Wolczanka <WOLC.WA> 14/2004 dot. emisji obligacji

opublikowano: 01-04-2004, 17:34

Wolczanka <WOLC.WA> 14/2004 dot. emisji obligacji 14/2004 DOT. EMISJI OBLIGACJI
Zarząd Wólczanka SA informuje, że w dniu 31 marca 2004 r. doszła do skutku emisja obligacji serii od A do L, która w całości na mocy umowy o objęciu emisji zawartej w tym dniu objęta została przez BGŻ SA (RB 19/2003, RB 2/2004, RB 6/2004, RB 11/2004, 13/2004).
Cel emisji: Całość emisji przeznaczona jest na wykup weksli inwestycyjnych przedsiębiorcy WLC Inwest Sp. z o.o. oraz zapłaty odsetek karnych z tytułu niewykupienia w terminie tych weksli poręczonych przez Emitenta
Rodzaj papieru dłużnego: Obligacja na okaziciela, zabezpieczona (forma zdematerializowana)
Wartość emisji Obligacji: 20 100 000 zł
Cena emisyjna jednej Obligacji: 100.000 zł
(wartość nominalna)
Liczba Obligacji: 201 sztuk
Data emisji Obligacji I kwartał 2004 r.
Data wykupu poszczególnych serii Obligacji: A 800 000 zł 30-12-2004 r B 1 000 000 zł 30-12-2005 r C 1 300 000 zł 30-12-2006 r D 1 800 000 zł 30-12-2007 r E 1 900 000 zł 30-12-2008 r F 1 900 000 zł 30-12-2009 r G 1 900 000 zł 30-12-2010 r H 1 900 000 zł 30-12-2011 r. I 1 900 000 zł 30-12-2012 r. J 1 900 000 zł 30-12-2013 r. K 1 900 000 zł 30-12-2014 r. L 1 900 000 zł 30-12-2015 r. Razem: 20 100 000 zł - Cena wykupu Obligacji: Wykup obligacji odbędzie się w Dacie wykupu obligacji, wg ich wartości nominalnej.
Wynagrodzenie Banku: Prowizja za organizację 1,00% wartości nominalnej Obligacji Oprocentowanie Obligacji: Obligacje serii A WIBOR 3M + 150 p.b. Obligacje serii B WIBOR 3M + 200 p.b. Obligacje serii C WIBOR 3M + 210 p.b. Obligacje serii D WIBOR 3M + 220 p.b. Obligacje serii E WIBOR 3M + 230 p.b. Obligacje serii F WIBOR 3M + 240 p.b. Obligacje serii G WIBOR 3M + 250 p.b. Obligacje serii H WIBOR 3M + 260 p.b. Obligacje serii I WIBOR 3M + 270 p.b. Obligacje serii J WIBOR 3M + 280 p.b. Obligacje serii K WIBOR 3M + 290 p.b. Obligacje serii L WIBOR 3M + 300 p.b. Kupon odsetkowy płatny będzie z dołu w okresach trzymiesięcznych.
Zabezpieczenia :
1. Hipoteki łączne, kaucyjne zabezpieczające poszczególne serie Obligacji, ustanowione na następujących nieruchomościach:
I w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 243, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 28 o powierzchni działki 0,6841 ha i powierzchni budynku 5044 m2, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 67235,
II w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 33, która składa się
z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 101/1
i 101/2 o powierzchni działki 1,1542 ha i powierzchni budynku 7.531 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 6303,
III w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 20, która składa się
z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 55
o powierzchni działki 3,0284 ha i powierzchni budynku 9.195 m2, dla której Sąd Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 34007,
IV w Wieruszowie przy ul. Kopernika, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 561 o powierzchni działki 2,2994 ha i powierzchni budynku 6.389 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 1310,
V w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 4, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 618/2, 619, 620, 621, 622/1, 629/2 631/2, 633/2 i 629/1 powierzchni działki 1,8215 ha i powierzchni budynku 7.364 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW 5475. ustanowione z równym prawem pierwszeństwa:
na zabezpieczenie obligacji Serii A do kwoty 1.600.000 zł;
na zabezpieczenie obligacji Serii B do kwoty 2.000.000 zł;
na zabezpieczenie obligacji Serii C do kwoty 2.600.000 zł;
na zabezpieczenie obligacji Serii D do kwoty 3.600.000 zł;
na zabezpieczenie obligacji Serii E do kwoty 3.800.000 zł;
na zabezpieczenie obligacji Serii F do kwoty 3.800.000 zł;
na zabezpieczenie obligacji Serii G do kwoty 3.800.000 zł;
na zabezpieczenie obligacji Serii H do kwoty 3.800.000 zł;
na zabezpieczenie obligacji Serii I do kwoty 3.800.000 zł;
na zabezpieczenie obligacji Serii J do kwoty 3.800.000 zł;
na zabezpieczenie obligacji Serii K do kwoty 3.800.000 zł;
na zabezpieczenie obligacji Serii L do kwoty 3.800.000 zł.
2. Zastawy rejestrowe na znakach towarowych tj.:
- zastaw rejestrowy na słownym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-96449 do kwoty 403.980,10 PLN oraz zastaw rejestrowy na słowno-graficznym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-90054 do kwoty 403.980,10 PLN, stanowiący zabezpieczenie Obligacji Serii A,
- zastaw rejestrowy na słownym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-96449 do kwoty 504.975,12 PLN oraz zastaw rejestrowy na słowno-graficznym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-90054 do kwoty 504.975,12 PLN , stanowiący zabezpieczenie Obligacji Serii B,
- zastaw rejestrowy na słownym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-96449 do kwoty 656.467,66 PLN oraz zastaw rejestrowy na słowno-graficznym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-90054 do kwoty 656.467,66 PLN, stanowiący zabezpieczenie Obligacji Serii C,
- zastaw rejestrowy na słownym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-96449 do kwoty 908.955,22 PLN oraz zastaw rejestrowy na słowno-graficznym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-90054 do kwoty 908.955,22 PLN, stanowiący zabezpieczenie Obligacji Serii D, - zastaw rejestrowy na słownym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-96449 do kwoty 959.452,74 PLN oraz zastaw rejestrowy na słowno-graficznym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-90054 do kwoty 959.452,74 PLN, stanowiący zabezpieczenie Obligacji Serii E,
- zastaw rejestrowy na słownym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-96449 do kwoty 959.452,74 PLN oraz zastaw rejestrowy na słowno-graficznym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-90054 do kwoty 959.452,74 PLN, stanowiący zabezpieczenie Obligacji Serii F,
- zastaw rejestrowy na słownym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-96449 do kwoty 959.452,74 PLN oraz zastaw rejestrowy na słowno-graficznym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-90054 do kwoty 959.452,74 PLN, stanowiący zabezpieczenie Obligacji Serii G,
- zastaw rejestrowy na słownym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-96449 do kwoty 959.452,74 PLN oraz zastaw rejestrowy na słowno-graficznym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-90054 do kwoty 959.452,74 PLN, stanowiący zabezpieczenie Obligacji Serii H,
- zastaw rejestrowy na słownym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-96449 do kwoty 959.452,74 PLN oraz zastaw rejestrowy na słowno-graficznym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-90054 do kwoty 959.452,74 PLN, stanowiący zabezpieczenie Obligacji Serii I,
- zastaw rejestrowy na słownym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-96449 do kwoty 959.452,74 PLN oraz zastaw rejestrowy na słowno-graficznym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-90054 do kwoty 959.452,74 PLN, stanowiący zabezpieczenie Obligacji Serii J,
- zastaw rejestrowy na słownym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-96449 do kwoty 959.452,74 PLN oraz zastaw rejestrowy na słowno-graficznym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-90054 do kwoty 959.452,74 PLN, stanowiący zabezpieczenie Obligacji Serii K,
- zastaw rejestrowy na słownym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-96449 do kwoty 959.452,74 PLN oraz zastaw rejestrowy na słowno-graficznym znaku towarowym "Wólczanka" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem świadectwa ochronnego R-90054 do kwoty 959.452,74 PLN, stanowiący zabezpieczenie Obligacji Serii L.
3. Cesje praw z polis ubezpieczeniowych dot. nieruchomości I-V.
4. Poddanie się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt. 5 KPC, tj. na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego.
Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzajacego udostępnienie propozycji nabycia wynosi 42.937 tys. PLN. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Razem
ROK zobowiązania (tys. zł)
2004 42 701
2005 40 427
2006 38 090
2007 36 812
2008 35 156
2009 33 678
2010 31 770
2011 30 068
2012 28 263
2013 26 359
2014 24 404
2015 22 450
Zgodnie ze sporządzonymi przez uprawnionych rzeczoznawców majatkowych wycenami, uwzględniajacymi wartość rynkową przedmiotów wyceny przy tzw. sprzedaży wymuszonej znaki towarowe słowny i słowno graficzny "Wólczanka" wycenione zostały łącznie na kwotę 20 300 tys. zł, zaś nieruchomości odpowiednio:
nieruchomość I na kwotę 3 223 400 zł
nieruchomość II na kwotę 4 415 300 zł
nieruchomość III na kwotę 4 084 000 zł
nieruchomość IV na kwotę 2 963 000 zł
nieruchomość V na kwotę 2 611 000 zł
Jednocześnie zarząd informuje, że w dniu 31 marca 2004 r. w związku z objeciem emisji przez BGŻ SA został zrealizowany cel emisji tj. spłacone zostało przez Wólczankę SA jej zobowiazanie jako poręczyciela weksli inwestycyjnych przedsiębiorcy wyemitowanych przez WLC Inwest Sp. z o.o. na kwotę 20 100 tys. zł tj. w kwocie ustalonej przez strony w porozumieniu z dnia 30 grudnia 2003 r., o którym informowano w RB nr 19/2003.
Data sporządzenia raportu: 01-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Wolczanka &lt;WOLC.WA&gt; 14/2004 dot. emisji obligacji