodarczej. A jest nam to potrzebne, żebyśmy mogli jednym merytorycznym głosem wskazywać wszelkie bariery i ograniczenia — tłumaczy Tomasz Żurański.

Regulacje działań

Jednym z większych wyzwań stojących przed CATV jest rosnąca konkurencja ze strony oferty serwisów OTT (over-the-top czyli dostawcy treści wideo dostępni online), zwłaszcza po wejściu na polski rynek gigantycznego amerykańskiego gracza — Netfliksa.

— W tej sytuacji należy spojrzeć świeżym okiem na ofertę programową operatorów telewizji satelitarnej i kablowej i ją zmodyfikować w kierunku otwartych, indywidualnych i spersonalizowanych pakietów telewizyjnych — zauważa Witold Graboś, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zdaniem Patrycji Gołos, dyrektor ds. korporacyjnych i public policy w UPC Polska, dostawcy treści OTT to nie tylko zagrożenia dla CATV, lecz także potencjał. — Każda konkurencja działa stymulująco, więc także branża kablowa może się czegoś nauczyć od dostawców OTT, jak choćby tego, w jaki sposób oferować nasze treści i jakie interfejsy budować, aby zaspokajać zmieniające się potrzeby klientów — mówi Patrycja Gołos.

Sprawa OTT już trafiła do przyjętej w ubiegłym roku przez Komisję Europejską strategii jednolitego rynku cyfrowego. Strategia obejmuje trzy filary: lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej Europie, stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych dla ich lepszego rozwoju oraz zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową.

— To jedna z najważniejszych inicjatyw, jakie mają nakreślić tło przyszłych regulacji dla całej branży przy szybko następującej konwergencji i zacieraniu się granic między graczami typowo telekomunikacyjnymi, dostawcami treści i wszystkimi innymi podmiotami korzystającymi z szerokiego dostępu do internetu — tłumaczy Lidia Kozłowska, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W Polsce prowadzonych jest również wiele innych działań regulujących rynek cyfrowy i w tym działania CATV, np. kwestie dostępu dla operatorów kablowych do infrastruktury i budynków oraz kosztów prowadzenia inwestycji. — W ostatnich kilkunastu miesiącach usprawniono wydawanie decyzji administracyjnych związanych z zapewnieniem dostępu do nieruchomości. Jesteśmy również w przededniu wdrożenia tzw. dyrektywy kosztowej, która wskazuje narzędzi usprawniających procesy inwestycyjne i umożliwia zmniejszenie ich kosztów — podaje Lidia Kozłowska.

Mobilne usługi

Czy intensywny rozwój internetu zakończy erę telewizji? Zdaniem ekspertów to jeszcze śpiew przyszłości.

— Pamiętajmy, że rynek telewizji ciągle jest potężny — wyceniany na 12 mld zł, przy średnim dziennym czasie oglądania programów telewizyjnych ponad 4 godz. 23 min. Aż 96,7 proc. gospodarstw ma odbiorniki telewizyjne, gdy komputery stacjonarne są własnością 40 proc. gospodarstw, a mobilne — 59 proc. Tendencja do oglądania tradycyjnych programów ciągle jest więc silna i odbiór TV przez długie lata będzie stanowił znaczną część konsumpcyjną — przekonuje Witold Graboś. Jednocześnie zwraca uwagę na zjawisko „internetyzowania” telewizji i „utelewizyjnienia” internetu. Ponadto nadawcy tradycyjni są coraz bardziej obecni w internecie, a dostawcy internetowi coraz częściej zainteresowani tradycyjną telewizją. Te dwie tendencje nakładają się w poszukiwaniu kompletnej oferty rynkowej — wyjaśnia Graboś.

Już teraz operatorzy kablowi oferują nie tylko telewizję, lecz również usługi internetowe i telefoniczne. I dalej będą inwestowali w nowych obszarach by poszerzać swój zasięg.

— Na rynku coraz większe znaczenie ma i będzie mieć mobilność, można się zatem spodziewać, że w kolejnych latach operatorzy kablowi będą inwestowali w kierunku większej mobilności swych usług. Dlatego aktywnie szukamy nowych rozwiązań i już mamy na tym polu konkretne sukcesy, oferując usługi dostępne przez internet poza gospodarstwem domowym, jak na przykład usługa Wi-Free czy dostęp do oferty telewizyjnej za pośrednictwem aplikacji takich, jak Horizon Go — zapewnia Patrycja Gołos. Jej zdaniem, w kolejnych latach operatorzy kablowi będą starali się zwiększać mobilność swych usług.

— Raport PwC i ankieta PIKE pokazują dobrą kondycję branży CATV, która oferuje najszybszy internet w Polsce. Od nowych graczy możemy uczyć się, jak dalej rozwijać swoje usługi. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, byśmy zawładnęli najlepszym kawałkiem tortu przy budowie polskiego rynku cyfryzacji — podsumowuje Janusz Kosiński, prezes spółki Inea.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Kaczyńska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu