Synthos – europejski pionier gospodarki obiegu zamkniętego

Tomasz Piec, CCO, wiceprezes Synthos (MATERIAŁ PARTNERA KONKURSU "ARCHITEKCI INNOWACJI")
opublikowano: 04-09-2018, 22:00

Konkurencyjna walka w sektorze chemicznym od lat dynamizowana jest przez szybko zmieniające się trendy.

Sprawia to, że innowacje, rozumiane jako schumpeterowska transformacja idei, informacji, procesów, wiedzy oraz kombinacji tych czynników, stanowić muszą niezbędny składnik strategii każdej firmy. Dla firmy Synthos innowacja jest podstawowym instrumentem walki o rynek i pozycję konkurencyjną. Decyzje dotyczące innowacji są fundamentalnymi decyzjami strategicznymi. Skutecznej innowacji nie weryfikuje ani walor nowości, ani istotność naukowego kontentu. Liczy się tylko powodzenie na rynku. Innowacja nie zawsze musi być oparta na nowych naukowych odkryciach. Wbrew potocznym przekonaniom waga innowacji opartych na nauce jest najtrudniejsza do przewidzenia. Ich wiarygodność bywa zresztą złudna. Dlatego też najtrudniej jest nią zarządzać. Przy zaawansowanych technologiach i innowacjach opartych na wiedzy decydujące znaczenie ma metodologia zarządzania celową innowacją. To wymusza dyscyplinę w monitorowaniu źródeł okazji do innowacji. Synthos radzi sobie z tym bardzo dobrze. Korzystamy przy tym z macierzy prawdopodobieństwa, ale przede wszystkim procentuje głęboko zakorzeniona w naszej firmie — i troskliwie pielęgnowana — zaszczepiona naszym pracownikom innowacyjna kultura.

Tomasz Piec, CCO, wiceprezes Synthos
Zobacz więcej

Tomasz Piec, CCO, wiceprezes Synthos Fot. ARC

W spółce Synthos roczne wydatki na badania i rozwój prowadzone przez ośrodki badawcze w Oświęcimiu i Bredzie są znaczne i dobrze owocują. Synthos dorobił się wielu własnych patentów i nowych, innowacyjnych produktów. Zgodnie z agendą UNEP SDGs, której Synthos jest sygnatariuszem, spółka rozwija partnerską współpracę z wieloma światowymi podmiotami biznesowymi i naukowymi ośrodkami. Synthos realizuje również projekt InVento X, którego celem jest uruchomienie produkcji nowoczesnego polistyrenu do spieniania (EPS) według własnego, autorskiego projektu. Innowacyjny produkt będzie przeznaczony do wytwarzania płyt izolacyjnych o polepszonym współczynniku przewodnictwa cieplnego.

Zamykanie pętli

Synthos postrzega Europejską Mapę Drogową Gospodarki Obiegu Zamkniętego jako sprzyjającą pełniejszemu docenieniu roli tworzyw wysokiej jakości w czynieniu życia bardziej bezpiecznym, komfortowym i zdrowszym. Ułatwi to grupie realizację jej korporacyjnych ambicji i celów. Spółka jest aktywnym partnerem unijnych instytucji pracujących nad legislacją w zakresie plastików, poszukując nowatorskich rozwiązań przyczyniających się do doskonalenia recyklingu tworzyw sztucznych. Synthos jest w gronie przemysłowych pionierów, którzy wprowadzają w czyn filozofię Circular Economy. Bardzo udanym przykładem innowacyjnego podejścia do celów Mapy Drogowej GOZ jest paneuropejski projekt PolyStyrene Loop (PSLoop), w który spółka jest głęboko zaangażowana. Projekt PolyStyreneLoop oparty jest na innowacyjnej technologii, która pozwala na wytwarzanie materiału wysokiej jakości nawet z odpadów tworzyw sztucznych, które są zanieczyszczone i nie mogą być poddane recyklingowi za pomocą tradycyjnych metod. Pozwala to na usunięcie starszych dodatków zawartych w niektórych piankach polistyrenowych i otrzymanie wysokiej jakości recyklatów polistyrenowych. W Terneuzen w Holandii powstaje zakład, który będzie w 100 procentach przetwarzał uchodzące dotąd za niemożliwe do recyklingu, odpady polistyrenowe.

Przedsięwzięcie to wspiera fundusz UE LIFE, a KE uznała je w opublikowanej w tym roku strategii na rzecz plastiku za najlepszą referencyjną praktykę. Unikatowy zakład stworzy pierwsze „zamknięcie pętli” recyklingu dla polistyrenu (PS) i spienionego polistyrenu (EPS) pochodzących głównie z odpadów budowlanych i wyburzeniowych. Przedsięwzięcie wpisuje się w cele GOZ, zmniejszając emisję CO2, a tym samym zapobiegając zmianom klimatycznym. Zakład demonstracyjny zdolny do przerobu 3 milionów kg odpadów PS rocznie ruszy w 2019 r. PSLoop jest współtworzony przez wielu interesariuszy z całego łańcucha wartości PS. Technologia ta jest ekonomicznie i środowiskowo opłacalna. Zamysłem jest, by budowę takich zakładów powtórzyć następnie w większości państw Europy. Budowę pierwszego takiego zakładu w skali produkcyjnej planuje się w pobliżu Oświęcimia.

Technologia ta została już włączona do Konwencji UNEP Basil jako najlepsza dostępna technologia do usuwania odpadów HBCD — uniepalniaczy, które w 2015 r. sklasyfikowano w UE jako środki szkodliwe. Innowacyjna technologia recyklingu pozwala na produkcję wysokiej jakości materiałów, nawet z odpadów tworzyw sztucznych, które nie mogą być poddane recyklingowi w tradycyjny sposób.

U progu rewolucji

Polska chemia jest częścią światowego rynku. Jej przyszłości nie sposób rozpatrywać w oderwaniu od globalnych uwarunkowań oraz trendów technologicznych i regulacyjnych. Czeka nas czwarta rewolucja przemysłowa. Chemia niewątpliwie pozostanie sercem całej gospodarki. W najbliższej perspektywie będziemy jednak musieli się zmierzyć z koniecznością ograniczenia niesprzyjającego wpływu uzależnienia od surowców z importu. Systemowo pracujemy nad wzmocnieniem naszej konkurencyjnej pozycji. Drogą są innowacje, które wymusza GOZ, cyfryzacja, automatyzacja i dążenie do operacyjnej doskonałości. Wiele bieżących działań instytucji UE, politycznych, regulacyjnych i legislacyjnych, stanowi wyzwanie dla modelu biznesowego grupy. Synthos identyfikuje te inicjatywy starając się przewidywać i wpływać na kierunek inicjatyw oraz szczegółowych rozwiązań.

Potrzebne wsparcie państwa

Rozwój innowacyjnych firm musi bardziej zdecydowanie wspierany państwowymi instrumentami finansowymi. Nowa wizja rozwoju Polski, którą opracował premier Morawiecki, powołanie Polskiego Funduszu Rozwoju, powołanie Narodowego Instytutu Technologicznego, nowelizacje ustawy o innowacyjności, to kroki w dobrą stronę. Jednak idea reindustrializacji zakładająca odejście od gospodarki opartej na wiedzy i promująca gospodarkę mieszaną, w której produkcja sprzężona jest z rozwojem technologii oraz innowacyjności wymaga dalszych systemowych i systematycznych wysiłków — stwierdza Tomasz Piec.

Inwestycje i wzrost gospodarczy krajów rozwiniętych są coraz częściej napędzane inwestycjami w wartości niematerialne i prawne. W pierwszej dekadzie XXI wieku inwestycje biznesowe w kapitał intelektualny stanowiły w Europie 0,5 punktu procentowego średniorocznego wzrostu PKB w krajach UE, a w Stanach Zjednoczonych około 0,9. Przypomnę, że strategia premiera Morawieckiego zakłada osiągnięcie w 2020 r. wskaźnika udziału wydatków na B&R w PKB na poziomie 2 proc.

 

Jak wziąć udział w konkursie Architekci Innowacji

Szukamy firm i instytucji, które na pierwszym miejscu stawiają innowacyjne rozwiązania, wkraczają na nowe rynki, nie boją się być prekursorem i wyznaczać trendy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 września, w trzech kategoriach: Wschodzące technologie Wdrożenia innowacji Budowanie kultury innowacji

Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie ai.pb.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Piec, CCO, wiceprezes Synthos (MATERIAŁ PARTNERA KONKURSU "ARCHITEKCI INNOWACJI")

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy