Startuje nowa ulga: Mały ZUS Plus

opublikowano: 23-01-2020, 22:00

Kilkaset złotych miesięcznie może pozostać w budżecie przedsiębiorcy, jeśli skorzysta ze zmodyfikowanej ulgi w składkach na ubezpieczenia społeczne. To będzie możliwe już od lutego

Około 320 tys. osób może objąć w tym roku tzw. Mały ZUS Plus — szacuje resort rozwoju. To na razie prognoza, gdyż tak określane nowe, rozszerzone preferencyjne zasady Małego ZUS opłacanego przez najmniejszych przedsiębiorców zaczną obowiązywać od lutego. Przewidywania ministerstwa mogą brać się z jednego z kryteriów, jakie trzeba spełnić, aby móc je stosować. Wzrosła bowiem dwukrotnie górna granica rocznych przychodów, których osiągnięcie uprawniania do ulgowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Z dotychczasowej (obowiązującej jeszcze w tym miesiącu) korzysta ok. 170 tys. podmiotów.

Czy to się opłaca

Rozszerzona ulga jest — jak dotychczasowa — dobrowolna, a zastosowanie jej powinno być poprzedzone kalkulacją związanych z nią korzyści. W szczegółowych wyjaśnieniach resortu o Małym ZUS Plus, zamieszczonych w jego serwisie dla przedsiębiorców (biznes.gov.pl), nie pominięto uwagi, że decyzja o skorzystaniu z preferencyjnych rozliczeń rzutuje na wysokość przysługujących osobom ubezpieczonym wypłat chorobowych, rentowych lub emerytalnych. Są one obliczane od podstawy wymiaru składek — niższe oznaczają w konsekwencji niższe świadczenia. Z drugiej strony wielu przedsiębiorców od lat ubolewa nad kosztowną dla nich zusowską daniną. W Badaniu Polskiej Mikroprzedsiębiorczości, przeprowadzonym przez firmę inFakt, 70 proc. respondentów przyznało, że wysokość składek ZUS jest jednym z największych obciążeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wszelkie ulgowe rozwiązania cieszą się więc dużą popularnością, a zmiany wchodzące w życie w lutym rozszerzają dotychczasowe preferencje. Według informacji resortu rozwoju Zakład Ubezpieczeń Społecznych spodziewa się wręcz fali zgłoszeń do Małego ZUS Plus.

Od przyszłego miesiąca z tej rozszerzonej ulgi mogą korzystać osoby, których przychody w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyły 120 tys. zł. Jeśli ktoś prowadził ją krócej niż przez cały miniony rok, musi proporcjonalnie do tego okresu obliczyć limit uprawniający do korzystania z nowego rozwiązania. Dotychczas Mały ZUS przysługiwał przedsiębiorcom z rocznymi przychodami odpowiadającymi maksymalnie 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. płaca ta wynosiła 2250 zł, czyli górna granica uprawniająca w styczniu 2020 r. do preferencyjnych rozliczeń to 67,5 tys. zł. Od lutego zatem wzrośnie niemal podwójnie. Zmieni się przy tym sposób obliczania składki.

Do tej pory wysokość składki zależała od przychodu. Od przyszłego miesiąca ma być liczona od uzyskiwanego dochodu. Minimalna i maksymalna podstawa wymiaru składek pozostanie natomiast na takim samym poziomie, jak w przypadku wcześniejszej ulgi (Małego ZUS). Nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnej płacy i wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jak podaje resort rozwoju, w 2020 r. ta rozpiętość wynosi od 780 zł do 3136,20 zł. Ten, u kogo podstawa wymiaru składek okaże się niższa od dolnej granicy tych widełek, musi odprowadzać do ZUS daninę liczoną od kwoty 780 zł, czyli od 30 proc. najniższego wynagrodzenia, które w tym roku wynosi 2600 zł. Jak należy obliczyć podstawę składki? Wyjściowe dane to przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej przedsiębiorcy z poprzedniego roku kalendarzowego — dla zobowiązań tegorocznych jest to zatem 2019 r. Składkę natomiast (czyli sumę należności na ubezpieczenia emerytalne, rentowe czy chorobowe) wylicza się od połowy tej ustalonej średniej. Do tych obliczeń służy odpowiedni wzór, który można znaleźć m.in. na stronie internetowej ZUS (eSkladka.pl).

— Jak widać, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyliczana zależnie od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, ale nie będzie z nim zgodna — komentuje Piotr Ciszewski, ekspert podatkowy w firmie inFakt.

Niezbędne formalności

Wyjaśnia, że z preferencji Małego ZUS Plus mogą korzystać również przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według karty podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym. Oni do ustalenia podstawy wymiaru składek muszą przyjąć połowę przychodu uzyskanego z działalności gospodarczej lub połowę wartości sprzedaży podlegającej podatkowi od towarów i usług (VAT), bez kwoty tego podatku. Przedsiębiorcy powinni ponadto pamiętać, że ulgowe rozliczenia stosuje się tylko do wpłat na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną każdy opłaca w pełnej wysokości. Za miesiące od stycznia do grudnia 2020 r. wynosi ona 362,34 zł. Do skorzystania z Małego ZUS Plus konieczne jest odpowiednie zgłoszenie. Trzeba je złożyć najpóźniej do 2 marca (ustawowo jest to 29 lutego, ale w tym roku wypada w sobotę), jeśli ktoś chce w ten sposób rozliczać swoje składki od lutego tego roku. Zakładowi ubezpieczeń należy przekazać: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92). Resort rozwoju przypomina, że w marcu trzeba będzie złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, dochodzie oraz formach opodatkowania prowadzonej działalności.

cc937a7e-4287-11ea-b77f-2e728ce88125
Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Takich formalności muszą dopełnić osoby, które nie rozliczały składek według preferencji określonych dla Małego ZUS. Przedsiębiorcy korzystający z tego przywileju w styczniu 2020 r., chcąc stosować ulgę na nowych zasadach, nie muszą się przerejestrowywać. Zobowiązani są natomiast do dwukrotnego złożenia dokumentów rozliczeniowych z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek — najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty).

— Należy pamiętać, że obniżona składka związana z ulgą Mały ZUS Plus może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli wypracować staż, który jest niezbędny do otrzymania emerytury — mówi Agata Wleklińska z kancelarii prawnej Ecovis Legal Poland.

Trzeba przy tym wiedzieć, że do okresu 36 preferencyjnych miesięcy jest wliczany czas opłacania daniny w 2019 r. według zasad Małego ZUS, jeśli ktoś w ten sposób rozliczał wcześniej składki. Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku korzystał z tej ulgi przez 12 miesięcy, w ciągu następnych 48 miesięcy będzie mógł z niej korzystać przez maksymalnie 24 miesiące.

Co z innymi ulgami

Piotr Ciszewski zwraca uwagę, że nowe rozwiązanie jest przeznaczone dla tych osób prowadzących działalność, które nie mają już prawa do dwóch innych ulg — tzw. na start oraz preferencyjnego minimalnego ZUS.

— Jeżeli przedsiębiorca miałby prawo do skorzystania z tych ulg, powinien wybrać je w pierwszej kolejności — twierdzi przedstawiciel inFakt.

Tzw. ulga na start polega na zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pół roku od rejestracji firmy, na co nie każdy jednak musi lub chce się zdecydować. Potem przez dwa lata można skorzystać z preferencyjnego minimalnego oskładkowania, które w 2020 r. wynosi 246,80 zł. Po upływie tego okresu kontynuację ulgowych rozliczeń stwarza wchodzący za chwilę w życie Mały ZUS Plus.

— Przedsiębiorcy, którzy dopiero teraz zdecydowali się na otwarcie swoich firm, nie muszą się więc martwić. Kolejność przysługujących im ulg nie zmienia się — na początek na start, następnie 24 miesiące miniskładek, a dopiero po tym Mały ZUS Plus — mówi Agata Wleklińska.

Kto nie może opłacać Małego ZUS Plus

Do nowych preferencji nie ma prawa ten, kto:

— rozlicza podatek dochodowy w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystał ze zwolnienia z VAT — taki przedsiębiorca nie składa bowiem nie tylko zeznania PIT, ale też deklaracji VAT, z których ZUS mógłby uzyskać dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek, — świadczy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym dla obecnego lub byłego pracodawcy usługi zbieżne z tymi zadaniami, które wykonywał jako jego pracownik, — w 2019 r. prowadził działalność gospodarczą krócej niż przez 60 dni, — korzysta z innych form preferencji (ulga na start, dwuletnia ulga dla nowych firm), — jest twórcą, artystą, wykonuje wolny zawód, — jest wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, — prowadzi publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu