Szeroka paleta grantów w regionach

opublikowano: 08-11-2018, 22:00

Przedsiębiorcy mogą przebierać w wojewódzkich konkursach. Króluje wsparcie na badania i rozwój

Jesień zagościła już na dobre. Niewiele słońca, krótkie dni, chandra — to wszystko nie pozwala nam cieszyć się listopadową aurą. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców, na których spadł deszcz naborów dotacyjnych. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy instytucje zarządzające pieniędzmi unijnymi z regionalnych programów operacyjnych (RPO) ogłosiły kilkadziesiąt nowych konkursów dla firm. Jest o co walczyć. Na przedstawicieli biznesu czeka dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstw, prace badawcze i wdrożeniowe, innowacje i inwestycje w OZE. Poniżej przedstawiamy najciekawsze nabory.

Na nietuzinkowe pomysły

Do końca listopada opolskie firmy mogą stanąć w szranki o dotacje na budowę lub rozbudowę zapleczy B+R i ich wyposażenie. Granty sfinansują również badania naukowe i przemysłowe, projekty rozwojowe, w tym etap prac demonstracyjnych, a także pierwszą produkcję. Wsparcie pokryje również koszty wdrożenia wyników prac B+R. Do wzięcia jest ponad 15 mln zł.

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, nie ma wątpliwości, że nowatorskie pomysły realizowane dzięki dotacjom z działania 1.1 („Innowacje w przedsiębiorstwach”) będą gospodarczymi perełkami Opolszczyzny.

Również samorząd województwa kujawsko-pomorskiego stawia na nowatorskie rozwiązania. Mali i średni gracze z regionu, którzy chcą wprowadzać je na rynek, dostaną solidne wsparcie z poddziałania 1.6.2 („Dotacje dla innowacyjnych MŚP”). W puli są 53 mln zł.

Strumień unijnego wsparcia popłynie do przedsiębiorców, którzy inwestują w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne związane ze zróżnicowaniem działalności firmy lub zmianą procesu produkcji. Efektem dofinansowanych projektów powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań produktowych.

O dotacje na badania i rozwój będą mogli powalczyć także przedstawiciele biznesu z województwa zachodniopomorskiego. Granty z działania 1.1 („Małe projekty B+R”) pokryją koszty zakupu usług badawczych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, technologii produkcji, projektu wzorniczego oraz ich przetestowaniem. Wykonawcami wspomnianych usług mogą być jednostki naukowe, centra transferu technologii, firmy mające status centrum B+R, spółki celowe i akredytowane laboratoria. Dotacje otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia wpisujące się w jedną z inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Budżet konkursu wynosi ok. 4 mln zł.

Dla firm i powiązań

Ciekawie zapowiada się konkurs dotacyjny dla mazowieckich firm, które chcą realizować badania wykraczające poza inteligentne specjalizacje województwa, czyli wysoką jakość życia, bezpieczną żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu. Granty na projekty związane z procesem eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych oferuje działanie 1.2. Budżet naboru to 5,5 mln zł.

Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), liczy, że przedsiębiorcy wypracują rozwiązania, które będą miały szansę na sukces rynkowy. Konkurs jest przeznaczony dla firm i powiązań kooperacyjnych. Przedsięwzięcia powinny obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Bogusława Mazurek, dyrektor w dziale doradztwa biznesowego i zarządzania innowacjami w Crido, zwraca uwagę, że projekty B+R są znacznie trudniejsze do prowadzenia niż inwestycyjne, dlatego muszą być dobrze przygotowane i przemyślane.

— Bazują na kosztach operacyjnych związanych z opracowaniem nowego produktu lub nowego procesu. Wiążą się też ze znacznie wyższym ryzykiem biznesowym, bo wyniki prac B+R mogą nie być zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców — wyjaśnia Bogusława Mazurek.

Wspólne wytyczne

Dotacje na projekty badawcze są dostępne zarówno w krajowym programie Inteligentny Rozwój, jak i we wszystkich RPO. Zdarzają się różnice w ocenie wniosków między konkursami, jednak kilka najważniejszych kryteriów jest wspólnych dla tych naborów — czyli innowacyjność na poziomie krajowym lub międzynarodowym, posiadanie doświadczonej kadry badawczej, konkurencyjność rezultatu projektu i jego opłacalność po wdrożeniu.

— Ważnym elementem powtarzającym się w konkursach jest współpraca firm z przedstawicielami nauki, którzy ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę mogą wiele wnieść do projektu — zaznacza Bogusława Mazurek.

Duża pula pieniędzy zasili również projekty związane z odzyskiem energii. Świętokrzyscy przed- siębiorcy będą mogli przeznaczyć granty z działania 3.2 („Efektywność energetyczna”) na inwestycje ograniczające zużycie wody, energii elektrycznej i cieplnej. Na wsparcie mogą liczyć też projekty bazujące na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Do podziału między wnioskodawców są 42 mln zł.

— Obowiązkowym elementem przedsięwzięcia jest termomodernizacja. W konkursie położono nacisk nie tylko na czyste źródło energii, ale też na ograniczenie jej strat — wyjaśnia Dominika Alicka, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte’a.

Więcej na OZE

Na dofinansowanie rozwiązań ekologicznych w energetyce stawia także samorząd województwa mazowieckiego. Zdaniem Jana Kordasiewicza, eksperta od funduszy unijnych z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, pieniędzy na OZE w regionie jest jednak za mało. Ostatnio MJWPU zwiększyła budżet konkursu z dotacjami na zakup i montaż urządzeń do produkcji energii m.in. z biomasy, biogazu, geotermii, wody, wiatru i słońca. Dzięki temu granty z działania 4.1 („Odnawialne źródła energii”) wsparły 23 projekty zamiast sześciu. Do mazowieckich firm popłynął strumień dofinansowania w wysokości 19,5 mln zł.

— Zwiększenie budżetu konkursu to krok we właściwym kierunku. Jednak pieniędzy unijnych na inwestycje w OZE jest wciąż za mało. Samorząd województwa mazowieckiego i rząd powinny rozważyć uruchomienie dodatkowych funduszy, które pomogłyby przedsiębiorcom optymalizować zarządzanie energią w firmach i ułatwiać walkę ze smogiem — podkreśla Jan Kordasiewicz.

Zwraca uwagę, że przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami w OZE jest na Mazowszu sporo.

— Ze względu na ochronę środowiska i rosnące ceny energii, wsparcie dla firm stawiających na czystą energię powinno być priorytetem państwa. Z obliczeń ekspertów Instytutu Jagiellońskiego wynika, że wzrost cen surowców w nadchodzącym roku będzie kosztował polską gospodarkę ok. 16 mld zł, a w 2020 r. — 22 mld zł — zauważa Jan Kordasiewicz.

Również Dominika Alicka podkreśla, że przeznaczanie pieniędzy publicznych na inwestycje w OZE i ograniczające zanieczyszczenia powietrza jest niezbędne, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

— Samorząd województwa lubuskiego wspiera lokalne, niewielkie źródła energii odnawialnej. O granty mogą powalczyć nie tylko firmy, ale też organizacje pozarządowe i właściciele wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Tak szeroka definicja potencjalnych beneficjentów daje szansę na zwiększenie wśród Polaków świadomości, jakie korzyści wynikają z inwestycji w OZE — przekonuje Dominika Alicka. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane