"Studenci finansów muszą mieć uczciwość we krwi"

Puls Biznesu, partner sekcji: CFA Society Poland
opublikowano: 16-04-2018, 22:00

Rozmowa z Marcinem Pachuckim, wiceprzewodniczącym komisji nadzoru finansowego

Dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się zaangażować i wspólnie z CFA Society Poland zorganizować konkurs Ethics Challenge?

Konkurs Ethics Challenge adresowany jest do studentów szkół wyższych i ma na celu promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej na rynku finansowym. Komisja Nadzoru Finansowego podziela takie dążenia, ponieważ jednym z celów nadzoru jest zapewnienie zaufania do rynku finansowego. Naszym zdaniem, zapewnienie skutecznej ochrony interesów uczestników tego rynku możliwe jest wówczas, gdy działalność na rynku finansowym jest oparta nie tylko na regulacjach i egzekwowaniu prawa, ale również na etycznych postawach osób zatrudnionych w instytucjach rynkowych i kierujących tymi instytucjami.

Jakie znaczenie ma, państwa zdaniem, kształtowanie postaw etycznych wśród przyszłych pokoleń finansistów? Czy w programach kształcenia na uczelniach wyższych przywiązuje się właściwą uwagę do zagadnień etycznych?

Znaczenie i rozwój rynków finansowych dla gospodarek poszczególnych państw jak i gospodarki światowej jest dziś bezdyskusyjny. Dylematy etyczne, jakie mogą napotkać profesjonaliści zajmujący się inwestycjami na rynku finansowym, mają różny charakter i stopień skomplikowania. Wydaje się jednak, że przy wysokim stopniu regulacji działań na rynku finansowym oraz stałym rozwoju wiedzy o finansach tym ważniejsze jest ich rozpatrywanie także z punktu widzenia etyki. Innymi słowy, wiedza i prawo nie mogą być komplementarne i sprawiedliwe bez etyki. Obserwujemy bowiem, że nie zawsze realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa czy profesjonalnej wiedzy zapewnia jednocześnie postępowanie etyczne wobec klientów czy partnerów na rynku finansowym. Klienci instytucji finansowych często nie są w stanie w pełni zrozumieć skomplikowanej natury usług i produktów finansowych. Opierają się wówczas na zaufaniu do profesjonalizmu pracowników tych instytucji, tzn. działania nie tylko zawodowego, ale także etycznego. Dlatego to właśnie etyka pozwala zrównoważyć dążenie instytucji finansowych do akumulacji zysków z ochroną interesu uczestników rynku finansowego. Nauczanie postaw etycznych należy natomiast niewątpliwie do sfery niezależności uczelni wyższych w zakresie kształtowania podstaw programowych oraz kierunków kształcenia. Uwaga uczelni wyższych powinna być skupiona właśnie na uwzględnieniu warstwy etycznej przy rozwijaniu umiejętności analitycznych studentówzajmujących się inwestycjami finansowymi.

Czy transparentność i etyka mogą przełożyć się na lepsze funkcjonowanie systemu finansowego, na którym to skorzystają zarówno sami finansiści, jak i odbiorcy ich usług?

Musimy pamiętać, że osoby zatrudnione w instytucjach rynku finansowego zajmują się naszymi finansami, ponieważ mamyzaufanie do ich profesjonalizmu oraz działania w naszym najlepszym interesie. Jednocześnie jest to dla tych osób sposób ich własnego utrzymania, zatem w tym, co robią, uwzględniają interes swojego pracodawcy, z którym sprzężone jest także ich powodzenie zawodowe. W związku z tym kwestie transparentności tego, co i jak robią, oraz zapewnienie o etycznym wymiarze ich pracy ma zasadnicze znaczenie. Szczególnie ważne jest to, czy w przypadku przeciwstawnych interesów klientów i instytucji finansowej osoba odpowiedzialna za decyzję będzie potrafiła lub mogła podjąć ją nie tylko w sposób profesjonalny, ale także etyczny.Musimy pamiętać, że na rynku finansowym mamy do czynienia z instytucjami zaufania publicznego — lepsze funkcjonowanie systemu finansowego wymaga, aby jego uczestnicy rozumieli i przestrzegali nie tylko standardów działalności zawodowej, ale także etycznego podejścia do jej kwalifikacji i oceny. Nierównowaga, jaka może występować w poziomie wiedzy na temat danego produktu finansowego między klientem a pracownikiem instytucji finansowej, może prowadzić do wystąpienia zachowań nieetycznych, takich jak np. nakłanianie klienta do zakupu produktu finansowego nieodpowiedniego do jego potrzeb czy też akceptacji zbyt wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Dlatego też, obok ważnej roli promowania właściwych postaw etycznych jest edukacja inwestorów indywidualizowanych w zakresie przysługujących im praw oraz obowiązków ciążących na instytucjach finansowych wobec klientów.

Cały wywiad można przeczytać na stronie cfabloguje.pl.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Puls Biznesu, partner sekcji: CFA Society Poland

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / "Studenci finansów muszą mieć uczciwość we krwi"