W przetargach będą punkty dla zatrudniających na etat

opublikowano: 15-03-2016, 22:00

Rząd zapowiada sektorowi MSP łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych. Wczoraj przyjął projekt takich zmian.

Zapowiadane od pewnego czasu znaczące zmiany w prawie zamówień publicznych trafią już do Sejmu. Rada Ministrów (RM) zaakceptowała we wtorek projekt nowelizacji, która ma zwiększyć przejrzystość regulacji oraz ułatwić i uprościć procedury przetargowe, jak zapowiada rząd. To pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa, sprzyjającyteż realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” — podano w komunikacie po posiedzeniu RM. Projekt uwzględnia także rozwiązania dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/ UE, które Polska musi wdrożyć do krajowego prawa. Po uchwaleniu noweli wejdzie ona w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W postępowaniach o zamówienia publiczne istotne znaczenie mają mieć przyjazne dla środowiska sposoby produkcji, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Projektowana nowela stawia na oferty najkorzystniejsze ekonomicznie, ale uwzględniające nie tylko cenę, przy czym przewiduje wprowadzenie możliwości ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny. Zamawiający będą mogli przyjąć cenę jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60 proc., jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalonestandardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Promowani będą też przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, a także osoby defaworyzowane, np. niepełnosprawne. Rząd ocenia, że szersze wykorzystywanie kryteriów pozacenowych w zamówieniach publicznych będzie sprzyjać stabilności ekonomicznej firm. Zapowiada ponadto lepszy dostęp do tego rynku małym i średnim przedsiębiorcom, np. przez łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach, wprowadzenie pułapu górnych warunków udziału w postępowaniu przetargowym (czyli średniego rocznego obrotu — maksymalnie dwukrotnośćszacunkowej wartości zamówienia). Zaproponowano ponadto uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych. W tych przetargach przewiduje się np. podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek stosowania pełnego reżimu udzielania zamówień publicznych, możliwość zastosowania kryteriów jakościowych, takich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług czy określenia przez zamawiającego niektórych elementów procedury udzielenia zamówienia, co zwiększy jej elastyczność. © Ⓟ

JUŻ PISALIŚMY: „PB” z 29.02.2016 r.

Pierwotnie w projekcie ustawy zapisano, że waga ceny w ofercie nie może przekraczać 40 proc., jeśli jej przedmiot ma określone standardy jakościowe. Jednak resort rozwoju postanowił podwyższyć ten wskaźnik.

20 proc. Takiemu odsetkowi łącznej kwoty rocznych kosztów administracyjnych (ponad 442,9 mln zł) wynikających z prawa zamówień publicznych mają odpowiadać korzyści finansowe dla przedsiębiorców z przygotowanej nowelizacji — obliczył resort rozwoju.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu