Symbole państwowe w znakach towarowych

KOMENTARZ: MONIKA WIECZORKOWSKA, rzecznik patentowy, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy; MARZENA BIAŁASIK-KENDZIOR, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
opublikowano: 06-04-2016, 22:00

Przedsiębiorcy zawsze chętnie wykorzystywali w używanych przez siebie oznaczeniach polskie i zagraniczne nazwy geograficzne, a także herby, godła czy flagi. Stąd liczne zgłoszenia znaków towarowych zawierających nazwy miast, słowo „Polska” lub jego obcojęzyczne wersje. Do niedawna Urząd Patentowy zwykle odmawiał udzielenia prawa ochronnego na takie znaki towarowe. W grudniu 2015 r. weszła jednak w życie istotna zmiana umożliwiająca uzyskanie rejestracji dla niektórych znaków towarowych tego typu.

Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej spod rejestracji wyłączona jest pewna grupa oznaczeń i symboli, obejmująca między innymi nazwę Rzeczpospolitej Polskiej i jej skrót, a także nazwy i herby polskich województw, miast i miejscowości.

Uzyskanie rejestracji na takie oznaczenia było możliwe tylko wówczas, gdy zgłaszający posiadał zezwolenie właściwego organu państwa albo samorządu terytorialnego. Niestety nie było oczywiste, zwłaszcza w przypadku nazwy naszego kraju, jaki organ jest odpowiedzialny za wydanie zgody. Skutkiem były liczne odmowy rejestracji takich znaków towarowych.

Urząd Patentowy odmawiał także udzielenia rejestracji na znaki towarowe zawierające obcojęzyczne wersje nazwy naszego kraju, uznając, że słowo „Poland” czy „Pologne” jest powszechnie używane jako oficjalne oznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, co jest oczywiste nawet dla osób nieznających języka angielskiego czy francuskiego. Wyjątek stanowiły przymiotniki utworzone od nazwy Polska. Stąd rejestracje takich znaków towarowych jak „Dzik Polski Cydr” czy „Polskie Frykasy”. Dozwolone było także posłużenie się godłem lub barwami Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej likwiduje częściowo wyżej opisane problemy przedsiębiorców. Obecnie można już umieszczać w znakach towarowych nazwę Rzeczpospolitej Polskiej lub jej skrót, nazwy i herby województw, miast i miejscowości bez potrzeby uzyskiwania zgody jakiegokolwiek organu. Zmiana ta dotyczy jednak tylko znaków zgłoszonych po 1 grudnia 2015 r.

Co istotne, zakazem nigdy nie były objęte nazwy obcych państw, ale skróty tych nazw, herby, flagi i godła — już tak. Nowelizacja również tu wprowadza zmianę, znosząc jednak jedynie zakaz dotyczący skrótów nazw obcych państw. Nadal obowiązuje także zakaz rejestracji nazw, skrótu nazw, herbów, flag i godeł organizacji międzynarodowych, chyba że zgłaszający uzyska zgodę odpowiedniego organu. Oznacza to m.in., że nie można uzyskać rejestracji na znak towarowy zawierający symbol czerwonego krzyża czy też gwiazdki koloru żółtego na niebieskim tle imitujące oficjalny symbol Unii Europejskiej.

Wprowadzone zmiany są korzystne dla przedsiębiorców, gdyż ułatwiają uzyskanie rejestracji znaków towarowych z elementami wskazującymi na lokalizację firmy lub pokazującymi inne związki gospodarcze z Polską, co może być przydatne w prowadzonej działalności. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ: MONIKA WIECZORKOWSKA, rzecznik patentowy, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy; MARZENA BIAŁASIK-KENDZIOR, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Polecane