Skąd wziąć pieniądze na rozwój innowacji

opublikowano: 19-08-2020, 22:00

Dotacje pomogą nie tylko rozwinąć powiązania branżowe i tworzone przez nie nowatorskie przedsięwzięcia, ale też ułatwią prowadzenie biznesu podczas pandemii

Małe i średnie firmy mogą zdobyć dofinansowanie w wysokości nawet 20 mln zł i rozwijać z jego pomocą nowe produkty, usługi i procesy technologiczne. Aby jednak mogły wystartować w konkursie z poddziałania 1.3.1 programu Polska Wschodnia („Wdrażanie innowacji przez MŚP”), muszą spełnić kilka wymogów.

NOWOŚĆ:
NOWOŚĆ:
Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dotacje na przeprowadzenie analiz rynkowych pomocnych w odzyskaniu popytu na produkty firmy w okresie pandemii i po jej zakończeniu — podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.
Fot. Marek Wiśniewski

— Jednym z istotnych warunków udziału przedsiębiorstwa w naborze jest jego przynależność od przynajmniej sześciu miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które z kolei działa od więcej niż roku. Powinno się ono składać z co najmniej pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach. Co ważne, jedna z nich musi być z makroregionu Polska Wschodnia — wyjaśnia Bogusława Mazurek, dyrektor w dziale doradztwa biznesowego i zarządzania innowacjami w Crido.

Zwraca uwagę na kwestię przychodów przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie. Nie mogą być one mniejsze niż 600 tys. zł w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

— Nowością w obecnej edycji konkursu jest możliwość przeznaczenia wsparcia na dostosowanie przedsiębiorstwa, w którym istnieje możliwość masowego zarażenia pracowników koronawirusem lub innymi chorobami zakaźnymi, do bezpiecznych warunków pracy — zapowiada Małgorzata

Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln zł, natomiast górny limit to aż 20 mln zł.

Wachlarz możliwości

Dotacje sfinansują nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Chodzi m.in. o dostosowanie pomieszczeń firmy do reżimów sanitarnych, w tym zakup takich urządzeń, jak lampy UV, kamery termowizyjne, systemy wentylacji i klimatyzacji, a także o zapewnienie odpowiednich przegród czy kurtyn. W grę wchodzi też zakup narzędzi do pracy zdalnej, programów do digitalizacji dokumentacji i oprogramowania do prowadzenia działalności e-commerce.

— Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć wsparcie również na przeprowadzenie analiz rynkowych i usługi doradcze pomocne w odzyskaniu popytu na produkty firmy w czasie trwania i po zakończeniu pandemii — podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Wdrażanie innowacji przez MŚP” to jeden z najpopularniejszych konkursów wśród przedsiębiorców. Dotychczas strumień pieniędzy w wysokości ok. 592 mln zł popłynął do 119 firm. Zrealizowały one projekty o wartości 1,2 mld zł. W sumie wdrożyły na rynek 250 nowinek. Wśród nich są m.in. meble z innowacyjnym systemem montażu czy energooszczędne okna.

Strzeż się nieprawidłowości

Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o wsparcie? Potknięcia zdarzają się często już na etapie realizacji projektu. Dotyczą one m.in. sposobu wykonywania zamówień na maszyny, urządzenia lub usługi. Przedsiębiorcy nie zachowują wszystkich niezbędnych procedur. Dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), organizator naboru, wypłaca im dofinansowanie z poślizgiem, po naprawieniu tzw. błędów formalnych.

— Zachęcam, aby przedsiębiorcy zgłaszali do PARP wszelkie wątpliwości związane z procedurami jeszcze przed przystąpieniem do przetargów — podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przedsięwzięcia muszą być realizowane w makroregionie Polska Wschodnia. Ich efektem powinno być powstanie nowatorskich produktów lub opracowanie innowacyjnych procesów technologicznych dzięki wdrożeniu własnych lub zakupionych wyników prac B+R. Projekty powinny wpisywać się także w regionalne inteligentne specjalizacjewspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, również tym razem granty pokryją koszty zakupu lub wytworzenia środków trwałych, w tym maszyn, urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej. W grę wchodzi również nabycie nieruchomości, pokrycie kosztów robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć dofinansowanie także na usługi doradcze związane z przygotowaniem innowacji do wdrożenia. Wspomniane koszty mogą być ponoszone także na inwestycje i doradztwo związane z dostosowaniem firmy do działania w sytuacji pandemii. Co istotne, takie koszty powinny być wyraźnie oddzielone od pozostałych wydatków związanych z projektem.

Korekty i wyjaśnienia

Na co przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę we wniosku o dofinansowanie?

— Dość często pojawiają się błędy rachunkowe lub brakuje podpisu na oświadczeniach. Nawet drobne błędy wymagają składania korekt i wyjaśnień, a to z kolei opóźnia termin podpisania umowy o dofinansowanie. Dlatego tak ważna jest skrupulatność wnioskodawców i zapoznanie się z instrukcjami PARP — zauważa Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Warto pamiętać, aby we wniosku znalazły się wyczerpujące informacje opisujące to, na czym polegały badania, prace rozwojowe, innowacyjność produktu, usługi lub procesu technologicznego. Ważne są też wskaźniki produktu i rezultatu przedsięwzięcia, które można później zweryfikować. One odzwierciedlają założone cele projektu. Przede wszystkim należy przedstawić wskaźniki odnoszące się bezpośrednio do nowych cech i funkcjonalności produktu lub procesu technologicznego, które są wynikiem przedsięwzięcia. Wnioskodawca musi też wskazać, na podstawie jakich danych, założeń i według jakiej formuły skonstruował wspomniane wskaźniki. To one odzwierciedlają specyfikę i rezultaty projektu. Dlatego powinny być adekwatne do założeń przedsięwzięcia.

Warto pamiętać również o udokumentowaniu możliwości sfinansowania wkładu własnego przedsiębiorcy. Musi on uzyskać promesę kredytową od banku lub innej instytucji finansowej. Nie mogą to być pożyczki od osób fizycznych. Jeżeli przedsiębiorca dodatkowo ubiega się dofinansowanie związane z dostosowaniem firmy do pracy w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u pracowników, powinien uzupełnić nowe rubryki we wniosku o dofinansowanie. Można w nich opisać m.in. niedogodności powstałe w wyniku pandemii, które uniemożliwiają kontynuowanie działalności gospodarczej na wcześniejszych warunkach.

Przykłady zrealizowanych projektów

  • zawory nowej generacji dla lotniczych układów hydraulicznych (Yasa Motors z woj. podkarpackiego)
  • energooszczędne okno z innowacyjnym rozwiązaniem uszczelnienia środkowego (Plastimet z woj. warmińsko-mazurskiego)
  • meble z innowacyjnym systemem montażu (firma Masket Piotr Poznański z woj. lubelskiego)
  • nowatorskie opakowania ze zwiększoną wytrzymałością (Interplastik z woj. podkarpackiego)
  • gokart z napędem elektrycznym i wymiennym systemem zasilania (firma Nabor. Grażyna Naborczyk z woj. lubelskiego)
  • silniki elektryczne do zastosowań specjalnych, w tym lotniczych (Synergy Technologies z woj. podkarpackiego)
  • innowacyjna przyczepa o wywracanej skrzyni ładunkowej (Tema z woj. lubelskiego)
  • nowatorskie pilarki formatowe (Rema z woj. warmińsko-mazurskiego).

150 mln zł Tyle wynosi budżet konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

24.09 Do tego dnia można składać wnioski o dofinansowanie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane