Szwajcarska pomoc dla funduszy

AJ
opublikowano: 07-05-2010, 16:18

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy do polskich funduszy kapitałowych trafi wkrótce 23 mln CHF. Pieniądze mają je skłonić do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju.


10 maja ruszy pierwszy nabór Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK) skierowany do funduszy kapitałowych lub podmiotów zarządzających funduszami w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dzięki niemu na inwestycje w instrumenty kapitałowe, quasi-kapitałowe i dłużne funduszy kapitału podwyższonego ryzyka trafi 48 mln CHF. W ramach pierwszego naboru KFK rozdysponuje około 23 mln CHF.
Minimum 30 proc.  dotacji zostanie przekazane na inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw realizowane w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim.
- Ten projekt to największa indywidualna inicjatywa szwajcarskiego rządu w ramach szwajcarskiej pomocy finansowej  – twierdzi Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego.
Program ma pomóc polskim MŚP w pozyskiwaniu kapitału ze źródeł zewnętrznych.
- Istniejąca luka kapitałowa w finansowaniu takich przedsięwzięć wynika m.in. z restrykcyjnych wymogów otrzymania kredytu bankowego, a często także z braku świadomości przedsiębiorców o innych niż kredyt bankowy sposobach pozyskiwania kapitału – tłumaczy Adam Zdziebło.
Program ma pomóc nowym, wysoko innowacyjnym przedsiębiorstwom we wczesnym etapie rozwoju.
- Niedoskonałości rynku uzasadniają interwencję publiczną, która powinna skłonić inwestorów do inwestycji kapitałowych o stosunkowo niskiej wartości w spółki w początkowej fazie wzrostu – ocenia Adam Zdziebło.
Projekt będzie polegał na wspieraniu funduszy kapitału podwyższonego ryzyka i podmiotów zarządzających funduszami kapitałowymi inwestujących w MŚP, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert. Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje w instrumenty kapitałowe, quasi-kapitałowe i dłużne funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, powstałe w celu inwestowania w MŚP, a w szczególności w przedsiębiorców innowacyjnych lub przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo – rozwojową. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Na co jeszcze można uzyskać dofinansowanie od Szwajcarów?

1. Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
1 kwietnia 2010 r. ruszył konkurs dotyczący finansowania bilateralnych projektów badawczych. Do rozdysponowania jest ponad 19 mln CHF. Ośrodek Przetwarzania Informacji, odpowiedzialny za wdrażanie Programu, przyjmuje wnioski do 30 lipca 2010 r. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.swiss.opi.org.pl

2. Fundusz Stypendialny
W drugiej połowie 2010 r. wystartuje trzeci konkurs w ramach Funduszu Stypendialnego. Fundusz finansuje pobyty stypendialne polskich doktorantów i młodych pracowników naukowych (z tytułem doktora) w celu prowadzenia badań naukowych w Szwajcarii. Budżet Funduszu na stypendia wynosi ok. 11 mln franków szwajcarskich. Środki są skierowane do wszystkich dyscyplin akademickich. Więcej informacji na stronach:  www.crus.ch i www.sciex.pl

3. Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich
Trwają intensywne prace zmierzające do uruchomienia Grantu Blokowego. Fundusz ten, o wartości 20,5 mln CHF, będzie wspierał dwa priorytety. Najwięcej pieniędzy (okołó 18,5 mln CHF) zostanie przekazane na działania organizacji pozarządowych, mające na celu zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym. Drugim obszarem wsparcia o wartości ok. 2 mln CHF będą polsko-szwajcarskie projekty partnerskie, realizowane m.in. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce i Szwajcarii. Ogłoszenie naboru w ramach obu ww. priorytetów planowane jest w 2010 r.

Nabory w ramach wyłonionych programów

W ramach jednego z projektów w obszarze Sektor prywatny przewiduje się nabór na pilotażowe podprojekty MŚP dotyczące społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR), czyli strategii zakładającej realizację innych aspektów działalności gospodarczej, niż tylko osiągnięcie zysku, np. aspektów społecznych, ekologicznych, itp. 

Z kolei, w ramach programu w obszarze Ochrona zdrowia, dotyczącego poprawy poziomu opieki społecznej oraz zdrowotnej, planuje się nabory skierowane do całodobowych domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych na obszarach południowo-wschodniej Polski.

Nabory będą miały również miejsce w ramach programów dotyczących inicjatyw na rzecz rozwoju regionalnego województw południowo - wschodnich. Programy w ramach ww. obszaru mogą dotyczyć tworzenia pozarządowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich, rozwoju zawodowego młodzieży i osób z obszarów rolniczych, a także wsparcia pozarządowych instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój rolny.

Szwajcarska pomoc dla Polski

Polska wdraża Szwajcarsko-Polski Program Współpracy już od 1,5 roku. Polska jest największym odbiorcą funduszy szwajcarskich. Z ogólnej kwoty wsparcia wynoszącej ponad 1 mld CHF, do naszego kraju trafi blisko połowa - kwota przyznana naszemu krajowi sięga 0,5 mld CHF. Program obejmuje całą Polskę, przy czym co najmniej 40 proc. udostępnionych pieniędzy zostanie przeznaczone na wsparcie województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. Dotychczas uruchomiono niemal wszystkie obszary wsparcia. Wkrótce ruszą kolejne konkursy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: AJ

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Szwajcarska pomoc dla funduszy