Tymczasowy prokurent dla firm rodzinnych

opublikowano: 28-06-2016, 22:00

Sąd też będzie mógł ustanowić pełnomocnika przedsiębiorstwa po śmierci właściciela — proponuje resort rozwoju.

Dwadzieścia aktów prawnych trzeba zmienić, żeby wprowadzić prawne ułatwienia sukcesji firm rodzinnych. W Ministerstwie Rozwoju (MR) jeszcze nie przygotowano projektu nowelizacji ich przepisów, jednak coraz więcej szczegółów takiego wsparcia przynoszą założenia przyszłych regulacji, skierowane już przez resort do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej — tak MR proponuje nazwać przyszłą ustawę, pozwalającązachować ciągłość działania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela, w okresie przejściowym, przed pełnym uregulowaniem sytuacji firmy. Ułatwienia te miałyby wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Powołanie przedstawiciela

Firmę przedsiębiorcy po jego śmierci reprezentowałby prokurent mortis causa, ustanowiony albo jeszcze przez przyszłego spadkodawcę, albo przez spadkobierców. Jeżeli takiej osoby przedsiębiorca nie powoła za życia, a spadkobiercy nie dojdą w tej sprawie do porozumienia, decyzję mógłby podjąć sąd, na wniosek spadkobiercy. Jego powołanie zostałoby ujawnione w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej (CEIDG). Prokurent miałby prowadzić przedsiębiorstwo tymczasowo, do chwili dokonania działu spadku.

Działałby podobnie jak kurator spadku zarządzający majątkiem spadkowym. Jego zadania to: wykonywanie czynności w zakresie zwykłego zarządu lub innych za zgodą wszystkich spadkobierców lub sądu oraz czynności prawnych i faktycznych związanych z zatrudnieniem (w tym regulowanie zobowiązań wobec pracowników).

Poza tym reprezentacja spadkobierców w postępowaniach sądowych, administracyjnych, podatkowych. Prokurent regulowałby z dochodów przedsiębiorstwa zobowiązania prywatnoprawne i publicznoprawne związane z funkcjonowaniem firmy. Miałby prawo zawierać, wykonywać i rozwiązywać umowy, również zawarte przed śmiercią przedsiębiorcy, np. umowy kredytu, leasingu i dysponować rachunkiem bankowym przedsiębiorcy wykorzystywanymprzy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Spadkobiercy mogliby zawrzeć z prokurentem mortis causa umowę-zlecenie, określającą jego wynagrodzenie i ewentualne dodatkowe obowiązki, np. sporządzenie lub zlecenie wyceny przedsiębiorstwa albo opracowanie scenariuszy dalszych jego losów, jak np. utworzenie spółki handlowej. Taka osoba ustanowiona przez sąd byłaby wynagradzana w wysokości ustalonej sądownie, z majątku spadkowego, w szczególności z bieżących przychodów przedsiębiorstwa.

Dodatkowe oznaczenia

Prowadzenie przedsiębiorstwa przez takiego prokurenta miałoby trwać nie dłużej niż rok od dnia otwarcia spadku. Tylko szczególnie uzasadnione przypadki pozwalałyby na przedłużenie tego okresu przez sąd.

Stworzenie przepisów o prokurencie mortis causa jest próbą wprowadzenia rozwiązania alternatywnego dla tworzenia w firmach planów sukcesji na podstawie obecnych przepisów na wypadek niepodjęcia lub niezrealizowania do końca tych planów przedsiębiorcy — podkreślają autorzy projektowanych zmian. Jak wyjaśniają, nowe rozwiązanie bazuje na przewidzianych obecnie dla prokury, będącej pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Regulacje te nie obejmują osób figurujących w CEIDG, których nowe uprawnienie obejmie po wejściu w życie zapowiadanej nowelizacji. MR proponuje, aby w czasie zarządzania przedsiębiorstwem przez prokurenta mortis causa posługiwał się on w obrocie prawnym firmą przedsiębiorcy z użyciem dodatkowego oznaczenia sformułowaniem „w spadku”.

To ma jednoznacznie wskazywać na sytuację prawną przedsiębiorstwa. Dla jego identyfikacji również do numerów NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy dodawałby on oznaczenie wskazujące na status zarządzanej firmy. Mogłaby to być litera „S”.

Dla zachowania w mocy umów o pracę i obowiązków zatrudniającego wobec pracowników powołanie tego prokurenta powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia otwarcia spadku. Wszystkie te rozwiązania mają służyć bezpieczeństwu obrotu i wykonywaniu zobowiązań związanych z tymczasowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu